ORM 14.1.2020

ZÁPIS Z ORM KONANÉ 14. 1. 2020 V KANCELÁŘI OSH PRACHATICE

Přítomni: Soukupová V., Zaunmüller V., Rokůsek Fr., Mikeš Fr., Tremmelová L., Študlar M., Tesař Fr.
Omluveni: Jiráň J.
Hosté: Talafous K., Mgr. Tischlerová M., Ing. Bc. Kotrcová H.

 

Program

  1. Uvítání členů ORM a hostů, seznámení s programem
  2. Návrh na změnu v systému vzdělávání vedoucích mládeže a rozhodčích
  3. Organizace semináře
  4. Návrh počtu členů v nové ORM na období 2020 – 2024
  5. Různé
  6. Usnesení
  7. Závěr

 

1. Na úvod byli všichni členové ORM a hosté přivítáni a seznámeni s programem

 

2. Návrh na změnu v systému vzdělávání vedoucích mládeže a rozhodčích

Nový návrh na vzdělávání vedoucích mládeže vypracovala Markéta Tischlerová a seznámila všechny přítomné. Po projednání celého systému se ORM shodla, že je potřeba systém vzdělávání podrobně projednat a seznámit s ním všechny vedoucí na semináři ve Vlachově Březí dne 8. 2. 2020.

 

3. Organizace semináře
Dále ORM projednala organizaci semináře. Organizační zabezpečení má na starost Marek Študlar. Seminář povede Markéta Tischlerová. Zprávu ORM přečte Valerie Soukupová. Návrh vzdělávání a dotace MŠMT vysvětlí Markéta Tischlerová. Sestavení návrhu členů ORM na období 2020-2024 zajistí Václav Zaunmüller.

 

4. Návrh počtu členů nové ORM na období 2020-2024
Ponecháno na rozhodnutí VV OSH a vedoucím ORM

 

5. Různé

  • ORM se shodla, že nemá_li SDH řádně proškolená vedoucí a uvede tyto (včetně vedoucího kolektivu) na registrační list, bude ORM postupovat formou dopisu adresovaného starostům SDH, ve kterém vysvětlí závažnost a dopady celé situace a navrhne možnosti nápravy Sepsání dopisu má za úkol Markéta Tischlerová.
  • Atletické kloboučky zakoupené na soustředění dorostenců budou zapůjčeny na sbory, které pracují s mládeží. Všechny zápůjčky budou dočasné a bude nutné je zapsat do seznamu zápůjček.
  • Termín další ORM bude upřesněn po semináři vedoucích mládeže dne 8. 2. 2020 ve Vlachovo Březí.

 

Zápis provedl: Marek Študlar
Kontrola zápisu: Václav Zaunmüller

Tomáš Marek