VV 22.1.2022 – hlasování per-rollam

Hlasování per-rollam VV OSH Prachatice 22.1.2022

Osloveni: Libuše Tremmelová, Marek Študlar, Václav Zaunmüller, Petra Miklasová, Valerie Soukupová, Markéta Samková, František Rokůsek ml., Jiří Soukup, Miroslav Přída, Jaroslav Pauch, Martin Slanec, Ing. Bc. Helena Kotrcová, Jiří Podlešák, Jaroslav Hais, Tomáš Tremmel, Ing. Jan Špika, Jan Marek, František Fencl, František Rokůsek st.

Věc: Hlasováním per rollam k protokolu o vyřazení majetku předložený inventarizační komisí.

Pro: 16

Zapsala: Tremmelová Libuše

Tomáš Marek