ORM 5.4.2022

Zápis jednání ORM konané dne 5.4.2022 od 18:00 v kanceláři OSH Prachatice

Přítomni: Marek Študlar, Valerie Soukupová, Václav Zaunmüller, Karel Talafous, Miroslav Pavelka, František Mikeš, František Rokůsek ml., Markéta Samková

Omluven: Josef Václavík

Hosté: Libuše Tremmelová, Helena Šandová, 2 zástupci SDH Svatá Maří (pořadatelské SDH pro jarní kolo HRY PLAMEN)

Program

 1. Přivítání členů ORM a seznámení s programem
 2. Plamen + OZ
 3. Výročí 50 let hry Plamen a setkání pamětníků hry Plamen
 4. Soutěž dorostu + OZ
 5. Registrační listy kolektivů MH
 6. Nominace závodníků na 60 m s překážkami na krajské kolo
 7. Delegování rozhodčích ORM na krajské soutěže
 8. Dotace – MTZ
 9. Dotace – volnočasové aktivity a specifické aktivity
 10. Prachatická hasičská liga
 11. Letní škola instruktorů
 12. Vyhodnocení okresního kola literární soutěže POOD
 13. Nový vzdělávací systém vedoucích mládeže II.
 14. Plán práce na rok 2022
 15.  Zpráva vedoucího ORM z celorepublikového semináře vedoucích mládeže
 16. Různé (Memoriál Pavla Bače Žernovice)
 17. Usnesení
 18. Závěr

 

1. Vedoucí ORM Marek Študlar přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem jednání.
Hlasování: 8 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

 

2. JARNÍ KOLO HRY PLAMEN + OZ

 • Prodiskutován návrh organizačního zabezpečení jarního kola HRY PLAMEN, které proběhne ve dnech 21. -22. 5. 2022 ve Svaté Maří.
 • K jednání byli přizváni zástupci SDH Svatá Maří jakožto pořadatelé.
 • Veškeré ostatní diskutované informace zapracuje vedoucí ORM do OZ soutěže.

Hlasování: 8 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

 

3. Výročí 50. let HRY PLAMEN a setkání pamětníků HRY PLAMEN

 • V roce 2022 proběhne výročí 50. let založení HRY PLAMEN (*1972).
 • Organizačně zabezpečuje Vašek Zaunmüller; oslavy by měly být součástí jarního kola HRY PLAMEN ve spolupráci s Valerií Soukupovou (strava a pohoštění účastníků).
 • Za účelem oslav z Ústředí objednány zápichy do uniforem (přivést by je měla ze shromáždění starostů OSH Libuše Tremmelová).

 

4. Okresní soutěž dorostu + OZ

 • Prodiskutován návrh organizačního zabezpečení okresní soutěže dorostu, která proběhne dne 4. 6. 2022 na stadionu v Prachaticích.
 • Veškeré ostatní diskutované informace zapracuje vedoucí ORM do OZ soutěže.

Hlasování: 8 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

 

5. Registrační listy kolektivů MH

 • Registrační list kolektivu MH odevzdalo v roce 2022 25 sborů, přičemž 1 registrační list je neplatný (SDH eviduje pouze 3 mladé hasiče). Václav Zaunmüller dále seznámil přítomné se seznamem SDH, jež registrační list odevzdala.

 

6. Nominace závodníků na 60 m s překážkami

 • V letošním roce proběhne samostatné Mistrovství v běhu na 60 m s překážkami
 • ORM diskutovala postupový (nominační klíč).
 • Tři kvalifikační soutěže (Ledenice, Borovany a Paseky) z každé jeden postupující z prvního místa  a kategorie. Sbory v našem okrese budou informovány o termínech soutěží

Hlasování: 7 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE

 

