ORM 19.3.2013

Zápis ORM 19.3.2013

Přítomni: Soukupová Valerie , Zaunmuller Václav, Tesař František, Jiráň Jan, Rokůsek František O, Roučka Michal, Mašlaň Zdeňek O,Václavík Josef O, Tischlerová Markéta
Mikeš František – hlasem poradním

Hosté: Fiedlerová Helena, Žižka Josef a vedoucí kolektivů účastnící se hry Plamen a soutěží dorostu

Program

 1. Organizační a materiální zabezpečení jarního kola hry Plamen 18.a 19.května ve Zdíkově
 2. Organizační a materiální zabezpečení jarního kola soutěže dorostu 1.června v Prachaticích
 3. Informace o Letních školách instruktorů
 4. Registrační listy 2013
 5. Vyhodnocení školení rozhodčích mládeže, které se konalo 23.2. 2013 v Stolicích
 6. Různé: informace – POOD, nominace na MS dorostenek 2014
 7. Diskuse
 8. Usnesení
 9. Závěr

 

1.
ORM za přítomnosti vedoucích kolektivů účastnících se hry Plamen a soutěží dorostu vypracovala a schválila organizační a materiální zabezpečení jarního kola hry Plamen 18. a 19.května ve Zdíkově. Náměstek pro mládež rozešle schválené OZ na SDH v elektronické podobě a budou zveřejněny na stránkách OSH v sekci mládeže.

 

2.
ORM za přítomnosti vedoucích kolektivů účastnících se hry Plamen a soutěží dorostu vypracovala a schválila organizační a materiální zabezpečení jarního kola soutěže dorostu 1.června v Prachaticích. Náměstek pro mládež rozešle schválené OZ na SDH v elektronické podobě a budou zveřejněny na stránkách OSH v sekci mládeže.

 

3.
Starostka OSH Prachatice Helena Fiedlerová podala přítomným základní informace o letních školách instruktorů mládeže a zdůraznila jejich výjimečný přínos pro začínající instruktory. Starostka informovala přítomné, že OSH Prachatice zaplatí pobyt na letní škole 2013 prvním čtyřem zájemcům o tuto letní školu. Pro velký zájem o tyto školy je proto důležité se včas přihlásit. Případné zájemce je proto nutné nahlásit nejpozději do 31.3. 2013 starostce OSH Prachatice Heleně Fiedlerové na telefonní číslo 607 829 028.

Místa a termíny letních škol 2013

 • Jánské Koupele 28.7. – 10.8. 2013
 • Malé Svatoňovice 3.8. – 17.8. 2013.

Náměstek pro mládež rozešle základní informace o letních školách na jednotlivá SDH pracující s mládeží v elektronické podobě a budou zveřejněny na stránkách OSH v sekci mládeže.

 

4. Registrační listy na rok 2013
odevzdalo 22 SDH pracujících s mládeží. RL odevzdala tato SDH – Budilov, Čkyně, Horní Vltavice, Jáma, Ktiš, Netolice, Nová Pec, Stachy, Staré Prachatice, Strážný, Svatá Maří, Šipoun, Tvrzice, Vacov, Vitějovice, Vlachovo Březí, Volary, Výškovice, Zbytiny, Zdíkov, Žernovice, Žitná.

Doposud oproti loňskému roku neposlali SDH Borová Lada, Vadkov, Benešova Hora,Dolany.

ORM upozorňuje všechny SDH pracující s mládeží, že registrační list kolektivu mladých hasičů je základní podmínkou pro tuto práci.

 

5. Školení rozhodčích mládeže
proběhlo dne 23.2. 2013 v Netolicích pod vedením bratra Jiřího Valenty z Českých Budějovic. Školení se zúčastnilo 31 rozhodčích z 15 SDH.

ORM tímto děkuje všem členům SDH Netolice, kteří se podíleli na přípravě tohoto školení.

Zvláštní poděkování patří Valérii Soukupové, která se opět postarala o skvělé občerstvení.

 

6. Různé

Jan Fiedler (vedoucí ORV) podal informaci o změnách pojištění hasičů.

Josef Žižka ( vedoucí OROOP) seznámil přítomné o průběhu soutěže Požární ochrana očima dětí, kterou odborná rada organizuje ve spolupráci s HZS Prachatice

 

7. Diskuse

Přestup Králová Kateřina SDH Budilov – trvalý pobyt na okrese ST – poslat na email pepa.orgonik@dh.cz podle formuláře oznámení o přestupu, který je ve směrnici činnosti dorostu vydané 1.9. 2007 na straně č.8 – nejpozději do 31.3. 2013

 

8. Usnesení

 1. ORM schvaluje OZ Plamen jaro 2013 – OZ bude zveřejněna na stránkách OSH – sekce mládež.
 2. ORM schvaluje OZ jarní části soutěže dorostu 2013 – OZ bude zveřejněna na stránkách OSH – sekce mládež.

 

9. Závěr

Termín příští odborné rady mládeže nebyl stanoven.

Zápis ORM 19.3.2013

Zápis ORM 19.3.2013

Tomáš Marek