ORM 26.2.2019

SCHŮZE ORM KONANÉ V PRACHATICÍCH DNE 26.2.2019 OD 18 HODIN

Přítomni: Soukupová Valerie, Zaunmüller Václav, Študlar Marek, Rokůsek František, Mikeš František, Tesař František, Tischlerová Markéta, Tremmelová Libuše, Jiráň Jan
Hosté: ing. Kotrcová Helena, Šandová Helena

Program

 1. Přivítání členů ORM a seznámení s programem
 2. Registrační listy
 3. Soutěž dorostu + OZ
 4. Plamen + OZ
 5. Různé
 6. Závěr

 

1.
Po přivítání členů ORM a hostů byli všichni přítomni seznámeni s programem.

 

2. Registrační listy
Registrační listy  neodevzdaly dva sbory a to Zdíkov a Hrabice. Některé sbory mají nesrovnalosti v počtech mladých hasičů uvedených v RL a v centrální evidenci. Tyto sbory oslovíme, aby si počty MH sjednotily.

 

3. Soutěž dorostu + OZ
Soutěž dorostu se bude konat 18.5.2019 v Prachaticích. Přihlášky posílat na e-mail OSH a to nejpozději do 15.5.2019. OZ vypracoval bratr Zaunmüller a OZ bude rozeslána na sbory.

 

4. Plamen + OZ
25.-26.5.2019 se ve Zbytinách bude konat okresní jarní kolo hry Plamen. Přihlášky posílat nejpozději do 10.5.2019 na adresu: marekstudlar@seznam.cz
OZ vypracoval Marek Študlar a OZ bude rozeslána na sbory.

 

5. Různé

 1. Na školení vedoucích mládeže nám přislíbila účast školitelka zdravovědy Soňa Sittová
 2. Na LŠI se přihlásil pouze jeden zájemce a to z Vitějovic, který již na LŠI byl.Tento mladý hasič si pobyt na LŠI bude hradit ze svých finančních prostředků.
 3. 9.2.2019 na školení rozhodčích v Přibyslavi obhájili kvalifikaci rozhodčí I. stupně Václav Zaunmüller a LibaTremmelová a nově tuto kvalifikaci úspěšně získal Marek Študlar.
 4. Úprava směrnice dorostu. Po vyhodnocení rozeslaného dotazníku z jednotlivých SDH, byl na ústředí odeslán dotazník s výsledkem – beze změn v dotazovaných otázkách.

 

6. Závěr

 • ORM schvaluje OZ pro soutěž dorostu a pro hru Plamen.
 • ORM předloží své rozhodnutí ke schválení VV OSH.
 • Příští schůze ORM je 23.4.2019 od 18-ti hodin

 

Zápis vypracovala: Soukupová Valerie vedoucí ORM
Kontrola zápisu: Zaunmüller Václav náměstek pro mládež

 

Tomáš Marek