ORM 18.2.2009

Místo konání

 • 16.00 hod – kancelář OSH Prachatice

Přítomni

 • Členové ORM, starostka OSH, hlavní vedoucí kolektivů MH – Plamen
 • (dle listiny přítomných)

Program

 1. Zahájení
 2. Zhodnocení podzimního kola hry PLAMEN
 3. Příprava jarního kola hry PLAMEN
 4. Příprava školení vedoucích mládeže
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

1. Zahájení

provedl bratr Zaunmuller. Přivítal přítomné a omluvil vedoucího ORM Jaroslava Vlase a Františka Tesaře, kteří se nemohli jednání zúčastnit z pracovních důvodů.

2. Podzimního kola hry Plamen

se zúčastnilo 13 sborů SDH. Tyto sbory postavily celkem 18 družstev a 3 jednotlivce.

Kategorie

 • MH starší 11 družstev
 • MH mladší 5 družstev
 • Dorostenky 1 družstvo – Vlachovo Březí
 • Dorostenci 1 družstvo – Volary (Chroboly – byly přihlášené, ale nezúčastnily se)
 • Jednotlivci – Dorostenka Kristýna Ernestová, Dorostenci – Krotký V. a Sitter R.

ORM rozhodla o anulování ZPV z důvodu nezapisování přesných čekacích časů, které by ovlivnily pořadí v ZPV. Anulování výsledků ZPV neovlivnilo pořadí na prvních pěti místech kategorie starších. U kategorie mladší se celkové pořadí nezměnilo vůbec.

Diskuse k bodu 2

 • Zaunmuller – Musíme věnovat větší pozornost přípravě rozhodčích
 • Omluva Anně Havlové – rozhodčí na laně, která zapisovala čekací časy (asi špatně rozvržená trať – na laně se hlídky hromadily)

Nová Pec – Martyňák – v Prachaticích chyběl teplý čaj pro děti k velmi chladnému počasí

Šipoun – Říha – odbíhání ze stanoviště nejpomalejšího člena po splnění disciplíny na ZPV

Náměstek mládeže: chceme aby děti pracovali jako tým a měli by jste je učit aby si v rámci té hlídky pomáhali, v rámci okresu to nebudeme povolovat a přidáme příští rok do OZ

3. Jarní kolo hry Plamen

 • je naplánováno na 16.-17.5.2009 v Netolicích.

Protože se naskytla možnost přádat jarní kolo na dva dny sešla se tato rozšířená rada mládeže, aby se k tomu mohl každý vedoucí mládeže vyjádřit.

Představa je asi taková:

SOBOTA

Dopoledne – Hřiště TJ Netolice – MH – Štafety 4×60 Dorost + jednotlivci – štafety – dvojboj (ovál máme k dispozici do 12.00 hod)

Přesun na Autokemp Podroužek – oběd a ubytování – cca14.00 hod Útok CTIF dva pokusy

Doprovodný program

 • Provazové centrum – ( cca 4.000,- )
 • Starší kategorie – „Král střelců“
 • Mladší kategorie – Hry o bonbony
 • K večeru – pečení vuřtů
 • Večer – diskotéka pro děti ve stanu zapůjčeným obcí Netolice (diskotéku nabízí k zajištění Netolice za 1.000,-Kč, Vlachovo Březí zadarmo a Nová Pec má k dispozici za 500,-Kč)

NEDĚLE

 • Snídaně – požární útoky (dva pokusy) – oběd – vyhodnocení
 • Strava bude hrazena z prostředků OSH.
 • Ubytování na náklady SDH.

K dispozici máme

 • 3x chata Irena – po 8 lůžkách – cena 1.000,- kč – 24
 • 8x chata Gisela – po 5 lůžkách – cena 730,- kč – 40
 • 12x chata MDÚ – po 4 lůžkách – cena 400,- kč – 48
 • 7x Ubytovna – po 4 lůžkách – cena 670,- kč – 24
 • 2x Klubovna – cca 20 míst pro pí na zemi 20
  celkem 156 míst
 • Libovolné množství stanů – cena za stan 60,- kč + 25,- kč na osobu
 • Chatky a ubytovna jsou bez poplatku na osobu.

