VV 11. 3. 2022 – hlasování per rollam

Hlasování per-rollam VV OSH Prachatice 11.3.2022

Osloveni: Libuše Tremmelová, Marek Študlar, Václav Zaunmüller, Petra Miklasová, Valerie Soukupová, Markéta Samková, František Rokůsek ml., Miroslav Přída, Jaroslav Pauch, Martin Slanec, Ing. Bc. Helena Kotrcová, Jiří Podlešák, Jaroslav Hais, Tomáš Tremmel, Jan Marek, František Fencl, František Rokůsek st.

Věc: Hlasováním per rollam ke schválení směrnice konání okrskové soutěže v požárním sportu v roce 2022.

Pro: 11

 

Zapsala: Tremmelová Libuše

Tomáš Marek