KRR 13.12.2010

Z  á  p  i  s

ze schůze Okresní kontrolní revizní rady OS SDH Prachatice dne 13.12.2010 v kanceláři  OS ve 13 hod.

Přitomni členové OKRR

  • M.Čabrádková
  • K.Reichard
  • F.Scherer

Program:

  1. Provedení fyzické inventarizace majetku OS SDH v kanceláři a ve skladu.

k bodu 1
Přítomní členové OKRR provedli fyzickou inventarizace majetku OS dle inventarizačních seznamů v kanceláři sdružení a ve skladu.

Nebyly zjištěny žádné rozdíly, ani poškození nebo zcizení majetku.

Do seznamů byl dopsán zakoupený majetek OS v roce 2010 :

  1. Mobilní dřevěné WC za 7200,-Kč
  2. Regál dřevěný a šanony za 7171,-Kč

Možnost vyřazení starého nepotřebného majetku

OKRR doporučuje výkonnému výboru OS vyřadit

  1. el. prodlužovací kabel  inv.č. 0079/00/K
  2. Pásmo inv.č. 0080/00/K

Bude nutno doplnit a podepsat některé zápůjční protokoly zapůjčeného majetku některým sdružení SDH.

M.Čabrádková  provede inventuru zapůjčeného majetku ve Vlachově Březí.

Schůze ukončna v 16 hod.

za OKRR

  • František Scherer

Tomáš Marek