ORM 23.4.2019

Zápis ze schůze konané 23.4.2019 v kanceláři OSH Prachatice

Přítomni: Zaunmüller V., Študlar M., Soukupová V., Tremmelová L., Jiráň J., Tesař Fr., Rokůsek Fr., Mikeš Fr.

Hosté: Tischlerová M.

Omluveni: Ing. Bc. Kotrcová H.

 

Program:

  1. Uvítání členů ORM a seznámení s programem
  2. Zpráva z konference z Přibyslavi
  3. Doplnění OZ soutěže dorostu
  4. Doplnění OZ hra Plamen
  5. Zařazení RL
  6. Volnočasové aktivity
  7. Dotace
  8.  Vyhodnocení POO dětí
  9.  Usnesení  – závěr

 

1) Po uvítání byli všichni přítomni seznámeni s programem.

 

2. Zpráva z konference z Přibyslavi
V Přibyslavi se 5.4.2019 konala celorepubliková  konference vedoucích okresních odborných rad mládeže. Za prachatický okres byl na konferenci přítomen člen ORM bratr Marek Študlar, který nás seznámil s průběhem konference.  SH ČMS čítá 61 tisíc členů ve věku od tří let. Všechny dotace za rok 2018 byly v pořádku proúčtovány. O LŠI je i nadále veliký zájem. Úrazové pojištění zůstává u pojišťovny Generali. Na stránkách www.dh.cz si mohou sbory zkontrolovat jestli jsou zaregistrovány

 

3. Doplnění OZ soutěže dorostu
OZ jsou rozeslány na sbory. V pátek před soutěží dorostu je zapotřebí pomoc s umístěním překážek na stadion.

 

4. Doplnění OZ hra Plamen
OZ jsou rozeslány na sbory. V pátek před soutěží se ve Zbytinách budou připravovat soutěžní dráhy.

 

5. Zařazení RL
Registrační listy odevzdalo 25 sborů. RL jsou vytištěny. SDH Hrabice RL zatím neodevzdalo, ale přislíbili nápravu.

 

6. Volnočasové aktivity
Požadavek na dotace na volnočasové aktivity je 30 tisíc korun. Všem, kteří si o tyto dotace požádali,  bude vyhověno. Na vzdělání na rok 2019 nám bylo přislíbeno 20 tisíc korun. Na stránkách SH ČMS nejsou zatím vyvěšeny podmínky pro čerpání dotací.Bratr Študlar nastuduje podmínky pro čerpání dotací , a na Plamenu seznámí s těmito podmínkami všechny vedoucí.

 

7. Dotace
Dotace z MŠMT na MTZ vybrala ORM tyto sbory Žernovice,  Chroboly, Budilov, Zbytiny, Lažiště.

Dotace jsou ve výši 7000 korun, což je 70% částka. Sbor se podílí částkou 30% ze svých financí.

 

8. Vyhodnocení POO dětí
V dubnu proběhlo vyhodnocení POO dětí ve Vimperku. Této soutěže se zúčastnilo 223, z toho byly do soutěže zapojeny děti ze 16-ti sborů.. Do krajské soutěže postoupilo 27 dětí , z niž je 12 mladých hasičů.

 

9. Usnesení
ORM schválila rozdělení dotací jak je uvedeno v bodě 7.

ORM předloží své usnesení ke schválení  VV OSH.

 

 

Zápis: Soukupová Valerie – vedoucí ORM
Kontrola zápisu: Zaunmüller Václav – náměstek pro mládež

 

Tomáš Marek