ORM 1.9.2020

Zápis z ORM konané dne 1. 9. 2020 v kanceláři OSH Prachatice

Přítomni: Marek Študlar, Václav Zaunmüller, Valerie Soukupová, František Rokůsek ml., Libuše Tremmelová

Omluveni: František Mikeš, Jan Jiráň, František Tesař, Markéta Ferusová

Hosté: Miroslav Pavelka, Karel Talafous, Markéta Tischlerová, Helena Šandová

Program

 1. Uvítání členů ORM a hostů, seznámení s programem
 2. OZ podzimního kola hry Plamen
 3. Vyhodnocení setkání mládeže
 4. Vyhodnocení školení vedoucích mládeže ve Tvrzicích
 5. Různé
 6. Závěr

 

1.  Po uvítání členů a hostů seznámil Marek Študlar přítomné s programem.

 

2. OZ podzimního kola HRY PLAMEN

 • Podzimní kolo hry plamen proběhne 10. 10. 2020 ve Ktiši. Veškeré informace zašle Marek Študlar jednotlivým SDH prostřednictvím e-mailu.
 • V letošním roce proběhne zkušebně přihlašování na doplňkovou disciplínu 60 m s překážkami prostřednictvím Google formuláře předem (nikoliv ráno na soutěži jako tomu bylo v minulých letech). Formulář připraví Markéta Tischlerová.
 • Valerie Soukupová zjistí současné ceny potravin a předloží ORM přibližnou cenu stravy pro jednotlivé dětské soutěže a akce.
 • ORM zkontrolovala OZ soutěže a provedla úpravy; s těmito úpravami OZ zároveň schválila.

 

3. Vyhodnocení setkání mládeže

 • Marek Študlar informoval přítomné o dvou proběhnuvších akcích – SETKÁNÍ MLÁDEŽE. 1. část se uskutečnila 27. 6. 2020 ve Vimperku. Druhá část proběhla společně se školením vedoucích a rozhodčích mládeže 22. 8. 2020 ve Tvrzicích. O obou akcích bude na webu OSH vyvěšena prezentace a souhrnný článek, který připraví Markéta Tischlerová.
 • Vyúčtování dotací předložila ORM účetní k vyúčtování dne 1. 9. 2020. Obě akce proběhly z volnočasové dotace MŠMT. Fotodokumentace bude na webu OSH a na webu rajce.idnes.cz

 

4. Vyhodnocení školení vedoucích mládeže

 • Školení proběhlo 22. 8. 2020 ve Tvrzicích. Společně s tím proběhlo školení rozhodčích mládeže a setkáním mládeže.
 • Školení se zúčastnilo celkem 52 osob včetně školitelů a hostů z SDH Zliv (okres ČB)
 • Všichni přítomní úspěšné získali či obnovili kvalifikace. Rozložení kvalifikací: 8 rozhodčích mládeže (4x nově rozhodčí, 4x obnova kvalifikace) – jednalo se o vedoucí mládeže, tudíž nejsou započítáni do počtu 52 osob (jednalo by se o duplicitní záznam); 1x bez kvalifikace (pouze účast); 8x nově vedoucí III., 14 x obnova vedoucí III.; 9x nově vedoucí II.; 20 x obnova vedoucí II.
 • Podrobnou zprávu o školení předloží Markéta Tischlerová ORM do příští schůze a zařídí její vyvěšení na webu OSH.
 • Vyúčtování akce předložila ORM dne 1. 9. 2020 účetní OSH. Fotodokumentaci zveřejní Markéta Tischlerová na webu OSH a na rajce.idnes.cz

 

5. Různé

 • Markéta Tischlerová seznámila přítomné s letošními školami instruktorů. Školy v Malých Svatoňovicích se zúčastnili celkem 4 účastníci z OSH Prachatice. Patrik Pánek z SDH Vitějovice si letní školu pro opakovanou účast hradil z vlastních zdrojů. Ondřej Talafous z SDH Staré Prachatice na letní škole získal kvalifikaci vedoucí III. Stupně. Milan Dej a Pavel Vávra kvalifikace nezískali a odvezli z Letní školy titul absolvent.
 • Z důvodu rozšíření kontaktů na webových stránkách OSH podepsali přítomní členové GDPR souhlasy s umístěním kontaktu na web OSH Prachatice.

 

6. Závěr

 • Závěrem Marek Študlar poděkoval všem za účast. Termín konání příští schůze ORM je stanoven po podzimním kole HRY PLAMEN. Bude upřesněno.

 

Usnesení
ORM schválila OZ podzimního kola HRY PLAMEN.

 

Zápis provedla: Markéta Tischlerová

Kontrola zápisu: Marek Študlar

Tomáš Marek