(celkový počet účastníků jarního kola i s rozhodčími, technickou četou a štábem je 240 lidí – dětí MH přibližně 160 a dorostenců 23)

Přednost pro ubytování v chatách budou mít kolektivy s malými dětmi.

(náklady na ubytování družstva – chata cca 1.000,- stany 3x 60,- + 12×25,- 480,- kč)

Obec Netolice nám odpustí poplatek 10,- Kč na osobu

Cena za parkování aut – budeme moci parkovat jak na hřišti tak v kempu zadarmo

Předběžné rozdělení chat bude upřesněno na ORM 18.3.2009 16.00hod kam jsou zváni všichni hlavní vedoucí kolektivů, kteří budou mít zájem o ubytování.

Diskuse

po diskuzi vyplynulo následující: Volary, Zbytiny, Budilov a Staré Prachatice nemohou přijet na dva dny všechny disciplíny by plnili v sobotu. Dále Šipoun, Ktiš nepožadují ubytování v neděli se vrátí na plnění požárního útoku a vyhodnocení. Zbylá družstva požadují ubytování. Výše uvedený program bude upraven tak, aby mohly družstva která musí odjet v sobotu splnit všechny disciplíny právě v sobotu. Časový rozvrh bude obsahovat organizační zabezpečení které budou ORM vydáno co nejdříve.

4. Školení vedoucích mládeže

 • proběhne dne 28.3.2009 – místo bude upřesněno

OSH registruje celkem 79 vedoucích mládeže. Jsou zde evidováni i vedoucí, kteří již s mládeží nepracují a naopak nejsou v evidenci ti, kteří s mládeží pracují, ale nemají patřičnou kvalifikaci. Jediným zdrojem informací pro ORM jsou registrační listy kolektivů MH. ( Které ještě dodnes někteří neodevzdali – zatím 13 sborů )

Pouze 10 vedoucích má II (ze stanov povinnost všech hlavních vedoucích mládeže). Kvalifikační stupeň. I. kvalifikační stupeň – Instruktora nemáme na okrese ani jediného.

Posledního školení kvalifikace vedoucího mládeže,13.5.2007 ve Vlachově Březí se zúčastnilo 70 vedoucích. 32 získalo minimum a 38 obnovilo již získané kvalifikace.

Letošní školení bude příležitost pro nové vedoucí ( a ti kteří z různých důvodů nemohli naposledy ) získat kvalifikaci. Např. Hracholusky, Šipoun, Tvrzice ….. Zároveň je možno na tomto školení získat II. stupeň. ( II. Stupeň je možno získat za dva roky po absolvování minima )

Dnešní požadavky SDH: Všichni minimum vedoucího mládeže

 • Vacov – Dana Makasová
 • Nová Pec – Štěpánka Judlová
 • Nová Pec – Jana Šmajclová
 • Nová Pec – Lenka Matiňáková
 • Nová Pec – Jano Stanek
 • Šipoun – Jaroslav Petrlík
 • Šipoun – Marcel Říha
 • Šipoun – Marek Bartoš
 • Ktiš – František Mikeš
 • Ktiš – Jan Pavlík
 • Ktiš – Roman Frček
 • Svatá Maří – František Novák
 • Zbytiny – Marta Václavíková

Další požadavky prosím zasílejte co nejdříve na email zaunmullerv@seznam.cz

5. Různé

 • Registrační listy – na nové nemusíte vyplňovat jména dětí – pouze děti z jiného SDH
 • Půjčování dětí na Plamen – návrh – pouze dvě děti na discipliny CTIF z kolektivů, které mají děti navíc a nesoutěží za svůj kolektiv

Všechny přítomné sbory odsouhlasili půjčování dětí následujícím způsobem: Pokud si tým půjčuje ze sborů, které se nezúčastňují Plamene musí si tyto děti uvést na registračním listu a pokud si půjčuje z jiného družstva, které se Plamenu účastní, smí si půjčit nejvýše dvě děti a to pouze děti, které za družstvo půjčující nesoutěží.

Dále bylo odsouhlaseno, že pro mladší kategorie v disciplíně Útok CTIF bude tolerováno mluvení a překruty na hadicích, bude zúžen vodní příkop a zmenšen objem nástřikových terčů.

6. Diskuse

 • probíhala k jednotlivým bodům programu

Zápis provedl Václav Zaunmuller

Tomáš Marek