ORM 29.4.2021

ZÁPIS ZE SCHŮZE ORM KONANÉ DNE 29. 4. 2021 V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU VE VITĚJOVICÍCH

Přítomni: Zaunmüller Václav, Soukupová Valerie, Študlar Marek, Tischlerová Markéta, Rokůsek František, Pavelka Miroslav, Talafous Kare, Mikeš František

Omluven: Josef Václavík

Hosté: Libuše Tremmelová, Jiří Smola (SDH Svatá Maří), Pavel Mráz (SDH Svatá Maří)

Program

 1. Přivítání členů ORM a hostů
 2. OZ jarní kolo hry Plamen + OZ dorost
 3. Letní škola instruktorů
 4. Vyhodnocení PO očima dětí
 5. Dotace – MTZ + volnočasové aktivity
 6. Různé
 7. Usnesení

 

1. Po přivítání byli všichni členové ORM a hosté seznámeni s programem.

 

2. OZ jarní kolo HRY PLAMEN + OZ dorost
Jarní kolo HRY PLAMEN

 • K jednání byli přizváni zástupci SDH Svatá Maří jakožto pořadatelé. V letošním roce proběhne pouze jednodenní jarní kolo HRY PLAMEN. Dle návrhu by měla proběhnout pouze štafeta dvojic a štafeta 4×60 metrů – obě disciplíny na jednu dráhu a bude realizován rotační systém družstev, aby nedocházelo k nadměrnému setkávání závodníků
 • Po domluvě nebude využita časomíra, ale u obou disciplín proběhne měřeníprostřednictvím stopek.
 • Pro soutěž bude připraven formulář čestného prohlášení (pro děti a dospělé zvlášť), bez kterého nebude umožněna účast na soutěži.
 • Zápisy do kroniky budou ve formě nalepovacího obrázku, aby nedocházelo k nadměrnému kontaktu štábu a družstev.
 • Stejně tak oběd bude družstvům vydán ve formě předem připravených balíčků, aby se zamezilo nadměrnému kontaktu a sdílení nádobí, prostor, apod.
 • Veškeré ostatní informace zakomponuje vedoucí ORM do OZ soutěže.

OZ dorostu

 • ORM se dohodla, že proběhne pro dorost – družstva a jednotlivce soutěž v disciplíně 100 m s překážkami, termín bude upřesněn podle konání okresní soutěže dospělých.
 • Rozhodujícím pro postup do krajského kola družstev dorostu bude lepší umístění družstva v disciplíně 100 m s překážkami, přičemž se družstvu počítá 5 nejlepších časů. Ostatní disciplíny nebudou prováděny.
 • Rozhodčí na okres dorostu budou určeni po domluvě s ORR. Vedoucí ORM vyzval přítomné členy k účasti na soutěži jakožto rozhodčí.

 

3. Letní škola instruktorů
V letošním roce se LŠI zúčastní z našeho okresu jeden zájemce – Pavel Vávra z SDH Lažiště.  Jelikož se LŠI účastnil již v minulém roce, ponese letos náklady na účast na LŠI účastník samostatně, popřípadě po domluvě s SDH. Markéta Tischlerová dále informovala přítomné a změně v přihlašování na LŠI a stanovení „přednostních“ kritérií.

 

4. Vyhodnocení PO očima dětí

 • Celkově se zúčastnilo celkem 103 dětí.
 • Z řad SDH se zúčastnilo celkem 8 sborů.
 • Z 18 oceněných prací se na 12 místech umístily děti z řad dobrovolných hasičů (Chroboly, Vitějovice, Budilov, Svatá Maří, Čkyně, Tvrzice).
 • OROOaP požádala o spolupráci při rozdělování cen jednotlivým vítězům. Zároveň Markéta Tischlerová zajistí na webových stránkách OSH zveřejnění vítězných prací a výsledků. Veškeré ostatní organizační záležitosti ve vztahu k této soutěži spadají do působnosti OROOaP.

 

5. Dotace – MTZ + volnočasové aktivity
O dotaci na MTZ má OSH zažádáno, ale prozatím ji neobdrželo. ORM se dohodla na potencionálním přerozdělení do budoucna poskytnutých dotací. V případě obdržení budou kontaktovány  následující SDH (částka 7 000 Kč na SDH).

 • SDH Volary
 • SDH Staré Prachatice
 • SDH Tvrzice
 • SDH Vitějovice
 • SDH Lhenice
 • Náhradník: SDH Zbytiny (v případě, že některý z výše jmenovaných sborů odmítne)

 

6. Různé
Vedoucí ORM informoval přítomné o žádosti SDH Hrabice o zapůjčení vzduchovky. Po domluvě bude vzduchovka SDH Hrabice zapůjčena (bude se jednat o vzduchovku vrácenou z SDH Lenora).

Vedoucí ORM dále informoval přítomné o možných nominacích rozhodčí na krajská kola (mládeže a dorostu). Navrženi byli následující rozhodčí:

 • HRA PLAMEN: Marek Študlar, Václav Zaunmüller, Libuše Tremmelová, Markéta Tischlerová, Valerie Soukupová
 • Dorost: Marek Študlar, Václav Zaunmüller, Libuše Tremmelová, Miroslav Pavelka, poslední rozhodčí bude upřesněn

 

7. Usnesení
ORM schválila

 1. OZ Plamene
 2. OZ dorostu
 3. Rozdělení dotací – MTZ
 4. Zapůjčení vzduchovky do SDH Hrabice
 5. předběžné nominace rozhodčích na krajská kola

 

Zprávu vypracovala: Markéta Tischlerová
Kontrola zápisu: Marek Študlar

Tomáš Marek