ORM 30.5.2023

Zápis jednání ORM konané dne 30.5.2023 od 18:00 v kanceláři OSH Prachatice

Přítomni: Marek Študlar, Václav Zaunmüller, Karel Talafous, Miroslav Pavelka, František Rokůsek ml., Valerie Soukupová

Omluven: Josef Václavík, Tomáš Marek, František Mikeš

Hosté: Libuše Tremmelová

Program jednání

1.      Přivítání členů ORM a seznámení s programem

2.      Vyhodnocení jarního kola hry Plamen

3.      Dotace MTZ, volnočasové aktivity a zelená Evropa

4.      ZHVB

5.      Krajské soutěže MH a dorostenců

6.      Různé

7.      Usnesení

8.      Závěr

 

1.      Vedoucí ORM Marek Študlar přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem jednání.

Hlasování: 7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

 

2.      Vyhodnocení jarního kola hry Plamen Budilově

Jarní kolo hry Plamen se konalo 27. května v Budilově. Organizačně měli místní hasiči vše dobře připravené. ORM děkuje členům místního sboru, za poskytnutí prostor, za organizační zabezpečení a technické četě za pomoc. Poděkování též patří starostovi obce za podporu místního sboru a soutěžících, dále  byli nedostatky některých rozhodčích. Zranění byli dvě.

 

3.      Dotace – MTZ, volnočasové aktivity a zelená Evropa

ORM prodiskutovala přidělení dotace MTZ v roce 2023 jednotlivým kolektivům dle pevně stanoveného klíče (klíč funguje od roku 2009 – podmínkami jsou odevzdaný registrační list kolektivu a účast na HŘE PLAMEN).

Částka dotace je v roce 2023 stanovena na 7000 Kč, přičemž je zapotřebí, aby SDH dofinancovalo 30 % z vlastních zdrojů. Na okres byla přidělena částka 41860,- na SDH jde částka 35000,- a zbývající části peněz požaduje ORM zakoupení PC pro práci s mládeží.

V roce 2023 ORM navrhuje tato SDH: Vlachovo Březí, Netolice, Dub, Svatou Maří a Bohumilice. První náhradník jsou Lhenice a druhý navržený náhradník Staré Prachatice. Marek Študlar po schválení VV OSH výše uvedená SDH osloví a nechá si potvrdit, zda budou či nebudou dotaci čerpat. V případě čerpání budou s jednotlivými žadateli uzavřeny dílčí dohody. Dále Marek Študlar informoval přítomné o podaných žádostí o dotaci na

Volnočasové aktivity a Zelená udržitelná Evropa

Žádost o volnočasovou aktivitu podaly tyto sbory: Staré Prachatice, Lhenice a Vitějovice.

O zelená udržitelná Evropa (projekty 72 hodin, úklidové akce, recyklace, výsadba zeleně apod.)

Žádost o tuto dotaci podaly tyto sbory: Lhenice, Žernovice a Vitějovice.

U obou dotací je podmínkou financování akce ze 70 % prostřednictvím dotace a ze 30 % z vlastních zdrojů. Všechny zmiňované sbory, které podali žádost o dotaci, ORM schválila a navrhla  VV OSH ke schválení.

 

ORM žádá KSH JČ nákup dvou kusů teřčů na PU CTIF na pořádání krajských soutěží.

 

Hlasování:7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

4.      ZHVB

ORM prodiskutovala nové směrnice pro ZHVB. Návrh vypracovat OZ pro okresní kolo s ohledem na naše možnosti a podmínky. ZHVB bude probíhat v podzimních měsících, vždy nejpozději do 31.10. ORM bude požadovat pro připuštěný do soutěže ZHVB libovolné 3 okruhy a okruhy budou zapsané v předtištěném formuláři, a to do konce září. Kontrola kronik proběhne při samotně soutěži.

Hlasování:7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

5.        Krajské soutěže MH a dorostenců

Ohledně krajských soutěží proběhla rozsáhlejší diskuze ohledně MTZ a organizačního zabezpečení

 

6.    Různé

 

7.    Usnesení – ORM schválila:

– navrhované přidělení dotací pro sbory od MŠMT

– podmínky pro účast na okresním kole ZVHB

Hlasování:7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

 

8.      Závěr

9.      Vedoucí ORM ukončil schůzi  ve 21:30

 

Zápis vytvořil Marek Študlar

Tomáš Marek