ORM 14.2.2017

SCHŮZE ORM DNE 14. 2. 2017 V PRACHATICÍCH KANCELÁŘI OSH

Přítomni: Zaunmüller Václav, Soukupová Valerie, Rokůsek František, Jiráň Jan, Študlar Marek, Tremmelová Libuše, Tesař František, Mikeš František, Študlar Marek, Ferusová Markéta

Hosté

 • SDH Vlachovo Březí – Ing. Bc. Fiedlerová Helena, Tischlerová Markéta
 • SDH Zbytiny – Václavík Josef

Program

 1. Uvítání členů ORM a hostů
 2. Jarní kolo hry Plamen 2017
 3. Sbírka pro dětské oddělení nemocnici v Prachaticích
 4. LŠI 2017 Malé Svatoňovice
 5. Různé
 6. Usnesení
 7. Závěr

 

1. Přivítání členů ORM a hostů

 • Po přivítání byli všichni přítomní seznámeni s programem

 

2. Jarní kolo hry Plamen 2017

 • Jarní kolo hry Plamen se bude konat 27.- 28. Května 2017 ve Zbytinách na sportovním stadionu.
 • ORM pracovala na OZ, které připravil bratr Zaunmüller, který na příští schůzi ORM předloží ke schválení již vypracované OZ.
 • Ubytování – při nepřízni počasí je možno ubytovat družstva mladších v obecních prostorech.
 • Strava – zajištěna ve spolupráci OSH Prachatice, SDH Netolice, SDH Ktiš a SDH Zbytiny.
 • Družstvo, které nedodá kroniku k hodnocení bude penalizováno třemi trestnými body (schváleno ORM 28. 3. 2016).

 

3. Sbírka pro nemocnici Prachatice

 • Sestra M. Tischlerová po domluvě s primářem dětského oddělení prachatické nemocnice navrhla ORM uspořádat sbírku pro dětské oddělení. Cílem této sbírky je zpříjemnit pobyt malým pacientům.
 • Co sbírat: pyžama pro děti do 15let, trička a punčocháče, edukativní hračky, kostky a stavebnice, papíry A4, barevní papíry, pastelky, lepidla, voskovky, dětské knížky, plyšáky všech barev a velikostí. Věci nemusí být nové, pouze čisté a neroztrhané.
 • Tuto sbírku vyhlašuje OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ PRACHATICE za podpory s HASIČSKÝM ZÁCHRANÝM SBOREM, územní odbor PRACHATICE.

 

4. LŠI

 • Termín pro letošní rok LŠI je 22.7.až 5.8.2017 v Malých Svatoňovicích.
 • OSH Prachatice zaplatí třem účastníkům LŠI v plné výši
 • Koordinátorkou pro LŠI je sestra M. Tischlerová

 

5. Různé

 • ORM navrhuje sestru Libuši Tremmelovou, aby měla přístup do evidence OSH, pro potřeby práce na úseku mládeže.
 • Změna data školení vedoucích mládeže a instruktorů a to na sobotu 23.9.2017 v Tvrzici
 • Plnění okruhů celoroční činnosti mládeže vyplývá ze Směrnice hry Plamen platné od 1.9.2016. ORM navrhuje plnění dvou okruhů a to okruh č.2. brigádnickou hodinu a okruh č.4 PO očima dětí.Plnění těchto okruhů se bude hodnotit od ročníku 2017/2018 na jarním kole hry Plamen.
 • OZ pro okresní soutěž dorostu připraví sestra L. Tremmelová

 

6. Usnesení

ORM schválila

 • Přístup sestře Tremmelové do evidence OSH
 • Vyhlášení sbírky pro dětské oddělení prachatické nemocníce
 • Změnu data školení vedoucích mládeže

 

7. Závěr

 • ORM předloží své usnesení VV OSH ke schválení

 

Zápis vypracovala: Soukupová Valerie (vedoucí ORM)
Kontrola zápisu: Zaunmüller Václav (náměstek pro mládež)

 

 

 

 

Tomáš Marek