KRR 5.12.2011

Čas a místo konání: dne 5.12.2011 v kanceláři OS v 16 hod.

Přítomní členové OKRR: M. Čabránková, K. Richard, F. Scherer, V. Hes

omluven: J.Pohan

Ověřovatelé: M.Čabrádková,V.Hes

Program

  1. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze OKRR
  2. Provedení fyzické inventarizace majetku OS SDH za rok 2011
  3. Různé

 

K bodu 1

Členové OKRR měli za  úkol se spojit s těmi SDH co nezaplatili za rok 2011 členské příspěvky , to se podařilo zabezpečit  mimo SDH Bohunice

 

K bodu 2

Přítomní členové OKRR provedli fyzickou inventarizaci majetku OS SDH za rok 201l, byl dopsán  nově zakoupený majetek a to kancelářské stoly a přetlakový ventil

inventarizační komise navrhuje výkonnému výboru vyřadit starý nepotřebný a odcizený majetek  l ks počítač za 39 993 Kč a 2 ks proudnice za 2430 Kč

Provedením inventarizece ve skladu  byli pověřeni  členové  OKRR V. Hes a M.Čabrádková vzhledem k tomu že nebyl k dispozici klíč od skladu

 

K bodu 3

Předseda provedl zhodnocení práce OKRR a poděkoval členům za vykonanou práci v roce 2011

 

Schůze ukončena v 17, 15 hod.

 

za OKRR předseda František Scherer

Tomáš Marek