ORM 28.6.2022

ZÁPIS Z ORM konané dne 28. 6. 2022

Přítomní: Marek Študlar, Václav Zaunmüller, Karel Talafous, František Rokůsek ml., Miroslav Pavelka, Markéta Samková (online)

Omluveni: Josef Václavík, František Mikeš, Valerie Soukupová

Program

 1. Uvítání
 2. Vyhodnocení okresního kola hry Plamen ve Svaté Maří
 3. Vyhodnocení okresního kola dorostenců
 4. Vyhodnocení krajských kol dorostenců a hry Plamen
 5. Dotace – volnočasové aktivity a specifické aktivity
 6. Školení vedoucích mládeže
 7. Setkání mládeže okresu Prachatice
 8. Různé
 9. Usnesení
 10. Závěr

 

1. Přítomné uvítal vedoucí ORM Marek Študlar a seznámil je s programem jednání.

 

2. Vyhodnocení okresního kola hry Plamen ve Svaté Maří a setkání pamětníků
Jarního kola Plamen, které se konalo ve Svaté Maří 21-22.5.2022, se zúčastnilo 11 družstev v kategorii starších a 9 družstev v kategorii mladších žáků. Umístění v kategorii starších bylo následující: 1. místo SDH Svatá Maří A, 2. místo SDH Budilov, 3. místo SDH Vitějovice A. V kategorii mladších si vedli mladí hasiči takto: 1. místo SDH Svatá Maří, 2. místo SDH Vlachovo Březí a 3. místo SDH Netolice. Organizační zabezpečení soutěže ze strany pořádajícího sboru SDH Svatá Maří bylo hodnoceno velmi kvalitně. Setkání pamětníků bylo podobně hodnoceno velmi kladně ze strany účastnících se pamětníků. ORM děkuje SDH Svaté Maří za přípravu a poskytnutí prostor pro konání soutěže. Poděkování patří také obci Svatá Maří. Děkujeme.

 

3. Vyhodnocení okresního kola dorostenců
Soutěž dorostenců se konala v Prachaticích 4.6.2022. Zúčastnila se dvě družstva dorostenek ze Svaté Maří a Vitějovic. Postup na krajské kolo vybojovaly dorostenky ze Svaté Maří. V kategorii dorostenci jednotlivci starší se zúčastnili: Jaroslav Pauch SDH Bohumilice 4. místo, Vojtěch Havlíček SDH Vitějovice 3. místo, Zdeněk Vejtasa SDH Bohumilice 2. místo a Zdeněk Matějka SDH Svatá Maří vybojoval 1. místo a postup na Krajské kolo do Strakonic. V kategorii dorostenci jednotlivci střední se zúčastnili tito soutěžící: Šimon Kubica SDH Bohumilice a umístil se na 2. místě, Jan Waltr SDH Bohumilice a umístil se na postupovém 1. místě. V kategorii jednotlivci mladší byl jen jeden účastník a zároveň postupující. Vít Neužil ze Svaté Maří. Výsledky jsou zveřejněny na webových stránkách OSH Prachatice. Celá soutěž byla hodnocena jako vydařená.

 

4. Vyhodnocení krajských kol hry Plamen a dorostenců
 V Blatné se 11.6.2022 konalo krajské kolo hry Plamen. Za náš okres nás opět reprezentovalo družstvo ze Svaté Maří, které obsadilo 3. místo.

Ve Strakonicích 19.6.2022 konalo krajské kolo soutěže dorostu a jednotlivců. Za prachatický okres nás reprezentovaly dorostenky ze Svaté Maří, které se umístily na 2. místě. Za jednotlivce náš okres reprezentovali: Vít Neužil z SDH Svatá Maří, v kategorii mladší získal 1.místo a postup na republikové kolo. Zdeněk Matějka z SDH Svatá Maří v kategorii starší získal 3. místo. V kategorii střední a dorostenky jednotlivkyně náš okres zastoupení neměl. Všem reprezentantům na krajských kolech patří velká gratulace a poděkování.

 

5. Dotace – volnočasové aktivity a specifické aktivity

Volnočasové aktivity: ORM navrhla finanční výši pro žadatele Kč 200,- na osobu a den. Avšak maximální přidělená částka na žadatele je Kč 10 000,-. Stanovený klíč pro výši přidělované finanční částky pro dotaci volnočasové aktivity se ORM bude řídit i v dalších letech.

Žadatelé: SDH Staré Prachatice Kč 9200,-. SDH Tvrzice Kč 3600,-. SDH Vitějovice navrhnuto Kč 10 000,-.


Zelená udržitelná Evropa: Celá výše dotace Kč 10 000,- byla přerozdělena mezi dva žadatele a těmi jsou: SDH Staré Prachatice a SDH Tvrzice. Přiděleno po Kč 5000,-. Všichni žadatelé musí k přidělené částce přidat 30 % z vlastních zdrojů, řádně vyúčtovat a odnést do kanceláře OSH nejpozději do 17.9.2022. Návrh o výši přidělení dotací vedoucí ORM přednese ke schválení VV OSH Prachatice dne 11.7.2022.

Hlasování o dotacích: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

 

6. Školení vedoucích a rozhodčích mládeže – 20. 08. 2022, Tvrzice
Marek Študlar informoval o plánovaném školení vedoucích mládeže. Z důvodu změn směrnic hry Plamen a dorostu bude potřebné proškolit veškeré disciplíny, kterých se změny týkají.

 • Výuka první pomoci (Červený kříž)
 • Na školení budou v rámci výuky administrativy podrobněji probrány dotace volnočasové aktivity a specifické aktivity.
 • Budou zakoupeny publikace: směrnice HRY PLAMEN (nové vydání)
 • Přihlašování na školení proběhne do 15.8.2022 prostřednictvím Google formuláře. Jeho přípravu zajistí Markéta Tischlerová

Hlasování o školení vedoucích mládeže: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

 

7. Setkání mládeže – 21. 08. 2022, Tvrzice

 • V letošním roce proběhne setkání mládeže v Tvrzicích (den po školení vedoucích a rozhodčích mládeže)
 • Na setkání bude připraveno 100 m s překážkami (dvě dráhy – dorostenky / dorostenci)
 • 60 m s překážkami (jedna dráha)
 • Základy „tejpováni“
 • Střelba ze vzduchovky, dvojboj, vědomostní a sportovní soutěže, dílničky
 • Přihlašování na akci proběhne do 15.8.2022 prostřednictvím Google formuláře. Jeho přípravu zajistí Marketa Samková.

Hlasování o setkání mládeže: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

8. Různé

9. Usnesení

 • ORM schválila návrh na finanční výší a přerozdělení dotací Volnočasové aktivity a Zelená udržitelná Evropa (dle shromážděných žádostí)
 • Školení vedoucích mládeže
 • Setkání mládeže okresu Prachatice

 Hlasování o Usnesení: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

10. Závěr
Vedoucí ORM ukončil schůzi v 20:30

Zápis provedl: Marek Študlar

Tomáš Marek