ORM 21.10.2009

Místo konání

 • 21.10.2009, 16.00 hod, kancelář OSH

Přítomni:

 • Vlas Jaroslav, Zaunmuller Václav, Rokůsek František, Tesař František, Jiraň Jan
 • + Starostka OSH – Fiedlerová Helena, člen VV – Fiedler Jan

Program:

 1. Školení rozhodčích mládeže – Písek ( Benešovský Mlýn) 23.a 24.10.2009
 2. Čerpání příspěvku Krajského úřadu na činnost mládeže
 3. Zkoušky rozhodčích mládeže I. kvalifikační stupeň – Přibyslav
 4. Pozvánka na vyhodnocení Krajských soutěží
 5. Příprava podzimního kola hry Plamen
 6. Volby 2010
 7. Diskuze
 8. Usnesení
 9. Závěr

1. Školení rozhodčích mládeže

 • Písek ( Benešovský Mlýn) 23.a 24.10.2009
 • Za OSH Prachatice se zúčastní Fiedlerová Helena, Fiedler Jan, Zaunmuller Václav ……

2. Čerpání příspěvku Krajského úřadu na činnost mládeže

 • Naše OSH obdrželo částku 13.200,- Kč
 • ORM navrhuje Výkonnému výboru,že za poskytnuté peníze nakoupí desetimetrové hadice na požární útok pro mladé hasiče.

3. Zkoušky rozhodčího soutěží mládeže SH ČMS

 • KVALIFIKAČNÍ STUPEŇ I.
  Ústřední odborná rada mládeže SH ČMS tímto vyhlašuje termín pro složení zkoušky rozhodčího soutěží mládeže SH ČMS – I.kvalifikační stupeň
 • NOVÍ UCHAZEČI
  Termín konání : 21. – 22.11.2009
  Místo konání : CHH Přibyslav, Hotel Přibyslav

Z našeho okresu nebudeme přihlašovat žádného rozhodčího, neboť žádný náš rozhodčí nesplňuje podmínky pro získání této kvalifikace.

4. Pozvánka na vyhodnocení Krajských soutěží

 • Vyhodnocení krajských soutěží se bude konat v  pátek 6. listopadu 2009 od 15,00 hodin v zasedací místnosti Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, Územní odbor v Českém Krumlově, v Domoradicích (při příjezdu od Českého Krumlova za kruhovým objezdem první odbočka vpravo, při příjezdu od Českých Budějovic první odbočka vlevo před kruhovým objezdem). Vyhodnocení se zúčastní za každé OSH starosta OSH, vedoucí OR mládeže, vedoucí OR velitelů a vedoucí sekce rozhodčích.
 • Za OSH Prachatice se za úsek mládeže zúčastní – Zaunmuller Václav

5. Příprava podzimního kola hry Plamen

Startovní čísla OSH Hůrská
Praporky 20+20+2x startovací OSH Hůrská
Vizitky ved.kol.+hl.r.+štáb Zaunmuller
Rozdělovník rozhodčích pro hl.rozhodčí Zaunmuller
Tabulky pro zapisovatele a závodčí Zaunmuller
Časomíra na Štafetu CTIF zajistí Fiedler,
Stopky Helena Fiedlerová
Přístřešky pro zapisovatele 2x SDH Vlachovo Březí
Prezence, stravenky(obědy), razítko, prez.listina Helena Fiedlerová
2x stůl + 2x židle pro zapisovatele SDH Vlachovo Březí
Počítač+SW+tiskárna+papír Helena Fiedlerová
Vesty pro hlavní rozhodčí disciplin OSH Hůrská
Testy pro Dorost Helena Fiedlerová
Media – Zaunmuller Prachatické listy
Várnice na čaj SDH Vlachovo Březí
Strava SDH Vlachovo Březí
Překážky Š.D.- Š CTIF – Š 100m SDH Vlachovo Březí – SDH Žernovice

