ORM 10.8.2021

ZÁPIS Z ORM konané dne 10. 8. 2021

Přítomní: Marek Študlar, Václav Zaunmüller, Karel Talafous, František Rokůsek ml., Miroslav Pavelka, Markéta Tischlerová (online)

Omluveni: Josef Václavík, František Mikeš, Valerie Soukupová

Program

 1. Uvítání
 2. OZ podzimní kolo HRY PLAMEN
 3. Školení vedoucích a rozhodčích mládeže
 4. Setkání mládeže
 5. Různé – dotace MTZ
 6. Usnesení
 7. Závěr

 

1. Přítomné uvítal vedoucí ORM Marek Študlar a seznámil je s programem jednání.

 

2. OZ podzimního kola HRY PLAMEN

 • Jako organizátor se k dnešnímu dni nikdo nepřihlásil. SDH Zbytiny přislíbily teoreticky pořádání podzimního kola HRY PLAMEN. Ozvou se do 15. 8. 2021
 • Termín konání je předběžně stanoven na 2. 10. 2021
 • Odeslání přihlášek je do 24. 9. 2021 Markovi Študlarovi
 • ORM bude reagovat průběžně na aktuálně platná nařízení vlády související s koronavirem a bude o tom kolektivy mladých hasičů informovat
 • Stravu zajistí OSH Prachatice (Valerie Soukupová) ve spolupráci s pořádajícím SDH. Předběžně je domluven a sekaná v housce, pitíčko a tatranka. Po celou dobu konání akce bude dostupný čaj a šťáva. Budou nutné vlastní hrnky.
 • Všechna SDH, která mají terče a vzduchovky (včetně obalu) na ZPV je přivezou k periodické roční kontrole.
 • Na disciplínách bude podáváno hlášení.
 • Přihlašování na doplňkovou disciplínu 60 m s překážkami proběhne prostřednictvím Google formuláře (vytvoří M. Tischlerová)
 • Při závěrečném nástupu budou oceněni vítězové jarního kola HRY PLAMEN

Hlasování o OZ podzimního kola HRY PLAMEN: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

 

3. Školení vedoucích a rozhodčích mládeže – 25. 09. 2021, Tvrzice

 • Markéta Tischlerová informovala o plánovaném školení vedoucích mládeže. Kvůli koronavirové situaci se zvýšilo množství lidí, kteří budou potřebovat obnovit kvalifikaci. Jedná se o 61 osob s „povinnou“ obnovou + další noví účastníci a osoby žádající o obnovy kvalifikací. ORM rozhodne o výukovém schématu podle počtu osob přihlášených do 15. 09. 2021
 • Výuka PRVNÍ POMOCI z důvodu absence lektorky neproběhne
 • Na školení bude vysvětlen NOVÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM v rámci výuky administrativy
 • Na školení budou zakoupeny publikace: směrnice HRY PLAMEN, odznaky odborností a odznaky specializací
 • Na školení bude umožněna účast zájemcům z jiných OSH
 • Přihlašování proběhne prostřednictvím Google formuláře. Jeho přípravu zajistí Markéta Tischlerová

Hlasování o OZ školení vedoucích mládeže: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

 

4. Setkání mládeže – 26. 09. 2021, Tvrzice

 • V letošním roce proběhne setkání mládeže ve Tvrzicích (den po školení vedoucích a rozhodčích mládeže)
 • Na setkání proběhne úvod do 100 m s překážkami (dvě dráhy – dorostenky / dorostenci)
 • Střelba, dvojboj, vědomostní a sportovní soutěže, dílničky
 • Přihlašování na akci proběhne prostřednictvím Google formuláře. Jeho přípravu zajistí Marek Študlar

Hlasování o OZ školení vedoucích mládeže: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

 

5. Různé – dotace MTZ

 • Jednotlivé kolektivy mladých hasičů, jež na základě rozhodnutí VV (po doporučení ORM) obdržely v letošním roce dotaci MTZ, dostanou v následujících dnech od vedoucího ORM metodický pokyn k čerpání dotace, přílohu č. 18 pro vyúčtování dotace a dílčí dohodu k dotaci. Kolektivy jsou povinny nejpozději do 08. 09. 2021 odevzdat veškeré výše uvedené doklady do kanceláře OSH.
 • ORM se dohodla na zavedení nového vzdělávacího systému (avizovaného na semináři vedoucích mládeže v roce 2020). Kvůli koronavirové situaci došlo k pozdržení zavedení systému. Systém bude vysvětlen ještě jednou na školení vedoucích mládeže a bude do školení vedoucích mládeže Markétou Tischlerovou dopracován.

 

6. Usnesení

 • ORM schválila OZ podzimního kola HRY PLAMEN, 02. 10. 2021, místo bude upřesněno
 • ORM schválila OZ školení vedoucích a rozhodčích mládeže, 25. 09. 2021 ve Tvrzicích
 • ORM schválila OZ setkání mládeže, 26. 09. 2021 ve Tvrzicích

 

7. Závěr
Vedoucí ORM ukončil schůzi v 20:30

 

Zápis provedla: Markéta Tischlerová
Kontrola zápisu: Marek Študlar

Tomáš Marek