Shromáždění delegátů sborů

Datum a místo konání

  • 27. 3. 2010 Lažiště

Program

  1. Zahájení
  2. Volba pracovních komisí
  3. Schválení programu
  4. Schválení volebního a jednacího řádu
  5. Zprávy o činnosti OSH za období 2005-2009 (ORM, ORV, ORP a OO)
  6. Zpráva OKRR za období 2005-2009
  7. Zpráva starostky OSH
Tomáš Marek