ORM 11.6.2013

ZÁPIS ORM KONANÉ 11.6.2013 V KANCELÁŘI OSH PRACHATICE OD 18. HODIN

Přítomni: Zaunmüller V., Soukupová V., Rokůsek Fr., Tesař Fr.,Fiedlerová H., Mašláň Z., Mikeš Fr., Tischlerová M.

Omluveni: Václavík J., Roučka M.

Host: Tremmelová L. – SDH Vitějovice

Program

 1. Uvítání členů a hosta, seznámení s programem
 2. Vyhodnocení jarního kola hry Plamen
 3. Vyhodnocení soutěže dorostu
 4. Krajské kolo Plamenu MH ve Zlivi
 5. Dotace MŠTV
 6. Občerstvení na noční PHL
 7. Školení vedoucích mládeže a instruktorů
 8. Různé
 9. Usnesení, závěr

 

1) Po uvítání členů ORM a hosta byli všichni seznámeni s programem.

 

2) Ve dnech 18.-19.5.2013 se ve Zdíkově konalo jarní kolo okresní hry Plamen.
Do příštích soutěží upřesnit práci technické čety, koberce pod základnu, košťata na vymetání vody , pomoc při umístění stroje na základně. Vzhledem k tomu , že se Plamen konal ve Zdíkově poprvé, nemohou znát podrobně všechny věci, které je třeba zabezpečit.

 1. přesně dodržovat vypracovaný časový harmonogram, každá malá změna způsobí nabourání tohoto harmonogramu a náprava je pak velmi složitá, i když ta změna je míněna v dobrém smyslu.
 2. stavění stanů až po obědě: stany byly postaveny ráno a pak při disciplíně 400 m štafety CTIF bránily i rozhodčímu ve výhledu
 3. přísný zákaz prodeje energetických nápojů – nejsou vhodné pro děti – vypily jich moc a pak zvracely
 4. zákaz pouštění hudby při soutěži a po 20 hodině večerní. Při soutěži se musí rozhodčí mezi sebou slyšet, při požárním útoku CTIF nesmí děti mluvit a při hlasité hudbě nebylo možno toto ohlídat. Dále je nutné dodržovat noční klid, některé děti ráno musely vstávat kolem páté hodiny ranní, kvůli odjezdu na soutěž, a večer jsou již velice unavené a nemají možnost si v klidu odpočinout.
 5. Vymezení prostoru pro vedoucí během plnění discipliny svěřeného družstva. Slovní pomoc vedoucího je povolena , ale v budoucích OZ bude přesně určeno, kde se sní vedoucí během discipliny pohybovat
 6. Také by jsme se měli zamyslet nad chováním vedoucích vůči rozhodčím. Je velice nevhodné a pedagogicky nepřípustné, aby se vedoucí a rozhodčí mezi sebou hádali před dětmi. Na jakoukoliv nesrovnalost při rozhodování rozhodčího může vedoucí podat písemný protest
 7. Někteří vedoucí si myslí, že úlevy pro kategorii mladších schválených ORM 18.2.2009 jsou zcela zbytečné a někteří jich zneužívají. Proto ORM navrhla zrušit tyto úlevy: dovolené mluvení při pož. Útoku CTIF, překruty hadic na vedení. Zachovají se úlevy zmenšení vodního příkopu a snížená hladina v nástřikových terčích. Při ostatních disciplinách se budou dodržovat pravidla Směrnice hry Plamen a nového dodatky č.3 , který vešly v platnost 1.1.2013.

Poděkování SDH Zdíkov při poskytnutí zázemí pro konání Plamenu a za technickou pomoc. Dále bych ráda poděkovala kolektivu kuchařek ze školní jídelny ve Zdíkově za nakrmení všech účastníků soutěže.

Výsledky soutěže hry Plamen: kategorie mladších hasičů : 1 místo SDH Žernovice, 2 místo SDH Svatá Maří, 3 místo SDH Jáma. Kategorie starších: 1 místo SDH Svatá Maří, 2 místo SDH Jáma a 3 místo SDH Vlachovo Březí . Svatá Maří si prvním místem zajistila postup na krajskou soutěž, která se bude konat 15.6.2013 ve Zlivi.

 

3) Soutěž dorostu se konala 1.6.2013 v Prachaticích.
Účast jedno družstvo dorostenců z SDH Svatá Maří. Toto družstvo získává postup na krajskou soutěž dorostu, která se koná v Českých Budějovicích dne 23.6.2013. Při PÚ dosáhlo čas 36,35 a na disciplině 4×100 metrů 65,85 vteřin.

