ORM 15.11.2016

SCHŮZE ORM DNE 15.11.2016 V KANCELÁŘI OSH PRACHATICE

Přítomni: V. Zaunmüller, V. Soukupová, Fr. Rokůsek, J. Jiráň, Fr. Tesař, Fr. Mikeš, M. Ferusová, M. Študlar, L. Tremmelová

Hosté: K. Talafous – SDH Staré Prachatice, J. Václavík – SDH Zbytiny

Omluveni: Ing. Bc. H. Fiedlerová, Fr. Rokůsek

Program

 1. Uvítání členů ORM, hostů, seznámení s programem
 2. Plánování místa konání jarního kola hry Plamen
 3. Dotace MŠMT – vyúčtování
 4. Program VIII
 5. Vyhodnocení školení vedoucích mládeže
 6. Vyhodnocení podzimního kola hry Plamen
 7. Různé
 8. Usnesení – závěr

 

1. Uvítání členů ORM, hostů, seznámení s programem

Po uvítání členů ORM a hostů byli všichni seznámeni s programem.

2. Plánování místa konání jarního kola hry Plamen

Bratr J. Václavík z SDH Zbytiny nabídl ORM možnost konání jarního kola hry Plamen ve Zbytinách. Předběžně jsou určeny dva termíny konání a to 20.5.2016 nebo s větší pravděpodobností 27.5.2016. Nocleh je možný v ubytovně nebo ve škole, starší ve stanech. Strava je také zajištěna.

3. Dotace MŠMT – vyúčtování

Sbory, které dostaly dotace z MŠMT, využily této dotace a vyúčtování podaly na OSH ve stanoveném termínu.

4. Program VIII

Vyúčtování dotace z Program VIII za rok 2016 musí vyúčtovány do konce ledna 2017. Žádat o dotaci Program VIII na rok 2017 lze zažádat do konce listopadu 2016. Bratr V. Zaunmüller rozeslal na sbory, které mají možnost čerpat tuto dotaci, elektronicky potřebné informace. K žádosti se dokládá : jmenný seznam dětí, účetní uzávěrka , potvrzení o vedení běžného účtu, Stanovy SH ČMS, zpráva z VVH. Kdo žádá o částku do sta tisíc korun, může celou částku využít na materiál. Kdo žádá o částku nad sto tisíc korun, musí polovinu částky použít na mzdy a druhou polovinu použít na materiál.

5. Vyhodnocení školení vedoucích mládeže

Dne 10. 9. 2016 v Tvrzici proběhlo školení vedoucích mládeže a instruktorů. Školení se účastnilo šedesát vedoucích. Nově získané kvalifikaci III.stupně získali 3 vedoucí, kvalifikaci II.stupně získalo 9 vedoucích, obnovu II. nebo III.kvalifikačního stupně získalo 42 vedoucích.

Školení organizačně připravila sestra Markéta Tischlerová, které tímto děkuji. Také bych ráda poděkovala členům SDH Tvrzice za poskytnutí prostor a technického zabezpečení při školení.

6. Vyhodnocení podzimního kola hry Plamen

Podzimní kolo hry Plamen proběhlo 8. 10. 2016 ve Svaté Maří. Podzimního kola se zúčastnilo deset družstev mladší kategorie a třináct družstev starší kategorie mladých hasičů. Pro nepřízeň počasí byla zkrácena trasa ZPV.

ORM děkuje SDH Svaté Maří za organizaci, technickou pomoc a poskytnutí prostor. Poděkování patří také starostovi obce panu Pavlu Mrázovi za poskytnutí prostor DPS k přípravě stravy pro všechny přítomné.

7. Různé

 • VV OSH navrhl k projednání ORM zvážit možnost účasti mladých hasičů na noční soutěži v kolech PHL. ORM projednala návrh VV OSH, a po kladných ohlasech na pořádání nočních soutěžích pro děti, s tímto návrhem souhlasí.
 • tisk průkazek členů SH ČMS byl z technických důvodů pozastaven a OSH Prachatice čeká na další informace z ústředí, i nadále lze přihlašovat nové členy sboru.

8. Usnesení, závěr

 • ORM předloží svá usnesení ke schválení VV OSH Prachatice a to:
 • Konání jarního kola hry Plamen ve Zbytinách
 • Zařazení družstev mladých hasičů do noční soutěže PHL

 

Děkuji členům ORM za celoroční činnost, za spoluúčast při organizování okresních a krajských soutěžích i na MČR.

 

Děkuji členům sborů, vedoucím mladých hasičů, rozhodčím a všem lidem, kteří se celoročně podílí na pořádání dětských soutěžích, zábavných akcí, za technickou pomoc a poskytování prostor.

 

Zápis vypracovala: Soukupová Valerie (vedoucí ORM)
Kontrola zápisu: Zaunmüller Václav (náměstek pro mládeže)

Tomáš Marek