7. Delegace rozhodčích pro krajská kola HRY PLAMEN a dorostu

 • Na HRU PLAMEN (11. 6. 2022 v Blatné) navrhla ORM delegovat následující osoby: Marek Študlar, Libuše Tremmelová, Václav Zaunmüller a další 2 rozhodčí budou ještě doplněni
 • Na DOROST (19. 6. 2022 Strakonice) navrhla ORM delegovat následující osoby: Marek Študlar, Libuše Tremmelová, Václav Zaunmüller a další 2 rozhodčí budou ještě doplněni

Hlasování: 8 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

 

8. Dotace MTZ v roce 2022

 • ORM prodiskutovala přidělení dotace MTZ v roce 2022 jednotlivým kolektivům dle pevně stanoveného klíče (klíč funguje od roku 2009 – podmínkami jsou odevzdaný registrační list kolektivu a účast na HŘE PLAMEN).
 • Částka dotace je v roce 2022 stanovena na 7000 Kč, přičemž je zapotřebí, aby SDH dofinancovalo 30 % z vlastních zdrojů.
 • V roce 2022 mohou dotaci čerpat tato SDH: Žernovice, Budilov, Lažiště, Čkyně a Zbytiny. Náhradník je Svatá Maří.
 • Marek Študlar výše uvedená SDH osloví a nechá si potvrdit, zda budou či nebudou dotaci čerpat. V případě čerpání budou s jednotlivými žadateli uzavřeny dílčí dohody.

Hlasování:8 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

 

9. Dotace – volnočasové aktivity a specifické aktivity

 • Marek Študlar informoval přítomné o již zaběhlých dotacích pro volnočasové aktivity, která okres v minulých letech využíval pro konání setkání mládeže. Od letošního roku by zde byla možnost jednotlivých SDH čerpat tuto dotaci na své volnočasové aktivity.
 • Druhou z možných dotací jsou specifické aktivity (novinka od roku 2022). Je možné ji čerpat v jedné z následujících oblastí:
  • Spolupráce se základními školami (tábory, ukázky, předváděčky apod.)
  • Spolupráce se seniory (besedy, akce, výlety apod.)
  • Zelená udržitelná Evropa (projekty 72 hodin, úklidové akce, recyklace, výsadba zeleně apod.)
 • Za účelem čerpání obou dotací připravil Marek Študlar návrh s informacemi ohledně čerpání dotací, který bude rozeslán jednotlivým SDH. SDH tak obdrží výzvy k podání žádostí, které budou následně předloženy ke schválení/zamítnutí ORM a VV OSH. V případě přiznání dotace budou s jednotlivými žadateli uzavřeny dílčí dohody.
 • U obou dotací je podmínkou financování akce ze 70 % prostřednictvím dotace a ze 30 % z vlastních zdrojů.

Hlasování: 7 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE

 

10.   PHL

 • Marek Študlar informoval přítomné o změnách, které letos v rámci PHL proběhnou pro kategorii mladých hasičů.
 • Počítat se budou všechny soutěže zařazené do PHL. Počet soutěží zvýšen na 7. Dále byly upraveny přestupy mezi SDH v rámci PHL (nevztahuje se na HRU PLAMEN ani další oficiální soutěže). Změna proběhla taktéž v rámci ocenění.

 

11.   Letní školy instruktorů

 • Markéta Samková informovala přítomné o letošních letních školách instruktorů. Za okres Prachatice jsou přihlášeny dvě zájemkyně (obě poprvé) z SDH Lažiště. Prozatím zařazeny pod čarou jakožto náhradnice.
 • V případě, že jim bude účast umožněna, starostka SDH Libuše Tremmelová přislíbila uvolnění prostředků pro úhradu účastnických poplatků obou zájemkyň.
 • V případě přijetí zájemkyň s nimi budou vyřízeny veškeré formální záležitosti a vyúčtování.

