Zápis semináře PHL 7.2.2020

Seminář zástupců družstev účastnících se PHL a jejich pořadatelů 7. 2. 2020 OSH Prachatice

 

1. Všechny přítomné přivítala náměstkyně OSH Petra Miklasová.

 

2. Dále seznámila pořadatele se změnami týkající se časomíry, mašin, proškoleného rozhodčího a přetlakového ventilu pro MH na pohárové soutěže.

 

3. Návrhy

 • Marek Bartoš z SDH Šipoun navrhuje soutěže pro dospělé bez přetlakového ventilu a počítání všech soutěží. K jeho návrhu se přidávají zástupci družstva SDH Výškovice, Nebahovy a Zdenice M a Ž. Za mladé hasiče taktéž Lažiště, co se týče bodování všech soutěží.
 • Za SDH Oseky za družstvo mužů Míra Přída navrhuje počítání 6 pohárů ze 7 do celkového bodování. SDH Žitná M a Ž se přidávají.
 • Ponechat stávající pravidlo 5 ze 7 – Vitějovice, Staré Prachatice, Dolní Nakvasovice, Netolice, Žernovcice, Oseky Ž., Budilov.
 • d. Všichni by uvítali do propozic zařadit vyjmutí přetlakového ventilu krom kategorií MH.
 • e. Náměstek OSH Vašek Zaunmüller za odbornou radu mládeže žádá do propozic zařadit tyto změny:
  Věkové hranice pro rok 2020 jsou pro kategorii ml. 2009 – 2013, st. 2005 – 2013.
  Pokud možno u dětí zda by respektovali pořadatelé dát si na pohárové soutěže čárového rozhodčího z řad „mládežáků“.
  Dále diskvalifikace družstev, nyní počítán 1 bod za N, návrh na počítání za poslední místo (př. soutěže se v dané kategorii zúčastní 4 družstva, družstvo s N by obdrželo body za poslední čili 4. místo).  Většina zúčastněných s tímto návrhem nesouhlasila.
 • f. Náměstkyně OSH Líba Tremmelová se dotazuje pro MH na proudnice, v propozicích jsou dané jednotné. Všichni zástupci mládežnických družstev souhlasí s vlastními proudnicemi.
 • g. Ladislav Hoidekr z SDH Žernovice by uvítal, aby MH mohli být prezentovány později, nikoliv do 14 h. stejně s dospělými a čekat až odběhnou. Pořadatelé, kteří doposud neupřesňovali, reagovali, že v tom nevidí problém zadat toto do OZ.
 • h. Dále zdůrazňovala starostka OSH Helena Kotrcová, že nepřipadá pro žádného pořadatele v úvahu si dát svou mašinu na pohárovou soutěž, vždy jednotné a to z OSH Prachatice.
 • i. Náměstkyně OSH Petra Miklasová navrhuje, aby se počítalo do celkového hodnocení družstvo, které se zúčastní alespoň 5 pohárů.  Všichni nesouhlasili.

 

Zapsala: Petra Miklasová

Tomáš Marek