ORM 12.11.2013

ZÁPIS Z ORM KONANÉ 12.11.2013 V KANCELÁŘI OSH PRACHATICE

Přítomni: Zaunmüller V., Soukupová V., Rokůsek Fr., Tesař Fr., Mašláň Zd., Roučka M.

Omluveni: Fiedlerová H., Tischlerová M., Václavík J., Mikeš Fr.

Host: Tremmelová L. – SDH Vitějovice

Program

  1. Uvítání členů ORM a seznámení s programem
  2. Vyhodnocení podzimního kola hry Plamen
  3. Vyhodnocení školení vedoucích a instruktorů
  4. Rozdělení věkových kategorii mladých hasičů
  5. Různé
  6. Závěr

 

1) Po přivítání hosta a členů ORM byli všichni přítomni seznámeni s programem.

 

2) Podzimní kolo hry Plamen se letos konalo 12.října ve Zbytinách.
Této soutěže se zúčastnilo sedm družstev mladších a patnáct družstev starších hasičů. Výsledková listina je k dispozici na stránkách OSH Prachatice v sekci Mládeže. ORM děkuje SDH Zbytiny za poskytnutí zázemí pro konání celé soutěže a za technickou pomoc. Velký dík patří též závodčím, rozhodčím a štábu soutěže.

 

3) Školení vedoucích mládeže a instruktorů se konalo 14.-15. Září ve Svaté Maří.
Účastnilo se 52 vedoucích, kteří si během tohoto víkendu předali své zkušenosti při práci s dětmi. Nově získalo minimum 22 instruktorů, obnovu minima si udělalo 5 instruktorů, nově vedoucí II stupně 15 a obnovu vedoucího II stupně 10 vedoucích. Celé školení, jak program tak i časový průběh zpracovala Markéta Tischlerová z Vlachova Březí, které tímto celá ORM velice děkuje. Poděkování též patří SDH Svatá Maří za poskytnutí zázemí a technické pomoci během celého školení

 

4) Rozdělení věkových kategorií ve hře Plamen a soutěží dorostu pro ročník 2013 / 2014

Plamen Roky narození
Kategorie mladší 2003,2004,2005,2006,2007,….
Kategorie starší 1999,2000,2001,2002,2003,…

Okresní kolo hry Plamen MH ročník 2013 – 2014 proběhne dle pravidel před zveřejněním tohoto dodatku směrnice.

Dorost Roky narození
družstva 13 – 18 let 1996 – 2001
 

jednotlivci

mladší 13 – 14 let 2000 – 2001
střední 15 – 16 let 1998 – 1999
starší 17 – 18 let 1996 – 1997

 

5) Různé

  • Jarní kolo hry Plamen se bude konat ve dnech 17. – 18. 5. 2014. Místo konání není ještě určeno, dobré nápady jsou vítány.
  • V roce 2015 se budou konat krajská kola Plamenu a soutěží dorostu v našem okrese, proto je nutné udělat soupis všech překážek , které máme k dispozici a které je nutné zajistit.
  • Předběžné termíny
17.- 18.5.2014 Okresní kolo hry Plamen
24.5.2014 Soutěž dorostu
7.6.2014 Krajské kolo hry Plamen v Blatné
22.6.2014 Krajská soutěž dorostu
2.-6.7.2014 MČR v Brně
13.-14.9.2014 Školení vedoucích mládeže

 

6) Závěr
Poděkování všem členům ORM, vedoucím mládeže a všem, kteří se podílejí na organizaci soutěží pro děti a svůj volný čas věnují mladým hasičům.

 

Přeji všem krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví do Nového roku.

Tomáš Marek