ORM 20.12.2022

ZÁPIS Z ORM KONANÉ 20. 12. 2022 V KANCELÁŘI OSH PRACHATICE

Přítomni: V. Zaunmüller, L. Tremmelová, Fr. Rokůsek, M. Študlar, K. Talafous, M. Pavelka

Omluveni: M. Samková, V. Soukupová, Fr. Mikeš

Neomluven: J. Václavík

Program

 1. Uvítání členů ORM a hostů, seznámení s programem
 2. Vyhodnocení podzimního kola hry Plamen
 3. Vyhodnocení školení vedoucích mládeže a setkání mládeže okresu Prachatice
 4. Dotace
 5. Různé
 6. Usnesení
 7. Závěr

 

1) Na úvod byli všichni členové ORM a hosté přivítáni a seznámeni s programem

 

2) Podzimní kolo hry Plamen
Podzimní kolo hry Plamen se konalo 15. října v Lažištích. Organizačně měli místní hasiči vše velmi dobře připravené. ORM děkuje členům místního sboru, za poskytnutí prostor, za organizační zabezpečení a technické četě za pomoc. Poděkování též patří starostovi obce za podporu místního sboru a soutěžících.

Podzimního kola hry Plamen se zúčastnilo 15 kolektivů mladých hasičů z toho 14 družstev kategorie mladších a 17 družstev v kategorii starších. ZPV hlídek bylo celkem 31 z toho 13 z kategorie mladších a 18 z kategorie starších. Na soutěži bylo přihlášeno celkem 335 osob. V kategorii starší se na 3. místě umístilo družstvo Žernovice, na 2. místě družstvo Vitějovice A na 1. místě družstvo Svatá Maří A. Z kategorie mladších se umístilo na 3. místě družstvo Vitějovice na 2. místě družstvo Dub a na 1. místě družstvo Budilov A. Výsledky soutěže jsou vyvěšeny na stránkách OSH v sekci Mladí hasiči.

 

3) Školení vedoucích mládeže

 • Letošní školení vedoucích mládeže se konalo 20. srpna v Tvrzicích se zúčastnilo 72 osob, z toho nově vedoucí III. 13 krát, obnova vedoucích III. 9 krát. Nově vedoucí II. 5 krát a obnova vedoucích 45 krát. Z OSH České Budějovice se u nás školili 4 vedoucí. Organizační zabezpečení školení nám připravila Markéta Samková a o stravu celého školení se starala Valérie Soukupová.
 • Setkání mládeže se letos konalo 21. srpna taktéž v Tvrzicích. Setkání se zúčastnily tyto sbory, Vitějovice, Tvrzice, Netolice, Budilov a Čkyně. Celkem bylo 38 účastníků, z toho 30 mládežníků a 8 vedoucích. O výbornou stravu se postarala Valerie Soukupová.
 • Nový systém vzdělávání vedoucích. Z důvodu změny směrnic hry Plamen byl znovu projednán systém vzdělávání vedoucích mládeže. Tento systém ORM prozatím pozastavuje.

 

4) Dotace

 • MTZ: Okresní rada mládeže 29. dubna 2022 navrhla přidělit dotaci MTZ pěti sborům, na pozdějším jednání VV tyto dotace pro SDH (Budilov, Čkyně, Lažiště, Zbytiny, Žernovice).
  Zmiňované sbory řádně a včas odevzdaly potřebné doklady k vyúčtování.
 • Volnočasové aktivity: Přidělena sborům (Tvrzice Staré Prachatice, Vitějovice) sbory řádně odevzdaly.
 • Zelená udržitelná Evropa: přiděleny sborům Tvrzice a Staré Prachatice i tyto sbory řádně odevzdaly potřebné doklady k vyúčtování.

 

5) Různé

 • Projednán návrhu Markéty Samkové dosadit za ni do ORM náhradníka Tomáše Marka. Po projednání se členy ORM bude Tomáš Marek bude zván k dalším jednáním ORM.
 • Termíny soutěží pro rok 2023: pro jarní kolo hry Plamen stanoven termín 27. května, pro okresní soutěž dorostenců 3.června, pro PHL Nebahovy 21. července, pro PHL Sudslavice 15. července, pro PHL Vitějovice 5. srpna, pro PHL Vadkov 12. srpna, pro PHL Ktiš 2. září, pro PHL Žitná 9. září, pro PHL Prachatice 16. září.

 

7) Usnesení
Pozastaven nový systém vzdělávání vedoucích mládeže.

 

8) Závěr
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem členům ORM za jejich práci v tomto roce. Přeji Vám všem šťastné a veselé prožití Svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví a úspěchů v Novém
roce.

Vedoucí ORM ukončil schůzi v 20:20

 

Zprávu vypracoval: Marek Študlar

Tomáš Marek