KRR 23.1.2012

Čas a místo konání: 23.1.2012 v kanceláři OS v 16,15 hod.

Přítomní členové OKRR: M. Čabránková, K. Richart, F. Scherer, V. Hes

Omluven: J.Pohan

Ověřovatelé: M.Čabrádková,V.Hes

za OS SDH: účetní Mirian Hůrská

 

Program

 1. Zajištění dokladové invetarizace HP OS SDH
 2. Projednání plánu práce na rok 2012
 3. Různé

 

K bodu 1

Inventarizační komise,která je složena z členů OKRR a účetní OS projednala zajištění dokladové inventarizace OS k 31.12.2011 dle pokynů ústředí ČMS

 

K bodu 2

Plán práce na rok 2012

Duben

 1. Vyhodnocení provedené inventarizace
 2. Projednání návštěv ve vybraných sdružení SDH
 3. Kontrola pokladních dokladů za II.pol.2011
 4. Různé

Srpen

 1. Kontrola pokladny a účetních dokladů,plnění rozpočtu za I.pol.2012 placení členských příspěvků SDH
 2. Kontrola plnění záměru OS SDH do roku 2015
 3. Různé

Prosinec

 1. Provedení fyzické inventarizace hosp.prostředků OS SDH k 31.12.2012
 2. Zhodnocení návštěv ve vybraných SDH
 3. Placení členských příspěvků
 4. Různé

 

k bodu 3

 1. Projednáno zapůjčování majetku OS hasičským sborům ,tím že se bude zapůjčený majetek zapisovat do zápůjčních knih, kdy jedna bude v kanceláři, druhá ve skladu.
 2. Provedena kontrola pokladní hotovosti, zůstatek v pokladně souhlasí.

 

ověřovatelé: za OKRR: Franišek Scherer v.r.

Schůze ukončena v 17, 30 hod.

Za OKRR předseda František Scherer

 

Tomáš Marek