ORM 9.6.2020

ZÁPIS ZE SCHŮZE ORM KONANÉ DNE 9. 6. 2020 V KANCELÁŘI OSH PRACHATICE

Přítomni: Zaunmüller Václav, Soukupová Valerie, Tremmelová Libuše, Študlar Marek, Rokůsek František, Mikeš František

Omluveni: Tesař František, Jiráň Jan

Hosté: Ing. Kotrcová Helena, Tischlerová Markéta, Talafous Karel

Program

 1. Přivítání členů ORM a hostů
 2. Jarní kolo hry Plamen
 3. Projednání soustředění dorostu + OZ
 4. Letní škola instruktorů
 5. Vyhodnocení PO očima dětí
 6. Dotace
 7. Celoroční činnost MH
 8. PHL Prachatice
 9. Školení vedoucích mládeže
 10. Podzimní kolo hry Plamen
 11. Usnesení

 

1. Po přivítání byli všichni členové ORM a hosté seznámeni s programem.

 

2. Jarní kolo hry Plamen
Dle rozhodnutí VV OSH Prachatice ze dne 1. 6. 2020 se jarní kolo hry Plamem v letošním roce konat nebude. Konečné výsledky ročníku 2019/2020 jsou brány z podzimního kola. Výsledky jsou vyvěšeny na webu OSH v sekci Mladí hasiči – Plamen.
Krajská kola a mistrovství ČR jsou usnesením Vedení SH ČMS pro tento rok zrušena.

 

3. Soustředění dorostu

 • Soustředění dorostu je naplánováno na 27. 6. 2020 ve Vimperku.
 • Přihlášky do 25. 6. 2020 formou Google formuláře, zdravotník akce – Lucie Čužnová (SDH Tvrzice)
 • hlavní školitelé: Ivan Pěnča – dorostenci, Marie Martanová – dorostenky
 • 2. Soustředění dorostu je naplánováno společně se školením vedoucích a rozhodčích mládeže na 22. 8. 2020 ve Tvrzicích.
 • Přihlášky do 9. 8. 2020 formou Google formuláře. Seznam školitelů viz organizační zabezpečení.
 • Pro čerpání dotací na tyto akce musí ORM seznámit VV OSH se způsobem využití dotace a předložit seznam nákladů.
 • Organizační zabezpečení obou soustředění je k nalezení na webu OSH v sekci Mladí hasiči – dorost.

 

4. Letní škola instruktorů

 • se letos koná v Malých Svatoňovicích od 25. 7. 2020 do 8. 8. 2020.
 • Z našeho okresu se přihlásili čtyři zájemci. Třem je tento pobyt hrazen z programu starostky OSH a jeden účastník si pobyt hradí sám, jelikož už na LŠI byl a byl mu již hrazen.
 • Účastníci: Milan Dej (SDH Lažiště), Ondřej Talafous (SDH Prachatice), Pavel Vávra (SDH Lažiště) a Patrik Pánek (SDH Vitějovice).

 

5. PO očima dětí

 • účast 311 dětí
 • zapojilo i šestnáct sborů
 • uspěli účastníci z SDH Chroboly, Zbytiny, Lažiště, Dub, Budilov a Tvrzice.
 • Uzávěrka okresního kola byla do 15. března a do 15. srpna bude probíhat za spolupráce HZS Prachatice a odborné rady ochrany obyvatelstva a prevence vyhodnocení prací ve Vimperku.

 

6. ORM navrhla rozdělit dotace MTZ z MŠMT mezi pět sborů

 • Svatá Maří
 • Netolice
 • Vlachovo Březí
 • Hrabice
 • Dub
 • V případě, že některý sbor nebude mít o tuto dotaci zájem, bude nabídnuta jinému sboru. Čerpání dotací je v jednoduchém účetnictví. Sbor se podílí na dotaci 30% podílem.

 

7. Celoroční činnost mladých hasičů

 • Od ročníku 2020/2021 je do celoroční činnosti zařazen poslední okruh č. III plnění odznaků odbornosti.
 • Plnění všech čtyř okruhů je od ročníku 2020/2021 povinné a plnění této činnosti se bude kontrolovat vždy na jarním kole hry Plamen.
 • Více informací k plnění celoroční činnosti naleznete na webu OSH v sekci Mladí hasiči – vedoucí mládeže – celoroční činnost.
 • Všechny okruhy budou podrobně vysvětleny na školení vedoucích mládeže.

 

8. PHL Prachatice

 • snížení počtu soutěží na 5 a všechny výsledky se budou do celkového hodnocení ligy počítat
 • zrušené pohárové soutěže PHL Prachatice noční, PHL Sudslavice a PHL Vlachovo Březí
 • soutěž v Sudslavicích je pro tento rok nahrazena Memoriálem pořádaným SDH Nebahovy
 • VV OSH Prachatice povoluje pro tento ročník na všech soutěžích ligy účast POUZE družstev z Prachatického okresu
 • náměstkyně sportu dopracuje Propozice PHL a rozešle ke schválení, poté budou rozeslány na sbory
 • spuštění Prachatické hasičské ligy je závislé na aktuálních rozhodnutí státních a územních orgánů.

 

9. Školení vedoucích mládeže

 • proběhne v Tvrzicích dne 22. 8. 2020, předpokládaný počet osob: 50–60 (dle počtů nahlášených do 9. 8. 2020)
 • účastníci: vedoucí, kteří chtějí získat kvalifikaci III. (MINIMUM), II. (VEDOUCÍ) nebo si chtějí tyto kvalifikace obnovit.
 • Organizační zabezpečení: Markéta Tischlerová (tischlerova1@seznam.cz, 606054649)
 • Strava: OSH Prachatice (Valerie Soukupová –Netolice) ve spolupráci s SDH Tvrzice
 • Informace k přihlášení včetně organizačního zabezpečení budou vyvěšeny na webu OSH Prachatice v sekci Mladí hasiči – vedoucí mládeže – školení.
 • V letošním roce proběhne na školení pilotní pokus o vzdělávání na tabletech, včetně prezentací a výukových materiálů. Způsob využití dotace bude předložen VV OSH.

 

10. Podzimní kolo hry Plamen.
Prozatím není známo místo konání.

 

11. Usnesení:

ORM schválila

 1. soustředění dorostu
 2. LŠI
 3. Rozdělení dotací
 4. Plnění všech čtyř okruhů celoroční činnosti
 5. Školení vedoucích mládeže

 

Zprávu vypracovala: vedoucí ORM – Valerie Soukupová

Kontrola zápisu: Marek Študlar

Tomáš Marek