 

12.   Požární ochrana očima dětí

 • Marek Študlar informoval přítomné o vyhodnocení okresního kola POOD. Celkem se zúčastnilo 259 dětí, přičemž došlo k zapojení 11 škol (7 ZŠ; 4 MŠ) a k zapojení 11 SDH.
 • Za SDH byli úspěšní:
  • Denisa Adámková – SDH Tvrzice
  • Sofie Trnková – SDH Lhenice
  • Richard Ondřej – SDH Chroboly
  • Martina Smolová – SDH Svatá Maří
  • Marie Járková – SDH Čkyně
  • Karolína a Markéta Březákovi – SDH Vitějovice

 

13.   Nový systém vzdělávání

 • Marek Študlar navrhl po covidu zavedení plánovaného systému vzdělávání (získávání bodů za průběžná školení vedoucích mládeže, přičemž při nasbírání dostatečného počtu bodů se vedoucí (pouze VEDOUCÍ II., který již kvalifikaci má) nemusí zúčastnit řádného školení vedoucích).
 • Systém začne plně fungovat od podzimu 2022, přičemž první body bude možné získat již na jarním kole HRY PLAMEN a na okresní soutěži DOROSTU.
 • Marek Študlar o tom informuje vedoucí v rámci e-mailu společně se zaslanými OZ výše uvedených soutěží (HRA PLAMEN a dorost).

Hlasování: 7 PRO, 0 PROTI, 1 ZDRŽEL SE

 

14.   Plán práce 2022

 • Marek Študlar informoval přítomné o plánu práce na rok 2022, jenž schválil VV OSH. Plán práce je zveřejněn na webu OSH a všichni členové ORM jej taktéž dostali k dispozici.

 

15. Zpráva vedoucího ORM z celorepublikového semináře vedoucích OORM

 • Marek Študlar informoval přítomné o připravovaných změnách v oblasti dotací, které už byli zmíněny v bodě 9 – dotace.
 • Dále vysvětlil změny ve směrnicích hry Plamen a dorostu. Změny pravidel proběhnou v disciplínách CTIF a v rozdělení směrnice hry Plamen i dorostu na sportovní část a výchovně vzdělávací část. U žáků přibyde samostatná postupová disciplína  60 m s překážkami a ZPV bude vyjmuto ze sportovní části a přidáno do výchovně vzdělávací části. V dorostu budou zrušeny testy a ZPV. Výstup na věž bude dobrovolná disciplína.
 • Upozornil, že letošní rok bude možné získat Trenérský kurz III. (potřebný do sportovní části) ve zkráceném on-line školení. Další roky bude žadatel muset kurz podstoupit celý.
 • Zmínil se ohledně slevového programu EYCA – Evropská slevová karta mládeže již nebude součástí nově vystavených plastových průkazů a bude se o ni žádat samostatně. Pokud sbory projeví zájem o slevovou kartu EYCA, pošlou prostřednictvím OSH žádost na e-mail eyca@dh.cz a následně proběhne komunikace přímo s ČRDM o vystavení slevové karty.
 • Apeloval na sbory, které žádají MŮJ KLUB, aby si vedly tréninkový a soutěžní deník spolu s fotkami.
 • Oznámil, že je od 1. 1. 2022 v platnosti nová pojistná smlouva týkající se úrazového pojištění mladých hasičů od pojišťovny Generali. Pro pojistné plnění rozhodující činnost a datum úrazu – úrazy do 31. 12. 2021 se vypořádávají podle staré úrazové smlouvy.

 

16. Různé

 • Memoriál Pavla Bače v Žernovicích je letos zapsán do schválených soutěží SH ČMS. SDH Žernovice po soutěži dodají na OSH přihlášky, výsledky a prezenční listiny.

 

17. Usnesení – ORM schválila

 • OZ jarního kola HRY PLAMEN
 • OZ dorostu
 • Rozdělení dotací MTZ
 • Návrh průběhu výročí 50 let hry Plamen
 • Delegování rozhodčích na krajské soutěže
 • Návrh k podání žádosti o dotaci volnočasové aktivity
 • VII. Spuštění nového vzdělávacího systému vedoucích II.

 

Hlasování:8 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

 

Zápis vytvořila: Markéta Samková a Marek Študlar

Tomáš Marek