Seminář vedoucích mládeže OSH Prachatice 8.2.2020

Seminář vedoucích mládeže OSH Prachatice 8. 2. 2020 ve Vlachově Březí

 

Přítomni: starostka OSH Prachatice Ing. Bc. Helena Kotrcová, náměstek mládeže Václav Zaunmüller, vedoucí ORM Valerie Soukupová, náměstkyně vnitro-organizační Libuše Tremmelová, člen ORM Marek Študlar, členka ORM s hlasem poradním Markéta Tischlerová

 

Přítomni vedoucí z SDH: Budilov, Dub, Čkyně, Chroboly, Jáma, Lažiště, Lhenice, Netolice, Staré Prachatice, Svatá Maří, Tvrzice, Vitějovice, Vlachovo Březí, Volary, Zbytiny, Žernovice, Žitná

Přítomno 54 členů

 

1. Zahájení
Sestra Markéta Tischlerová přivítala přítomné, poděkovala místnímu SDH za přípravu prostor a občerstvení pro seminář.

Před zahájením jednání bratři a sestry uctili minutou ticha ty, kteří nás v loňském roce opustili.

 

 2. Volba předsedajícího, zapisovatele
Předsedajícím schůze byla jednohlasně schválena Markéta Tischlerová a zapisovatelkou Libuše Tremmelová

 

3. Zpráva vedoucí ORM

Zpráva vedoucí ORM (215,5 KiB) - stáhnout  (125x)  

 

4. Různé

 • Směrnice činnosti s kolektivy – s minimálním rozsahem vzdělávacích témat seznámila přítomné sestra Markéta Tischlerová
 • Nový systém vzdělávání při OSH Prachatice – představila v prezentaci sestra Markéta Tischlerová a vyzvala sbory k jejich vyjádření
  * nadpoloviční většina vedoucích se vyjádřila pro nový systém vzdělávání
  * Vedoucí z SDH Žernovice se dotázala, proč je dorost spojen se soutěží dospělých – důvody vysvětlila sestra starostka.
 • Rozhodčí na okresních soutěží Plamen – sestra Markéta Tischlerová seznámila přítomné s problémy obsazování rozhodčích na okresní soutěže hry Plamen a na okresní soutěž dorostu. Návrh na řešení by měl být za prvé nový systém vzdělávání a za druhé nabídka v krajní nouzi použít rodiče. Pokud by se dostal sbor až do té situace, že nebude schopen zajistit žádného rozhodčího na okresní kolo, bude přistoupeno k odebrání částky 500,- Kč z nenárokové částky dotace na MTZ, která je schválena VV OSH pro 5 sborů ročně.
  * nadpoloviční většina se vyjádřila pro tyto návrhy
 • Dotace MŠMT a Registr sportovců – sestra Markéta Tischlerová vysvětlila nový registr sportovců
 • Bratr Marek Študlar se dotázal, zda opět zajistit Soustředění dorostu a školení vedoucích dorostu
  * Většina vedoucích byla pro
 • Bratr Václav Zaumüller a sestra Markéta Tischlerová popsali vyplňování registračních listů kolektivů MH a upozornili na změny, které jsou od letošního roku platné. Dále informovali o povinnosti mít přílohu Seznam členů kolektivu MH stále aktuální. Aktualizované přílohy zasílejte oskenované na emailovou adresu osh.prachatice(at)gmail.com.
 • K dnešnímu dni jsou odevzdané všechny registrační listy a většina je v pořádku. Při okresním sdružení máme zaregistrováno 27 kolektivů.
 • Sestra Markéta Tischlerová seznámila přítomné s webovými stránkami a ukázala jim, kde najdou materiály týkající se mládeže.

 

5. Ocenění
Náměstek mládeže Václav Zaunmüller ocenil za dlouholetou práci pro OSH Prachatice a jejich přínos ke vzdělávání mladých hasičů a vedoucích OSH Prachatice sestru Valerii Soukupovou, bratra Jana Jiráně a bratra Františka Tesaře. Poděkoval za spolupráci sestře starostce Heleně Kotrcové, sestře Markétě Tischlerové a Libuši Tremmelové a navázal popřáním bratru Marku Študlarovi k pracovnímu nasazení v radě mládeže.

