ORM 5.9.2023

ZÁPIS Z ORM KONANÉ 5. 9. 2023 V KANCELÁŘI OSH PRACHATICE
Přítomni: V. Zaunmüller, L. Tremmelová, Fr. Rokůsek, M. Študlar, K. Talafous, M.
Pavelka, T. Marek, Fr. Mikeš
Omluveni: V. Soukupová
Neomluven : J. Václavík
Program

  1. Uvítání členů ORM a hostů, seznámení s programem
  2. OZ podzimního kola hry Plamen
  3. OZ ZHVB
  4. Vyhodnocení školení vedoucích mládeže a setkání přípravek okresu Prachatice
  5. Různé
  6. Usnesení
  7. Závěr

1. Vedoucí ORM Marek Študlar přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem jednání.
Hlasování: 8 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
2. OZ JARNÍ KOLO HRY PLAMEN
– Prodiskutován návrh organizačního zabezpečení jarního kola HRY PLAMEN, které
proběhne ve dnech 30. 9. 2023 ve Lhenicích.
– K jednání byl přizván zástupce z SDH Lhenice jakožto pořadatel.
– Veškeré prodiskutované informace zakomponuje vedoucí ORM do OZ soutěže.
Hlasování: 8 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
3. OZ ZÁVODU HASIČSKÉ VŠESTRANNOSTI A BRANOSTI
– Prodiskutován návrh organizačního zabezpečení okresní soutěže dorostu, která proběhne
dne 30. 9. 2023 také ve Lhenicích
– Veškeré prodiskutované informace zakomponoval vedoucí ORM do OZ soutěže.
Hlasování: 8 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
4.VYHODNOCENÍ ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH MLÁDEŽE A SETKÁNÍ PŘÍPRAVEK
OKRESU PRACHATICE
– Letošní školení vedoucích mládeže se konalo 19. srpna v Budilově se zúčastnilo 64 osob,
z toho nově vedoucí III. 18 krát, obnova vedoucích III. 8 krát. Nově vedoucí II. 3 krát a
obnova vedoucích 34 krát. O stravu celého školení se starala Valérie Soukupová.
– Setkání přípravek okresu Prachatice se letos poprvé se konalo 20. srpna taktéž
v Budilově. Setkání se zúčastnily tyto sbory, Vitějovice, Tvrzice, Netolice, Budilov a
Čkyně. Celkem bylo 38 účastníků, z toho 30 mládežníků a 8 vedoucích. O výbornou
stravu se postarala Valerie Soukupová.
5. Různé
Do bodu různé nikdo nic nepřispěl
6. Usnesení
– OZ podzimního kola HRY PLAMEN
– OZ ZHVB
Hlasování: 8 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE
7.Závěr
Vedoucí ORM ukončil schůzi v 21:20
Zprávu vypracoval: Marek Študlar

Tomáš Marek