Dorostenci jednotlivci: 1 místo SDH Budilov – Radek Novotný, 2 místo SDH Šipoun – Michal Jílek, 3 místo SDH Vacov – Tomáš Hozman a 4 místo SDH Netolice – Patrik Faltejsek. První tři dorostenci se také zúčastní krajského kola soutěže dorostu.

Dorostenky jednotlivci: 1 místo SDH Žernovice – Marie Krotká, 2 místo SDH Budilov – Kateřina Králová a 3 místo SDH Vacov – Michaela Hovorková. Tyto dorostenky se také zúčastní krajské soutěže.

Do přihlášek dorostenců dopsat k soutěžícím v družstvu, zda soutěží i za dospělé ANO či NE.

 

4) Krajská soutěž MH ve Zlivi.
Jako rozhodčí jedou Václav Zaunmüller, Helena Fiedlerová, Valerie Soukupová, Marcel Říha a Libuše Tremmelová. Tahle sestava rozhodčích pojede i na krajskou soutěž dorostu do Českých Budějovic 23.6.2013

 

5) Dotace z MŠTV
byly pro letošní rok schváleny ve výši 33 900 korun na činnost SDH a na vzdělávání ve výši 7 200korun. ORM navrhuje tyto dotace rozdělovat mezi sbory v přibližné stejné výši . Tato částka je 6780 kč. na sbor , což je 70%celkové částky, sbor musí přispět minimálně 30% ze svého. ORM navrhla rozdělit dotace mezi tyto sbory: SDH Tvrzice, SDH Staré Prachatice, SDH Žernovice, SDH Volary a SDH Stachy. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V tomto roce je poslední možnost čerpat dotace přes účetnictví okresního sdružení Prachatice. Od roku 2014 se dotace budou vyúčtovávat v podvojném účetnictví a každý sbor sám za sebe. Proto doporučuji sborům, aby si podvojné účetnictví již začaly zřizovat.

 

6) Občerstvení při noční soutěži PHL
se i letošní rok budeme snažit zajistit. Výdělek z této akce bude opět použit ve prospěch mladých hasičů. Provoz stánku zajistí členové z ORM a za pomoci SDH Netolice

 

7) Školení vedoucích mládeže
se letos bude konat po školení velitelů a to v termínu 14.-15. září 2013. Místo je navrženo ve Svaté Maří. Na tomto školení se budeme v sobotu zabývat disciplinami ZPV a PÚ. V neděli se budou školit rozhodčí. Na školení budou pozváni všichni vedoucí mládeže celého prachatického okresu. Bude stanoven pevný datum uzávěrky možnosti se přihlásit na školení a to z důvodu vypracování přesného časového harmonogramu a rozdělení vedoucích do školících se družstev. Testy budou psát jen ti, kteří budou na školení celé dva dny. Z testů budou vyňaty otázky pro dorost. Celé školení organizačně zpracuje Markéta Tischlerová z SDH Vlachovo Březí .

 

8) Různé

 1. na LŠI se přihlásili čtyři zájemci, na zaplacení LŠI využijí grantu od starostky OSH sestry Fiedlerové.
 2. o podzimní kolo hry Plamen projevilo zájem SDH Zbytiny.
 3. vedoucí z SDH Svatá Maří zaslalo ORM podměty a připomínky pro další kola Plamenu. ORM se bude nadále těmito připomínkami zabývat

 

9) Usnesení

 1. ORM navrhla a jednohlasně odhlasovala zrušení úlev vyjmenovaných v bodě 2/ ods. g.
 2. Dále navrhla a odhlasovala rozdělení dotací vyjmenovaným sborům v bodě 5. Rozdělování podle nového návrhu bylo odhlasováno v poměru 6 hlasu pro a 2 hlasy proti
 3. Podměty a připomínky ze sboru Sv. Maří budou zpracovány a ORM rozešle všem sborům, aby se vyjádřily k těmto podmětům a přidaly své návrhy na vylepšení organizování dětských soutěží

 

10) Závěr
ORM předloží své usnesení ke schválení VV OSH.

Zápis vypracovala: Soukupová Valerie (vedoucí OORM)

Kontrola zápisu: Zaunmüller Václav (náměstek přes mládež)

Tomáš Marek