ORM 4.4.2023

Zápis jednání ORM konané dne 4. 4. 2023 od 18:00 v kanceláři OSH Prachatice

Přítomni: Marek Študlar, Václav Zaunmüller, Karel Talafous, Miroslav Pavelka, František Mikeš, František Rokůsek ml., Tomáš Marek

Omluven: Josef Václavík, Valerie Soukupová

Hosté: Libuše Tremmelová, Helena Šandová, SDH Budilov (pořadatelské SDH pro jarní kolo HRY PLAMEN)

 

Program jednání

 1. Přivítání členů ORM a seznámení s programem
 2. Organizační zabezpečení okresní soutěže hry Plamen
 3. Organizační zabezpečení okresní soutěže dorostenců
 4. Registrační listy kolektivu MH na rok 2023
 5. Zpráva vedoucího ORM z celorepublikového semináře vedoucích OORM
 6. Dotace MTZ, volnočasové aktivity a zelená Evropa
 7. Letní škola instruktorů
 8. Vyhodnocení okresního kola literární soutěže POOD
 9. Různé
 10. Usnesení
 11. Závěr

 

1. Vedoucí ORM Marek Študlar přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem jednání.

Hlasování: 7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

 

2. JARNÍ KOLO HRY PLAMEN + OZ

 • Prodiskutován návrh organizačního zabezpečení jarního kola HRY PLAMEN, které proběhne ve dnech 27. 5. 2023 v Budilově.
 • K jednání byl přizván zástupce z SDH Budilov jakožto pořadatel.
 • Veškeré ostatní diskutované informace zakomponuje vedoucí ORM do OZ soutěže.

Hlasování: 7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

 

3. Okresní soutěž dorostu + OZ

 • Prodiskutován návrh organizačního zabezpečení okresní soutěže dorostu, která proběhne dne 3. 6. 2023 na stadionu v Prachaticích.
 • Veškeré ostatní diskutované informace zakomponuje vedoucí ORM do OZ soutěže.

Hlasování: 7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

 

4. Registrační listy kolektivů MH

 • Registrační list kolektivu MH v roce 2023 odevzdalo 24 SDH. Václav Zaunmüller dále seznámil přítomné se seznamem SDH, jež registrační list odevzdala.

 

5. Zpráva vedoucího ORM z celorepublikového semináře vedoucích OORM

 • Marek Študlar informoval přítomné o připravovaných změnách v oblasti dotací.
 • Apeloval na sbory, které žádají MŮJ KLUB, aby si vedly tréninkový a soutěžní deník spolu s fotografiemi.
 • Na semináři proběhla dlouhá diskuze ohledně organizačního zabezpečení  ZHVB na rok 2023.        Ústředí slíbilo, že připomínky zapracuje a do OZ a do 14 dnů rozešle na okresní sdružení.

 

6. Dotace – MTZ, volnočasové aktivity a zelená Evropa

 • Šestý bod dotace byl ponechán k projednání na dalším jednání ORM a to z důvodu, že ze strany ústředí na OSH nebyly dosud dotace přiděleny.

Hlasování:7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

 

7. Letní školy instruktorů

Marek Študlar informoval přítomné o letošních letních školách instruktorů. Za okres Prachatice je přihlášena jedna zájemkyně z SDH Vitějovice Andrea Máčlová. Termín konání je 15.7. – 29. 7. 2023 v Malých Svatoňovicích. Starostka Libuše Tremmelová přislíbila uvolnění prostředků pro úhradu účastnického poplatku pro zájemkyni.

 

8. Požární ochrana očima dětí

a) Marek Študlar informoval přítomné o vyhodnocení okresního kola POOD. Celkem se zúčastnilo 236 dětí, přičemž došlo k zapojení 14 škol (9 ZŠ; 5 MŠ) a k zapojení 14 SDH.

b) Za SDH byli úspěšní:
– Lukáš Štěpánek – SDH Zbytiny
– Matěj Korbel – SDH Tvrzice
– Vilém Vyskočil – SDH Svatá Maří
– Amálie Janutková – SDH Vitějovice
– Václav Štauber – SDH Vitějovice
– Karolína a Markéta Březáková – SDH Vitějovice

 

9. Různé

Rada mládeže navrhuje ke schválení OZ soutěží – Memoriál Pavla Bače v Žernovicích a Šumavské hasičské ligy. ORM žádá o pomoc všechna SDH pracující s mládeží při organizování krajských soutěží.

 

10.  Usnesení – ORM schválila:

I.  OZ jarního kola HRY PLAMEN

II. OZ dorostu

III. Rozdělení dotací MTZ, volnočasové aktivity a zelená Evropa ponecháno k projednání na dalším jednání ORM

IV. Návrh ke schválení OZ soutěží Memoriálu Pavla Bače a Šumavské hasičské ligy

Hlasování:7 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

 

12.   Závěr

Další schůze ORM naplánovaná na 30. 6. 2023.

Vedoucí ORM ukončil schůzi ve 21:30

 

Zápis vytvořil Marek Študlar

Tomáš Marek