ORM 13.4.2017

SCHŮZE ORM DNE 13. 4. 2017 V KANCELÁŘI OSH PRACHATICE

Přítomni: Soukupová Valerie, Zaunmüller Václav, Rokůsek František, Jiráň Jan, Tesař František, Mikeš František, Študlar Marek, Tremmelová Libuše

Omluveni: Ferusová Markéta

Hosté: SDH Vl. Březí – Ing. Bc. Fiedlerová Helena, Tischlerová Markéta, Fiedlerová Lucie, SDH Žernovice – Hojdekr Ladislav

Program

 1. Zahájení, uvítání členů ORM a hostů
 2. Zpráva z pracovní porady OORM ČR konané v Přibyslavi
 3. OZ Plamen
 4. OZ dorostu
 5. Různé
 6. Usnesení
 7. Závěr

 

1. Zahájení, uvítání členů ORM a hostů
Po uvítání byli všichni přítomni seznámeni s programem.

 

2. Zpráva z pracovní porady OORM ČR konané v Přibyslavi
Dne 7. 4. 2017 se v Přibyslavi konala pracovní porada vedoucích OORM. Zprávu o činnosti mládeže přednesla Julie Bordychová.

 • V ČR má SH ČMS zaregistrováno 58 036 dětí ve věku od 3 do 18 -ti let, 41 119 mladých hasičů ve věku od 18 – 26-ti let. Celkový počet je 99 155 mladých hasičů. Tito mladí hasiči jsou rozděleni do 4 473 družstev MH a 374 družstev dorostenců. O tuto mládež se stará 6 701 vedoucích.
 • Členské průkazky – papírové, zalaminátované. Cena je 10 kč. Fotku člena poslat v PDF formátu na kancelář OSH. Uschovat si přílohu ze staré průkazky, aby mohla být provedena kontrola o zaplacení členských příspěvků, podpis rodičů atd. Staré průkazky mají platnost do 31. 12. 2018.
 • Sleva karty EYCA má platnost čtyři roky. Datum platnosti slevy je uveden na zadní straně plastové průkazky.
 • V letošním roce (2017) si připomínáme 45. Výročí založení hry Plamen. U příležitosti tohoto výročí se pořídila frankovačka (veškeré doručené dopisy z Ustředí budou po celý rok orazítkované touto frankovačkou)
 • Ústředí se chystá zorganizovat setkání se zakladateli hry Plamen. Ve spolupráci s okresními sdruženími poslat na ústředí informace, jestli je v daném okrese zakládající člen, který by se mohl tohoto setkání účastnit.
 • Cenu Přístav – kandidáta na Cenu Přístav navrhují spolky, jejichž náplní je práce s dětmi a mládeží. Navrhovatelé musí být minimálně tří (př. SDH, rybáři, fotbalisti). Navrhovat kandidáta na Cenu Přístav pro ročník 2017 můžete do 30. Června. Bližší informace naleznete na www.pristav.crdm.cz
 • Dotace – z MŠMT na MTZ SDH byly vyúčtovány včas a v pořádku. Výše dotací pro letošní rok není ještě známa, ale rozhodně nebude nižší než loni.
 • Dotace na Plamen se budou značně krátit a Plamen bude převeden do sportu. Peníze se budou poskytovat na volnočasové aktivity, tábory, příměstské tábory, vzdělávání.
 • Program VIII – na rok 2016 bylo podáno přes 3.000 žádostí (nejen od sborů). Vyúčtování mělo být podáno do konce ledna 2017 a 346 spolků toto vyúčtování neodeslalo. Na rok 2017 bylo podáno 4329 žádostí. Dotace budou 80% na materiál a 20% na mzdy.
 • Regrese – právo zdravotní pojišťovny vymáhat úhradu na léčbu svěřené osoby (vedoucí zodpovídá za dítě). Všichni vedoucí mají uzavřenou odpovědnostní pojistku. Vedoucí musí být členem SH ČMS, musí být zapsán v registračním listu a mít platné osvědčení vedoucího.
 • LŠI – v Malých Svatoňovicích je turnus již naplněn a v Jánských Koupelích je 13 míst volných.
 • České dráhy poskytují 5 % slevu na jízdné zakoupené přes e-schop. (objednávat s větším časovým předstihem).
 • Elektronické přihlášky – do postupových soutěží. Najdete na: www.prihlasky.dh.cz Elektronické přihlášky ušetří práci při zadávání do evidence Sportovec soutěží. Oba druhy přihlášky jsou platné, jak klasická tak elektronická.

 

3. OZ Plamen
27.-28. Května 2017 proběhne ve Zbytinách jarní kolo hry Plamen. OZ pro hru Plamen připravil bratr Zaunmüller. OZ budou rozeslány elektronicky vedoucím mládeže. Vyplněnou přihlášku v počítači zaslat nejpozději do 10. 5. 2017 na e-mail: zaunmüllerv@seznam.cz Orazítkování, podepsání a případné změny budou zapsány na místě do zaslané přihlášky.

 

4. OZ dorostu
Okresní kolo soutěže družstev dorostu a jednotlivců se bude konat 20. 5. 2017 v Prachaticích na sportovním stadionu v Prachaticích. OZ připravila sestra Tremmelová. Vyplněnou přihlášku č.1. odeslat na e-mail: libatremmelova@seznam.cz nejpozději do 17.května 2017. Přihlášku č.2. potvrzenou příslušným SDH odevzdat při prezenci.

 

5. Různé
V říjnu bude krajské školení pro vedoucí mládeže. Tohoto školení se zúčastní vedoucí a rozhodčí, kteří jezdí jako rozhodčí na krajská kola. V případě zájmu bude uspořádáno další školení.

 

6. Usnesení

 • ORM schválila OZ okresního jarního kola hry Plamen
 • ORM schválila OZ okresní soutěže dorostu a jednotlivců

 

7.  Závěr
ORM předloží svá usnesení VV OSH

 

Zápis vypracovala: Soukupová Valerie (vedoucí ORM)

Kontrola zápisu: Zaunmüller Václav (náměstek pro mládež)

Tomáš Marek