OORPOO – 15.1.2016

Zápis ze schůzky ORPOO konané dne 15.1 2016 na OSH V Prachaticích

Přítomni:  Krejsa, Koroch, Daniel, Jiráň, Vopelka, Vyskočil, Žižka

Omluveni: Kutheil, Pavlík, Rožboud

Program
1. vyhodnocení soutěže PO očima dětí za rok 2015 – okresní kolo
Do soutěže bylo zasláno celkem 100 výtvarných, nebo literárních prací ve 14 kategoriích a hodnotící komisí, byly vybrány vždy tři nejlepší  díla z každé kategorie (postup kraj). V dubnu bylo vyhodnoceno krajské kolo této soutěže – čtyřčlenná komise hodnotila celkem 51 prací. Za jihočeský kraj se do soutěže zapojilo 6908 dětí, 98 škol a 28 SDH.

2. podána informace o rozeslání metodických pokynů k soutěži PO očima dětí pro rok 2016

3. podána informace z krajského aktivu ORPOO ze dne10.11.2015 zaměřený na prevenci  v oblasti práce se seniory a dětmi, seznámení s dostupnými školícími materiály v oblasti prevence CD, „Záchranný kruh“ apod.

4. projednat na VV OSH doplnění nového člena za zemřelého B. Klímu

Tomáš Marek