Rozlosování pořadí držstev. a jednotlivců

MH Starší Vedoucí Rozhodčí
1. Vitějovice Zimandl Josef ——–
2. Šipoun Říha Marcel Mikešová Marie
3. Nová Pec Judlová Štěpánka Stanek Ján
4. Budilov Mareš Jaroslav ——-
5. Vacov Roučka Michal ——-
6. Zbytiny Václavík Zdeněk ——-
7. Žernovice Zaunmuller Václav Tomek Jiří
8. Ktiš Mikeš František ——-
9. Netolice Kopf Petr Šavrda Pavel
10. Svatá Maří Stejskal Vladimír Mráz Pavel
11. Volary Štumbauer Stanislav ——–
12. Stachy Ernestová Kristýna Havlová Anna
MH Mladší Vedoucí Rozhodčí
13. Vitějovice Zimandl Josef Jiráň Jan
14. Netolice A Faltejsková Jana Hanušová Růžena
15. Vlacovo Březí B Kallová Dagmar Hůrská Miriam
16. Žernovice Zaunmuller Václav Miesbauerová Lucie
17. Vlacovo Březí A Kallová Dagmar Smolen Dan
18. Volary A Šimek Vladimír Šimková Drahomíra
19. Svatá Maří Vyskočil Pavel Mráz Pavel
20. Volary B Pešek Jiří Kulhánek Kamil
21. Netolice B Soukupová Alena —–
Dorostenci družstva:
30. Chroboly Šíma Petr Tesař František
31. Žernovice Sedlecký Vladislav Krotký Václav
Dorostenky družstva:
32. Vlachovo Březí Fiedlerová Helena Fiedler Jan
Dorostenci jednotlivci:
Šipoun 33. Perlík Jaroslav Říha Marcel ——–
34. Buchta Vladimír
35. Bauer Jiří
36. Vozandych Petr
Nová Pec 37. David Šanda Martiňák Pavel Hošek Jakub
Dorostenky jednotlivci:
Stachy 38. Ernestová Kristýna Haubelt Jiří ——
Nová Pec 39. Markéta Stanková Martiňák Pavel ——

Upřesnění Organizačního zabezpečení podzimního kola hry Plamen

 • při nepřízni počasí provézt ZPV pouze na stadionu – bez měření času
 • na topografii ( ZPV – orientace mapy ) – nesmí být stůl s kovovými prvky
 • druhé pokusy štafety CTIF – odpoledne souběžně s ZPV
 • k prezenci se dostaví pouze vedoucí kolektivu, který nahlásí počty za SDH a potvrdí razítkem přihlášky zaslané emailem ( pokud nezaslal potvrzené)
 • dále nahlásí případné změny oproti původním přihláškám.
 • kontrola průkazů MH bude provedena při nástupu družstva na disciplinu
 • štafeta CTIF – kontrolu bude provádět závodčí a Jiraň Jan. U kategorie dorostu tuto kontrolu provede Tesař František při nástupu družstev a jednotlivců na testy.
 • jelikož jsou dvě družstva dorostenců, proběhne v této kategorii štafeta 4x100m a to v čase porady vedoucích a hlavních rozhodčích. Dorostenky Vlachova Březí budou použity jako rozhodčí na této disciplině.

6. Volby 2010

 • V jarních měsících výkonný výbor OSH svolá odbornou konferenci mládeže. Tato konference rozhodne o počtu členů odborné rady mládeže a tyto členy zvolí. Návrh současné ORM je,že v budoucí ORM by mohlo mít zastoupení každé SDH pracující s mládeží a účastní se hry Plamen, ale i SDH pracující s mládeží a této soutěže se neúčastní – podmínkou je zavázání se k aktivní práci a pravidelné účast na jednáních této rady. Poté si členové rady mezi sebou zvolí vedoucího ORM. Tohoto zvoleného vedoucího odborné rady potvrdí (nebo nepotvrdí) Shromáždění delegátů sborů .

7. Diskuze

 • probíhala průběžně při projednávání jednotlivých bodů programu

8. Usnesení

 • ORM jednohlasně všemi hlasy přítomných schvaluje zapsané jednotlivé body jednání.

9.

 • Příští ORM – prosinec 2009
Tomáš Marek