ORM 6.11.2012

Zápis z jednání ORM konané dne 6.11.2012 v kanceláři OSH v Prachaticích

Přítomni: Zaunmüller V., Soukupová V., Tesař Fr., Rokůsek Fr., Jiráň J., Václavík J., Mikeš Fr.

Omluveni: Fiedĺerová H., Mašláň Zd., Kallová D.

 

Program:

  1. Uvítání členů ORM, seznámení s programem
  2. Vyhodnocení podzimního kola hry Plamen
  3. Seznámení s novelizací Směrnic činnosti mládeže 2012
  4. Vyhodnocení školení vedoucích mládeže
  5. Aktualizace seznamu vedoucích mládeže
  6. Školení rozhodčích mládeže
  7. Jarní kolo hry Plamen
  8. Různé
  9. Usnesení

 

1. Po uvítání byli všichni přítomni seznámeni s programem.

 

2. Dne 6.10.2012 se ve Ktiši konalo podzimní kolo hry Plamen.

Této soutěže se zúčastnilo 9 družstev v kategorii mladší a 11 družstev v kategorii starší hasiči.

Umístění v mladších:
1 – SDH Zbytiny
2 – SDH Žernovice
3 – SDH Jáma
4 – SDH Vlachovo Březí
5 – SDH Netolice
6 – SDH Vitějovice
7 – SDH Svatá Maří
8 – SDH Volary
9 – SDH Tvrzice

V kategorii starší se družstva umístila v tomto pořadí:
1 – SDH Svatá Maří,
2 – SDH Netolice
3 – SDH Vlachovo Březí
4 – SDH Jáma
5 – SDH Žernovice
6 – SDH Volary
7 – SDH Tvrzice
8 – SDH Stachy
9 – SDH Ktiš
10 – SDH Staré Prachatice
11 – SDH Vitějovice

Soutěž byla velmi dobře organizována. ORM děkuje SDH Ktiš za technické zabezpečení této soutěže. Také bych ráda poděkovala jménem ORM starostce obce Ktiš paní Iloně Mikešové, která si připravila pro všechny soutěžící děti sladkou odměnu. Děkujeme.

 

3. Všem zaregistrovaným sborům byla přeposlána novelizace Směrnice činnosti mládeže v elektronické podobě náměstkem pro mládež V. Zaunmüllerem. Jednou z důležitých změn je snížení věkové hranice pro nové členy. Mladým hasičem se může stát dítě již od 3 let se souhlasem rodičů a SDH. Rozdělení věkových kategorií zůstává stejné až na přípravku. Ta je již od 3 do 6 let, mladší od 6 do 11 let, starší 11 až 15 let a dorostenci – dorostenky od 13 do 18 let. ORM doporučuje všem vedoucím, aby se s touto novelizací ve vlastním zájmu seznámili.

 

4. Školení vedoucích mládeže se konalo 8.-9. září ve Svaté Maří
Celé školení naplánovala Merkéta Tischlerová a bylo hodnoceno na velmi dobré úrovni. Toto školení bylo dvoudenní a bylo finančně podpořeno MŠMT. Celkově se školení účastnilo 52 vedoucích + 6 školitelů. ORM děkuje SDH Svatá Maří za poskytnutí prostor a za technickou pomoc , a všem co se podíleli na přípravě a průběhu celého školení.

 

5. Dle prezenční listiny bude aktualizován seznam evidence vedoucích mládeže okresu Prachatice.

 

6. Poslední školení rozhodčích mládeže se konalo 27.9.2008 na HZS v Prachaticích.
Vzdělávací kurs je ve frekvenci 5-ti let. ORM navrhuje oslovit všechny sbory co odevzdaly registrační listy, aby za každé družstvo dětí poslalo na školení 2 členy. Tímto by byl zajištěn dostatečný počet  rozhodčích pro dětské soutěže. Školení by bylo jednodenní. Předpokládaný termín školení je druhá polovina února r.2013. Školení připraví V. Zaunmüller a Valerie Soukupová

 

7. Na schůzi VV OSH navrhl p. Žižka, že by se jarní kolo hry Plamen mohlo konat ve Zdíkově. Také padl návrh na místo konání ve Ktiši nebo v Prachaticích. Velký problém se týká ubytování a zabezpečení stravy přibližně pro 250 osob.

 

8. Různé

a) ORM byl zaslán podmět od Vl. Stejskala z SDH Sv. Maří a L. Tremmelové z SDH Vitějovice ohledně hodnocení disciplíny štafeta pož. dvojic v kategorii mladší při hře Plamen ve Ktiši. Rozhodčí discipliny při této štafetě neuděluje mladším žádné trestné boby vzhledem k náročnosti discipliny.  Tato disciplina se takto hodnotí již několik let a zatím nebyly podány žádné připomínky až nyní. Proto se ORM rozhodla a odhlasovala hodnotit tuto disciplinu od ročníku 2013-2014 dle platných Směrnic.

b) Při hře Plamen byly nahlášeny 4 úrazy a to : 1x SDH Vlach. Březí – Šipoň Zdenek pravé rameno , ošetřeno v nemocnic. 2x Netolice: Matějovičová Jana-pravý kotník Hošna Václav – vnitřní strana pravého chodidla. Jáma 1x Schwinger Miroslav – levý stehenní sval

c) Při nástupu na Plamenu byli přede všemi ohodnoceni dorostenci a dorostenky, kteří reprezentovali okres Prachatice na MČR. Za vynikající výsledky všem ještě jednou děkujeme.

d) Pro příští ročníky bude do OZ zanesena zněna a to : na 4×60 metrů vlastní materiál (hadice a rozdělovač).Sbor, který nemá tento materiál si jej může po domluvě zapůjčit od jiného kolektivu. Tento materiál bude posuzován jako vlastní.

e) Změna členky v ORM. Na vlastní žádost odstupuje z ORM Kallová Dagmar. SDH Vlachovo Březí navrhuje ORM jako novou členku Markétu Tischlerovou. ORM tento návrh přijala a odsouhlasila, a předloží jej ke schválení VV OSH.

f) Děkuji členům ORM mládeže za celoroční práci a přeji všem klidné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví do Nového roku.

 

9. Usnesení

ORM schválila
1) hodnocení discipliny štafeta požárních dvojic u kategorie mladších dle Směrnice
2) předložit VV OSH ke schválení novou členku ORM M. Tischlerovou

 

Zápis vypracovala : Soukupová Valerie

Kontrola zápisu: Zaunmüller Václav

Tomáš Marek