 

6. Diskuse

 • Markéta Tischlerová upozornila vedoucí, kteří si obnovují kvalifikace v jiných okresních sdruženích, aby nám dodali osvědčení k zápisu
 • dále upozornila vedoucí kolektivu, na povinnost kvalifikace – pokud kvalifikaci nemá, musí si ji do roka obnovit, aby splnil podmínku, která je svázaná s registrací kolektivu
 • bratr Marek Študlar se dotázal vedoucích, zda pokračovat ve dvoudenním jarním kole hry Plamen

většina souhlasila s dvoudenním kolem

 

7. Sestavení návrhu odborné rady mládeže na období 2020 – 2024

 

Bratr Václav Zaunmüller seznámil přítomné s celoroční činností ORM

 1. Podzimní kolo hry Plamen
 2. Okresní kolo soutěže dorostu
 3. Dvoudenní jarní kolo hry Plamen
 4. Účast pěti rozhodčích na krajské soutěži dorostu a pěti na Plamenu
 5. Zajištění rozhodčího disciplíny požární útok na všech soutěžích PHL
 6. Školení vedoucích a rozhodčích mládeže, evidence jejich osvědčení
 7. Příprava a zajištění soustředění dorostu
 8. Spolupráce s radou prevence v soutěži POOD
 9. Zprostředkování účasti na LŠI
 10. Přenos důležitých informací na SDH a webové stránky OSH
 11. Evidence registračních listů kolektivů mladých hasičů
 12. Evidence vedoucích a rozhodčích mládeže
 13. Aktualizace údajů do centrální evidence členů
 14. Poradenství k čerpání dotačních titulů
 15. Evidenci půjčovaného materiálu v majetku OSH
 16. Poradenství k pojištění dětí a vedoucích – evidenci pojistných událostí

 

V roce 2022 nás čeká pořádání krajských postupových soutěží.

 

Na této činnosti pracovala ORM ve složení Václav Zaunmüler, Valerie Soukupová, Študlar Marek, Markéta Tischlerová (s hlasem poradním), Jan Jiráň, František Tesař, František Mikeš, František Rokůsek, Markéta Ferusová, Libuše Tremmelová ve spolupráci se starostkou OSH, pracovnicí kanceláře a účetní bez jejichž pomoci by to vůbec nešlo zvládnout.

 

Do volebního období 2020 – 2024 z různých důvodů nebudou pokračovat v radě mládeže Libuše Tremmelová, Markéta Ferusová, František Tesař a Jan Jiráň. Těmto členům bratr Václav Zaunmüller poděkoval za odvedenou práci a připojil i poděkování Valerii Soukupové za 10 let vedení ORM.

 

Bratr Marek Študlar, který je navržený současným VV OSH na vedoucího ORM, přednesl předběžný návrh stávající ORM na složení okresní odborné rady mládeže v období 2020-2024:

Minimálně 7 členné složení

 • jednohlasně schváleno

 

Dále představil členy, kteří projevili zájem o práci v ORM a těmi jsou:

 • Václav Zaunmüller – SDH Žernovice
 • Valerie Soukupová – SDH Netolice
 • Markéta Tischlerová – SDH Vlachovo Březí
 • František Rokůsek – SDH Volary
 • František Mikeš – SDH Ktiš
 • Karel Talafous – SDH Staré Prachatice
 • Miroslav Pavelka – SDH Lažiště
 • Josef Václavík – SDH Zbytiny

 

Nikdo další z přítomných neprojevil zájem o práci v ORM. Případní zájemci mají stále možnost projevit zájem o činnost v ORM, a v tom případě, ať kontaktují Václav Zaunmüllera nebo Marka Študlara nejpozději do konce února.

 

Tento návrh s případně doplněnými zájemci bude předán novému vedoucímu ORM.

 

8. Závěr
Na závěr předsedající Markéta Tischlerová poděkovala vedoucím mládeže za dosavadní činnost s mládeží a za spolupráci s ORM.

 

Zapsala: Tremmelová Libuše

Tomáš Marek