Hlasování per-rollam VV OSH Prachatice 8.2.2024

Hlasování per-rollam VV OSH Prachatice 8.2.2024

Osloveni: Libuše Tremmelová, Marek Študlar, Václav Zaunmüller, Petra Miklasová, Valerie Soukupová, Tomáš Marek, František Rokůsek ml., Jiří Soukup, Miroslav Přída, Jaroslav Pauch, Martin Slanec, Jiří Podlešák, Jaroslav Hais, Tomáš Tremmel, Jan Marek, František Fencl, Vladimír Harvařík, Ing. Bc. Helena Kotrcová , František Rokůsek st.

Věc:
Hlasováním per rollam k protokolu inventury předložený inventarizační komisí.

Pro: 15 Zdržel se: 4

Zapsala: Tremmelová Libuše

Tomáš Marek