KRR 7.2.2011

Datum a místo konání: 7.2.2011 v  kanceláři OSH v 16 hod.

Přítomní členové OKRR: M.Čabrádková, K.Reichard, F.Scherer

Program:

 1. Provedení dokladové inventarizace majetku OS SDH za rok 2010
 2. Projednání plánu práce na rok 2011

1)

Přítomní členové OKRR provedli dokladovou inventarizaci majetku OS za rok 2010 dle směrnic  ústředí  sdružení ČMS

2)

Byl projednán plán práce OKRR na rok 2011

Květen

 • Kontrola pokladních dokladů sdružení,
 • projednání dohlídek ve vybraných sdružení SDH
 • kontrola cestovních dokladů  OS
 • různé

Srpen

 • Plnění rozpočtu OS za I.pol.2011
 • kontrola placení členských příspěvků SDH
 • vyhodnocení dohlídek v SDH
 • různé.

Prosinec

 • Kontrola plnění rozpočtu OS
 • pokladních dokladů
 • dopsání majetku a provedení fyzické inventarizace za rok 2011
 • různé

Schůze ukončena v 17, 15 hod.

za OKRR předseda František Scherer

Tomáš Marek