ORM 12.7.2011

Čas a místo konání: 12.7.2011, kancelář OSH v Prachaticích v 18.00

Přítomni: Zaunmuller Václav, Fiedlerová Helena, Tesař František, Mikeš František, Václavík Josef, Soukupová Valerie, Kallová Dagmar

Omluveni: Mašláň Zdeněk

PROGRAM

  1. Uvítání – seznámení s programem
  2. Grant č.1. LŠI
  3. Dotace MŠMTV
  4. Vyhodnocení jarního kola hry Plamen a soutěží dorostu
  5. Schválení podzimního kola hry Plamen
  6. Zabezpečení občerstvení na noční PHL 27.8.2011
  7. Různé

1)
Po uvítání byli všichni členové ORM seznámeni s programem

2) Grant č.1. LŠI- Lištičky jsou mazané

Tento grant byl vyhlášen starostkou OSH Prachatice Helenou Fiedlerovou na Shromáždění představitelů, které se konalo 13.11.2010 v Netolicích. Jednalo se finanční podporu 5.000 korun pro zájemce Letní školy se vzdělávacím programem pro mladé členy SH ČMS ve věku od 15-ti do 18-ti let. Na tuto Letní školu se přihlásili dva zájemci a to Petr Prokeš z SDH Žernovice a Markéta Tischlerová z SDH Vlachovo Březí. Oba tito zájemci nastupují na LŠI 30.7.2011 do Malých Svatoňovic a bude jim placena z grantu č.1. v plné výši.

3 ) Dotace MŠTV

Pro letošní rok nám byly přiznány dotace od MŠTV a to pro SDH 36.100,-, vzdělávání , školení vedoucích mládeže 14.800,-, činnost OSH, provoz MTZ 14.865,- ORM navrhla a schválila částku 36.100 rozdělit mezi čtyři sbory SDH Svatá Maří, SDH Jáma, SDH Vitějovice, SDH Vlachovo Březí. Pro případ , že by některý sbor neměl o tyto dotace zájem , budou poskytnuty náhradnímu sboru a to SDH Vacov. Celková částka dotací pro sbor je 11.800,- MŠTV poskytuje částku 9.025,- což je 70% a SDH se musí podílet 30-ti % tj. 2.775,-Vyúčtování musí být v podvojném účetnictví. Jestliže některý sbor nemá toto účetnictví , zakoupí si potřebný materiál a faktury vystaví na OSH Prachatice na částku 11.800,- OSH celou částku proplatí zpět a SDH svůj 30ti% podíl vrátí OSH jako finanční dar.Faktury musí být odevzdány na OSH do konce srpna. Podrobné informace podá bratr Zaunmuller V.

4 ) Vyhodnocení jarního kola hry Plamen a soutěží dorostu

Jarní kolo hry Plamen se konalo v Netolicích 21.-22.5.2011. Na stadionu TJ – Baník se plnila disciplina 400 metrů štafetový běh s překážkami CTIF, pak jednotlivá družstva přejížděla na Autokemp Podroužek, kde se ubytovala. Po obědě se pokračovalo další disciplinou a to Požární útok překážkami CTIF. Doplňující disciplinou se osvědčil Běh na 60 metrů s překážkami. Volný čas děti trávily na lanovém centru a střelbou ze vzduchovky v oblíbené soutěži Král střelců. V neděli se pokračovalo v soutěžení a to požárním útokem. Stravování bylo zajištěno na restauraci v areálu autokempu.

Jarního kola se zúčastnilo 12 družstev MH – kategorii starší a 9 družstev mladších hasičů.

Umístění

starší 1. SDH Svatá Maří mladší 1.  SDH Svatá Maří
2. SDH Žernovice 2. Vlachovo Březí
3. SDH Vitějovice 3. Žernovi

Postup na Krajské kolo do Milevska si svým vítězstvím zajistili MH ze Svaté Maří, kde se umístili na 3. místě. GRATULUJEME!!!

Celkové náklady na Plamen činily 32.768 korun. Sobotní a nedělní oběd 27.280,- buřty, chléb a jiné 3.958,- a další výdaje (dárkový koš, startovací náboje, diabolky aj.) 1530 kč.

ORM děkuje všem co se podíleli při přípravách jarního kola hry Plamen, SDH Netolice, SDH Žernovice, SDH Vlachovo Březí, paní Mužíkové a paní Staňkové.

Dorost

Krajské soutěže se zúčastnilo družstvo dorostenců ze Žernovic a družstvo dorostenek z Vlachova Březí. Dorostenky obsadili krásné druhé místo a dorostenci krajskou soutěž vyhráli a zajistili si postup na MČR do Ostravy. Zde vybojovali v silné konkurenci 8. místo.

Kategorii jednotlivců náš okres reprezentovali Mareš František SDH Budilov a Jílek Michal, Bauer Jiří z SDH Šipoun. Bauer Jiří si druhým místem zajistil také postup na MČR do Ostravy, kde obsadil 33. místo.
V kategorii jednotlivkyň Krotká Marie z SDH Žernovice a Hovorková Michaela z SDH Vacov. Krotká Marie krajskou soutěž jednotlivců vyhrála a na MČR v Ostravě vybojovala nádherné 7. místo.

Odborná rada mládeže děkuje všem soutěžícím a hlavně vedoucím kolektivů za perfektní reprezentaci našeho okresu v postupových soutěžích.

Výsledky všech soutěží jsou k dispozici na našich webových stránkách v sekci mládeže.

 

5 ) Schválení podzimního kola hry Plamen

O uspořádání podzimního kola hry Plamen se přihlásilo SDH Ktiš. ORM tuto nabídku schválila.

Discipliny – ZPV, štafeta požárních dvojic, štafeta 4 x 60 metrů a doplňující disciplina je 60 metrů běhu s překážkami. Začátek soutěže je po loňské dohodě posunut o dvě hodiny tj. asi od 10.hodin. Bude-li mít družstvo dvě pětičlenné hlídky, můžou běžet ZPV obě tyto hlídky a bude jim započítán ten lepší čas. Přesný termín soutěže ještě nebyl stanoven.

 

6) Zabezpečení občerstvení na noční PHL v Prachaticích 27.8.2011

ORM bylo i letos nabídnuto VV OSH možnost zajištění občerstvení na noční PHL v Prachaticích 27.8.2011. Výtěžek z této akce bude použit ve prospěch mládeže.

SDH Vlachovo Březí zajistí stánek, gril, samovar, chléb, klobásy, hořčici

SDH Netolice zajistí pivo, chlazení, alkohol, káva, čaj ostatní

Obsluha ve stánku je částečně zajištěna členy ORM. Jsou to Zaunmuller, Václavík, Fiedlerová, Soukupová.

 

7 ) Různé

a) Letní tábor v Nové Peci byl zrušen pro malý zájem ze strany dětí.

b) Dotace z Kraje na družstvo postupující na MČR činí 15.000kč a na jednotlivce 1000kč.

 

Další schůze ORM bude 6.9.2011 od 18.hodin

Tomáš Marek