ORM 13.8.2013

ZÁPIS Z ORM KONANÉ 13.8.2013 V KANCELÁŘI OSH

Přítomni: Zaunmüller V., Soukupová V., Rokůsek Fr., Jiráň J., Tesař Fr., Tischlerová M., Václavík J.,

Omluveni: Mikeš Fr., Roučka M., Fiedlerová H., Mašláň Zdeněk

Hosté: SDH Svatá Maří – Vyskočil Zdeněk st., Vyskočil Zdeněk ml.

PROGRAM:

  1. Uvítání, seznámení s programem
  2. Školení vedoucích + OZ na školení
  3. OZ podzimního kola Plamen
  4. Dotace MŠMT
  5. Různé
  6. Usnesení

 

1)
Po uvítání byli všichni členové ORM a hosté ze Sv. Maří seznámeni s programem

 

2) Školení
Školení mládeže se letos bude opět konat ve Svaté Maří ve dnech 14.-15.září. Program školení vypracovala Markéta Tischlerová a ORM předložila OZ pro toto školení. Stravu zajišťuje OSH Prachatice ve spolupráci s SDH Netolice. Technické zabezpečení zajistí místní sbor dobrovolných hasičů.

Školení je určeno pro vedoucí, kteří chtějí získat kvalifikaci III. (MINIMUM), II.(VEDOUCÍ) nebo si chtějí tyto kvalifikace obnovit.

Toto školení je financováno z dotací MŠMT.

 

3) Plamen

Podzimní kolo hry Plamen se bude konat 12. října ve Zbytinách. Bratr Václav Zaunmüller předložil členům ORM pracovní OZ, která byla dle potřeby upravena. Zpracovaná OZ bude zaslána všem zaregistrovaným sborům v elektronické podobě.

 

4)Dotace
SDH Tvrzice, Žernovice, Volary a Stachy využijí dotací z MŠMT k nákupu MTZ. Staré Prachatice tyto dotace nevyužili a tak byly nabídnuty SDH Svatá Maří. Potřebný formulář pro čerpání dotací byl jednotlivým sborům zaslán. Termín pro odevzdání vyúčtování dotací na OSH Prachatice je do 30.září 2013.

 

5) Různé:

a) Dne 15.6. se konala ve Zlivi krajská soutěž Plamen. Této soutěže se zúčastnilo družstvo mladých hasičů ze Sv. Maří a podařilo se jim vybojovat krásné 2 místo.

b) V Českých Budějovicích se 23.června konala soutěž dorostu. I zde za náš okres bojovali dorostenci ze Svaté Maří a vedlo se jim velmi skvěle.

Pořadí v jednotlivých disciplinách – družstvo

SDH Štaf.4×100 test Běh 100m překážek Celkové pořadí
Svatá Maří 2 3 1 2 2

 

Pořadí v jednotlivých disciplinách dorostenci – jednotlivci

SDH Jméno Běh 100m
s překážkami
Dvojboj Test Celkové pořadí
Vacov Tomáš Hozman 6 8 1 6
Šipoun Michal Jílek 3 2 1 3
Budilov Radek Novotný 8 6 1 8

 

Pořadí v jednotlivých disciplinách dorostenky – jednotlivci

SDH Jméno Běh 100m
spřekážkami
Dvojboj Test Celkové pořadí
Žernovice Marie Krotká 1 2 1 1
Vacov Michaela Hovorková 6 5 1 5

 

c) Ve dnech 6.-7. Července se v Jablonci konalo MČR.
Zde nás reprezentovali dorostenci Maruška Krotká ze Žernovic a Michal Jílek ze Šipouna.

SDH Jméno Běh 100ms překážkami Dvojboj Test Celkové pořadí
Žernovice Marie Krotká 10 14 1 9
Šipoun Michal Jílek 31 31 1 33

 

ORM děkuje všem našim dorostencům za vzornou reprezentaci prachatického okresu na krajských soutěží a na MČR.

 

6) Usnesení
ORM schválila OZ pro podzimní kolo hry Plamem a OZ pro školení vedoucích mládeže

Tomáš Marek