ORM 17.7.2015

ZPRÁVA ORM KONANÉ DNE 17. 7. 2015 VE VLACHOVO BŘEZÍ

Přítomni: Zaunmüller V., Soukupová V., Rokůsek Fr.,Tremmelová L., Študlar M., Tischlerová M.

Omluveni: Jiráň J., Mikeš Fr., Tesař Fr., Ferusová M.,

Hosté: Ing. Bc. Fiedlerová H.

 

Program

  1. Uvítání členů ORM a seznámení s programem
  2. Vyhodnocení krajských soutěží a informace z MČR
  3. Dotace MŠMT
  4. OZ podzimní kolo hry Plamen
  5. Různé
  6. Usnesení
  7. Závěr

 

1) Po uvítání byli všichni členové ORM seznámeni s programem.

 

2) Vyhodnocení krajských soutěží provedla starostka OSH Ing. Bc. Helena Fiedlerová a konstatovala, že až na drobné nedostatky se krajské soutěže vyvedli. Všechny výsledky jsou přehledně publikovány na stránkách OSH. Informace z MČR – družstvo dorostenců ze Svaté Maří se umístilo na 12. místě. ORM tímto děkuje družstvu ze Svaté Maří za vzornou reprezentaci.

 

3) Dotace MŠMT MTZ SDH

ORM navrhuje rozdělit dotaci ve výši 7.000,- Kč na tyto jednotlivé sbory – Staré Prachatice, Ktiš, Svatá Maří a Vitějovice. Tyto dotace je možné čerpat přes OSH. Pro bližší informace kontaktujte pracovnici kanceláře OSH Ing. Miriam Hůrskou. Zbytek poskytnuté dotace bude využita na pokrytí provozních nákladů a na nákup terčů na PÚ CTIF.

 

4) OZ pro podzimní kolo hry Plamen zpracuje bratr Zaunmüller. Podzimní kolo se bude konat ve Stachách 10. 10. 2015

 

5) Různé

  • Ze zápisu ORM dne 24. 6 2014 – Na PHL platí stejné rozdělení věkových kategorií jako pro hru Plamen
  • ORM dostala nabídku na upořádání jarního kola hry Plamen od SDH Zdíkov a SDH Tvrzice.
  • OZ a program na školení vedoucích mládeže dne 13.9.2015 připraví Markéta Tischlerová.

 

6) Usnesení
ORM schválila rozdělení dotací MŠMT (bod č.3)

 

7) Závěr
ORM předloží své usnesení VV OSH ke schválení.

 

Zápis vypracovala: Soukupová Valerie (Vedoucí ORM)
Kontrola zápisu: Václav Zaunmüller (náměstek pro mládež)

Tomáš Marek