ORM 10.7.2018

ZÁPIS Z ORM ze dne 10.07.2018

Přítomni: Václav Zaunmüller – SDH Žernovice, Valerie Soukupová – SDH Netolice, Marek Študlar – SDH Volary, Marek Študlar – SDH Tvrzice, František Mikeš – SDH Ktiš, Libuše Tremmelová – SDH Vitějovice, Markéta Tischlerová – SDH Vlachovo Březí

Omluveni: Jan Jiráň – SDH Staré Prachatice, František Tesař SDH Chroboly, Markéta Ferusová – SDH Chroboly, Helena Kotrcová – SDH Vlachovo Březí

Program

 1. uvítání
 2. vyhodnocení krajských soutěží
 3. dotace
 4. školení rozhodčích a vedoucích mládeže
 5. různé
 6. usnesení
 7. závěr

 

1. vedoucí ORM přivítala všechny přítomné a seznámila je s programem jednání

 

2. vyhodnocení krajských soutěží
vedoucí ORM Valerie Soukupová seznámila přítomné s výsledky krajských soutěží

 • dorostenci ze Svaté Maří obsadili 5. místo z 5 zúčastněných družstev
 • dorostenky ze Svaté Maří obsadily 3. místo ze 7 zúčastněných družstev
 • družstvo mladých hasičů ze Svaté Maří obsadilo 4. místo ze 7 zúčastněných družstev
 • Lukáš Tremmel v kategorii mladších dorostenců obsadil 5. místo ze 6 zúčastněných
 • Martin Tremmel v kategorii středních dorostenců obsadil 6. místo ze 6 zúčastněných
 • V kategorii starších dorostenců neměl okres Prachatice zástupce
 • V kategorii mladších dorostenek neměl okres Prachatice zástupkyni
 • Tereza Šilhanová z Tvrzic v kategorii středních dorostenek obsadila 4. místo ze 6 zúčastněných
 • Marie Nováková ze Svaté Maří v kategorii starších dorostenek obsadila 6. místo ze 6 zúčastněných

 

3. dotace

 • Výše dotace pro oblast přímé podpory činnosti – provozní náklady, včetně MTZ (OSH i SDH) činí 52 920,- Kč
 • Dotace na volnočasové aktivity činí 24 500,- Kč a bude použita na soustředění dorostu a mládeže okresu Prachatice, dne 23.09.2018 ve Tvrzicích, které bude uskutečněno jakožto poděkování reprezentantům okresu Prachatice na krajských soutěžích 2018. Soustředění se v letošním roce zúčastní SDH Svatá Maří, Jáma, Vitějovice a Tvrzice.

 

4. školení vedoucích a rozhodčích mládeže

 • Školení proběhne 22. -23.09.2018. V sobotu proběhne školení vedoucích II. a III. a rozhodčích mládeže II. V neděli proběhne školení ORM, školitelů, krajských rozhodčích a společně s tím proběhne soustředění reprezentantů z krajských kol.
 • OZ a MTZ akcí zpracují Libuše Tremmelová a Markéta Tischlerová.
 • Na školení budou od letošního roku vyžadovány závazné přihlášky kvůli kapacitě školení a zajištění řádného průběhu všech akcí.
 • ORM stanovila nový klíč pro účast na školeních vedoucích a rozhodčích mládeže:
  • Školení rozhodčích bude probíhat vždy 1x za 2,5 roku a školení je celodenní pro všechny účastníky. Účastník se musí zúčastnit minimálně 1x za 5 let.
  • Školení vedoucích mládeže, kteří začínají, nebo mají kvalifikaci III. stupně se musí školení zúčastnit minimálně 1x za 2 roky. Školení je celodenní.
  • Vedoucí mládeže, kteří již dosáhli II. stupně se musí školení zúčastnit minimálně 1x za 2 roky a školení mají povinné pouze odpoledne. Po dopoledním bloku výuky si mohou obnovit napsáním testu kvalifikaci a odjet domů. Další účast na odpoledním školení je již dobrovolná.
   účastník Jak často se koná školení Jak často se musí účastník účastnit Délka školení
   NOVÁČEK, ROZHODČÍ II 1X ZA 2,5 ROKU 1X ZA 5 LET CELODENNÍ
   NOVÁČEK, VEDOUCÍ III. KAŽDÝ ROK 1X ZA 2 ROKY CELODENNÍ
   VEDOUCÍ II. KAŽDÝ ROK 1X ZA 2 ROKY PŮLDENNÍ

 

5. různé

 • ORM projednala zavedení I. okruhu celoroční činnosti v libovolném rozsahu dle celoroční činnosti HRY PLAMEN – bližší podmínky budou vyvěšeny na webových stránkách a předneseny na školení vedoucích mládeže. Dále byl rozšířen II. okruh celoroční činnosti. Nyní již není brigáda povinnou podmínkou splnění okruhu, ale je možnost si z okruhu vybrat jakoukoliv činnost stanovenou ve směrnici HRY PLAMEN.
 • Podzimního školení „ROZHODČÍ I.“ se za okres Prachatice zúčastní Libuše Tremmelová a Václav Zaunmüller, kteří svou kvalifikaci obnovují. S nimi se jakožto nováček zúčastní Marek Študlar.
 • ORM byla seznámena s průběhem krajských soutěží a byly doporučeny body k projednání na vyhodnocení krajů, které proběhne na podzim 2018
 • ORM požádala o vyvěšení metodického pokynu k čerpání dotací MŠMT na webové stránky OSH Prachatice
 • Podzimní kolo HRY PLAMEN se bude konat dne 20.10.2018 ve Ktiši
 • Jarní kolo HRY PLAMEN se bude konat ve Zbytinách, termín bude upřesněn
 • ORM projednala změnu z Ústředí ohledně přihlášek: přihláška člena a člena – mladého hasiče je odlišná a je třeba toto brát v potaz, obě přihlášky budou vyvěšeny na webu OSH Prachatice a budou zaslány e-mailem jednotlivým sborům
 • Další ORM se bude konat v úterý 11.09.2018 od 18,00 v Prachaticích

 

6. Usnesení

 • ORM schválila OZ a MTZ školení vedoucích a rozhodčích mládeže 22. – 23.09.2018
 • ORM schválila OZ a MTZ soustředění reprezentantů z krajských soutěží dne 23.09.2018
 • ORM schválila konání podzimního kola HRY PLAMEN dne 20.01.2018 ve Ktiši
 • ORM rozšířila plnění celoroční činnost o okruh I. a rozšířila okruh II. o výběr z dalších možností činností

 

7. závěr

 • ORM předloží svá usnesení ke schválení VV OSH Prachatice
 • „ORM děkuje Všem, kteří vzorně reprezentovali okres Prachatice na krajských soutěží v roce 2018. Gratulujeme k výsledkům a přejeme mnoho úspěchů v následujících letech.“

 

Zápis provedla: Markéta Tischlerová
Kontrola zápisu: Valerie Soukupová

Tomáš Marek