ORM 12.11.2019

ZÁPIS Z ORM KONANÉ 12. 11. 2019 V KANCELÁŘI OSH PRACHATICE

Přítomni: Soukupová V., Zaunmüller V., Rokůsek Fr., Mikeš Fr., Jiráň J., Tremmelová L., Študlar M.,

Omluveni: Ferusová M., Tesař Fr.

Hosté: Tischlerová M., Ing. Bc. Helena Kotrcová

Program

 1. Uvítání členů ORM a hostů, seznámení s programem
 2. Vyhodnocení podzimního kola hry Plamen
 3. Vyhodnocení školení vedoucích mládeže
 4. Vyúčtování dotace MTZ/SDH
 5. Plán práce na rok 2020
 6. Různé
 7. Usnesení
 8. Závěr

 

1. Na úvod byli všichni členové ORM a hosté přivítáni a seznámeni s programem

 

2. Podzimní kolo hry Plamen
Podzimní kolo hry Plamen se konalo 12. října v Dubu u Prachatic. Organizačně měli místní hasiči vše velmi dobře připravené. ORM děkuje členům místního sboru za poskytnutí prostor, za organizační zabezpečení a technické četě za pomoc. Poděkování též patří starostovi obce za podporu místního sboru a soutěžících.

Podzimního kola hry Plamen se zúčastnilo 13 družstev kategorie mladších a 14 družstev v kategorii starších. ZPV hlídek bylo celkem 31 z toho 14 z kategorie mladších a 17 z kategorie starších. Na soutěži bylo přihlášeno celkem 330 osob. V kategorii mladší se na 3. místě umístilo družstvo Žernovice A, na 2. místě družstvo Vlachovo Březí a na 1. místě družstvo Svatá Maří. Z kategorie starších se umístilo na 3. místě družstvo Tvrzice na 2. místě družstvo Žernovice a na 1. místě družstvo Svatá Maří. Výsledky soutěže jsou vyvěšeny na stránkách OSH v sekci Mladí hasiči.

Markéta Tischlerová navrhla změnu v přihlašování na disciplínu 60 m s překážkami. Nově se budou zájemci přihlašovat už spolu s přihláškou na podzimní kolo soutěže Plamen.

Dále byl projednáván problém z obsazování rozhodčích do disciplín na soutěžích Plamen, které dodávají zúčastněné SDH. Ponecháno k projednání na Semináři vedoucích mládeže.

 

3. Školení vedoucích mládeže
Školení vedoucích mládeže se konalo 21-22. září v Tvrzicích. Letošního školení se zúčastnilo 68 osob, z toho 2 osoby byly školitelé první pomoci, 6 osob bylo z SDH Zliv, 58 osob obnovovalo kvalifikace. (19 nováčků vedoucí III. + 15 vedoucí III. obnova. + 9 nově vedoucí II. + 15 vedoucí II. obnova). Letošního školení se opět zúčastnila školitelka první pomoci Soňa Sittová. Všichni zúčastnění první pomoc hodnotili jako velmi povedenou a zábavně poučnou.

 

4. Vyúčtování dotací MTZ/SDH
Okresní odborná rada mládeže přidělila 23. dubna 2019 pěti sborům dotaci MTZ.  Všechny sbory řádně a včas dodaly potřebné doklady k vyúčtování.

 

5. Plán práce na rok 2020

 • 8. února – Seminář vedoucích mládeže Vlachovo Březí
 • 11. března – Odevzdání PO očima dětí
 • 23. května – Jarní kolo hry Plamen – MěS Vimperk
 • 6. června – Okresní kolo dorostu a jednotlivců – MěS Prachatice
 • 13. června – Krajské kolo hry Plamen – ZPV Trocnov, Sokolský ostrov ČB
 • 21. června – Krajské kolo družstev a jednotlivců dorostu – Sokolský ostrov ČB
 • 26. června – PHL Vlachovo Březí – noční
 • 11. července – PHL Sudslavice
 • 1. srpna – PHL Vitějovice
 • 5. září – PHL Ktiš
 • 12. září – PHL Žitná
 • 19. září – PHL Prachatice – vyhodnocení
 • 22. srpna – Školení vedoucích mládeže Tvrzice
 • 10. nebo 17. října – Podzimní kolo hry Plamen

 

6. Různé

 • Seminář vedoucích mládeže. Seminář vedoucích mládeže byl projednán a stanoven na 8. února 2020 ve Vlachově Březí. SDH pracující s mládeží, vyšlou vedoucí, které mají zapsané v registračním listu na rok 2020. Účast ve vycházkovém stejnokroji nebo PS 2. Pozvánky vytvoří a rozešle bratr Marek Študlar.
 • Registrační list kolektivu MH. Dále byla projednána nová úprava Registračního listu – odevzdané RL musí být s razítkem sboru a podpisem starosty SDH + příloha, seznam členů kolektivu (3 – 18 let). Všichni přítomní se z důvodu nových úprav shodli že budou RL odevzdány do kanceláře OSH.

 

7. Usnesení

 • ORM se usnesla v následujících bodech všemi přítomnými hlasy
 • schválen navržený plán práce na rok 2020
 • schválená změna odevzdání Registračního listu kolektivu MH

 

8. Závěr
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval, spolu s vedoucí ORM Valerií Soukupovou a náměstkem přes mládež Václavem Zaunmüllerem, všem členům ORM za jejich práci v tomto roce i za celé volební období. Také bych rád poděkoval všem vedoucím a instruktorům za jejich práci s dětmi, všem sborům, které podporují své vedoucí, a hlavně rodinným příslušníkům za jejich toleranci a shovívavost.

 

Přeji Vám všem šťastné a veselé prožití Svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví a úspěchů v Novém roce. Děkuji.

 

Zprávu vypracoval: Marek Študlar
Kontrola zápisu: Václav Zaunmüller

 

Tomáš Marek