ORM 17.5.2014

ZÁPIS Z ROZŠÍŘENÉ ORM KONANÉ 17.5.2014 VE ZDÍKOVĚ

Přítomni: Zaunmüller Václav, Soukupová Valerie, Mikeš František, Tischlerová Markéta,Václavík Josef, Jiráň Jan

Hosté: Fiedlerová Helena, Říha Marcel, Žižka Josef, Paulík František, Vedoucí mládeže ze sborů Zdíkov, Tvrzice, Stachy, Zbytiny, Svatá Maří, Volary, Ktiš, Jáma.

 

Program

  1. Uvítání členů ORM a hostů
  2. Jarní kolo hry Plamen
  3. Různé
  4. Usnesení

 

1)
Uvítání všech přítomných na mimořádné rozšířené ORM, která se koná ve Zdíkově.

 

2. Jarní kolo hry Plamen
Díky velmi nepříznivého počasí za poslední týden se ORM rozhodla z důvodu bezpečnosti průběhu soutěže přeorganizovat celou soutěž. Hra Plamen bude probíhat pouze v neděli 18.5.2014. Po pečlivém uvážení a konzultaci všech přítomných se vybrali tyto discipliny: požární útok CTIF a požární útok. Disciplina běhu na 400 metrů s překážkami CTIF bude pro nedostatek místa a špatné předpovědi počasí zrušena. Celé travnaté hřiště a škvárový ovál je po vydatném dešti silně podmáčen, proto se budou obě discipliny provádět na zpevněném povrchu.

Rozlosování družstev zůstává podle vypracované OZ. Kolektivy starších začnou jarní kolo požárním útokem CTIF a pak budou pokračovat klasickým požárním útokem. Mladší začnou soutěž v opačném pořadí než starší. Po splnění obou disciplín se půjdou děti naobědvat do místní základní školy. Po obědě bude nástup a vyhlášení výsledků

 

3) Různé
Do příští OZ zapsat:

  • v kategorii mladší v disciplině PÚ zrušit použití vlastních proudnic a sjednotit na proudnice společné jako v kategorii starších
  • k zajištění bezpečného průběhu soutěže mohou organizátoři již schválenou OZ nebo již probíhající soutěž dle podmínek a potřeby změnit

 

4) ORM navrhla a schválila zněnu průběhu jarního kola hry Plamen 2014.

 

Zápis vypracovala: Soukupová Valerie, vedoucí ORM

Kontrola zápisu: Zaunmüller Václav, náměstek přes mládež OSH

Tomáš Marek