ORM 11.9.2018

ZÁPIS Z ORM ze dne 11.09.2018

 

Přítomni: Václav Zaunmüller – SDH Žernovice, Valerie Soukupová – SDH Netolice, Marek Študlar – SDH Volary, Marek Študlar – SDH Tvrzice, František Mikeš – SDH Ktiš, Libuše Tremmelová – SDH Vitějovice, Markéta Tischlerová – SDH Vlachovo Březí, Jan Jiráň – SDH Staré Prachatice, František Tesař – SDH Chroboly

Omluveni: Markéta Ferusová – SDH Chroboly, Helena Kotrcová – SDH Vlachovo Březí

Program jednání

 1. uvítání
 2. dotace
 3. školení vedoucích a rozhodčích mládeže
 4. podzimní kolo HRY PLAMEN
 5. různé
 6. usnesení
 7. závěr

1. Po uvítání následoval program schůze

 

2. Dotace

dotace rozděleny mezi následující SDH – Dub u Prachatic, Staré Prachatice, Vitějovice, Volary a Tvrzice. Všechny SDH byly informovány o následujícím postupu a nutnosti vyúčtování dotace. Všechna SDH zároveň potvrdila, že na vyúčtování pracují a stihnou vše v řádném termínu.

 

3. Školení vedoucích a rozhodčích
ORM se na schůzi dohodla, že vedoucím bude umožněno složit spolu s testem vedoucího mládeže i test rozhodčího, aby došlo ke zvýšení počtu rozhodčích v okrese. Toto je umožněno díky tomu, že obě školení jedenkrát za 5 let probíhají současně. Obnovujícím vedoucím, kteří jsou zároveň rozhodčími, bude umožněno psát test v poledne, jak již bylo stanoveno předchozí schůzí ORM.

Předběžně je na školení přihlášeno 65 osob (z toho 30 rozhodčích a 15 nováčků).

 

4. podzimní kolo HRY PLAMEN
Změny v OZ byly doplněny a schváleny. Opravené OZ budou rozeslány členům ORM a následně jednotlivým SDH. V OZ byl o půl hodiny posunut start soutěže z důvodu pozdního data soutěže. Dále ORM po domluvě s SDH Ktiš stanovila, že dráha na 60m s překážkami bude postavena již od rána pro případnou možnost tréninku žáků. Z důvodu loňského nepravidelného průběhu disciplíny 60m s překážkami byla pro letošní rok stanovena podmínka, že zájemci o disciplínu 60m s překážkami se musí nejdéle do 14,00 hodin přihlásit k plnění disciplíny. Po tomto čase, již nebude novým zájemcům start umožněn, aby bylo zajištěno stihnutí 2 pokusů všech řádně přihlášených závodníků před ukončením disciplíny.

 

ORM stanovila podmínku do OZ podzimního kola HRY PLAMEN, že každé SDH, které má z OSH Prachatice zapůjčenou vzduchovku či terče pro nácvik ZPV, musí tento materiál dovést na podzimní kolo do Ktiše, aby zde byla provedena z důvodu inventury kontrola materiálu a vzduchovky budou po čas soutěže seřízeny stanovenou osobou ORM- Jiřím Soukupem z SDH Netolice.

 

5. různé

 • soustředění dorostu – Markéta Tischlerová předložila ORM nabídky pro nakoupení materiálu k soustředění dorostu, aby mohly být disciplíny názorně ukázány a dorostem vyzkoušeny. ORM odsouhlasila nákup 2 sad hadic a 2 kolíků pro běh na 100m s překážkami, dále 2 štafetových kolíků na 100m s překážkami vhodných pro přenášení v ústech a nákup jednoho kusu sportovního těžkého rozdělovače, taktéž pro běh na 100m s překážkami.

 

6. usnesení

ORM se usnesla na následujících bodech

 • ORM umožní vedoucím složení testu rozhodčího společně s testem vedoucího
 • ORM schválila OZ podzimního kola HRY PLAMEN
 • ORM schválila nákup materiálu pro uskutečnění soustředění dorostu

 

7. závěr

ORM předloží svá usnesení ke schválení VV OSH Prachatice

 

Zápis provedla: Markéta Tischlerová
Kontrola zápisu: Valerie Soukupová

Tomáš Marek