ORM 19.4.2011

Čas a místo konání: kancelář OSH Prachatice od 18.00 hod

Přítomni: Zaunmuller V., Soukupová V., Rokůsek F., Jiráň J., Kallová D., Mašláň Zdeněk., Roučka Michal.,

Omluveni: Fiedlerová H., Tesař F., Václavík J.

Hosté: SDH Stachy – Koutová R.,Haubelt J., SDH Svatá Maří -Vyskočil P.,Stejskal V., SDH Volary – Šimek V., SDH Ktiš – Mikeš F., SDH Šipoun – Říha,M., Vlachovo Březí -Tischlerová M.,Prášková, Žernovice – Sedlecký V., Vitějovice – Tremmelová

PROGRAM

 1. Uvítání – seznámení s programem
 2. Dorostenci – Okresní kolo soutěže
 3. Konference OORM v Přibyslavi
 4. Letní školy instruktorů
 5. Plamen MH – v Netolicích
 6. Diskuse

1) Po uvítání byli všichni přítomni seznámeni s programem

2)
Dne 28.5.2011 se koná Okresní soutěž Družstev dorostu a jednotlivců. Místo a čas konání – Prachatice – sportovní stadion Tatran, od 13.00

Na tuto soutěž se přihlásilo jedno družstvo dorostenek z Vlachova Březí a jedno družstvo dorostenců ze Žernovic. V tomto případě postupují obě družstva na Krajské kolo automaticky. Dále je přihlášeno 5 dorostenek – jednotlivkyň a 22 dorostenců – jednotlivců. Dorostenci si napíší testy, pokud si budou chtít zaběhnout štafetu 4×100 m, dráha bude připravena. Dorostencům, kteří budou závodit dopoledne za dospělé, bude možno počítat čas do soutěže dorostu. Jednotlivci si své discipliny odběhnou odpoledne.

PÚ – se nepoběží

Veškerý materiál je zabezpečen po soutěži dospělých.

Ceny: Družstva poháry

 • Jednotlivci chlapci – medaile,kniha
 • Jednotlivci dívky – medaile, čepice

3) Dne 9.4.2011 se v Přibyslavi konala konference vedoucích OORM

Statistika počtu MH nám ukazuje, že máme evidováno v ČR přes 43. tisíc mladých hasičů a vývoj členské základny mládeže do 26. let se od roku 1998 – 2010 rozrostl na krásných 96. tisíc členů.

Přesná částka dotací nebyla však ještě zveřejněna. Na konferenci starostů byly předány nové publikace na úsek mládeže a to, Paragrafy pro vedoucí, Město dětem a propagační DVD o činnosti mládeže. Letošní konference byla podstatně zaměřena na přípravku. Letos se koná poslední festival přípravky 18.9.2011 v Sověticích od 9.30hod.

Dále se po Sjezdu SH ČMS připravuje změna ve stanovách, a to ve statutu úseku mládeže. Byl vysloven návrh na snížení spodní věkové hranice vstupu nových členů do organizace – od 3 let. Ve směrnicích se zatím žádné zněny nepřipravují . Zněny v evidenci vedoucích je možné upravovat jen v daném roce.

4) Základní informace o Letních školách instruktorů v roce 2011

Je to 14-ti denní pobyt se vzdělávacím programem pro mladé hasiče ve věku 15-18 let, kteří projevili zájem o práci s dětmi a mládeží . Po absolvování letní školy a úspěšném složení zkoušek je možno přidělení kvalifikace III.stupně vedoucího mládeže SH ČMS – MINIMUM (instruktor), ve vyjímečných případech i II.stupně – vedoucí s platností od 18 let.

LŠ – Jánské Koupele , termín od 17.7.2011 – 30.7.2011

Cena účastnického poplatku je 2.500 kč. Závaznou přihlášku poslat nejpozději do 30.6.2011 na adresu : Kancelář SH ČMS, Římská 45, Praha 2, PSČ 121 07,a uhrazení účastnického poplatku před nástupem na LŠ nejpozději do 15.7.2011

LŠ – Malé Svatoňovice, termín od 30.7.2011 – 13.8.2011

Cena účastnického poplatku je 2.500 kč. Závaznou přihlášku poslat nejpozději do 30.6.2011 na adresu : Kancelář SH ČMS, Římská 45, Praha 2, PSČ 121 07,a uhrazení účastnického poplatku před nástupem na LŠ nejpozději do 15.7.2011

5) Okesní kolo hry Plamen konané v Netolicích ve dnech 21.- 22.5.2011

Jarní kolo hry Plamen Netolice 21.5.-22.5. 2011

MTZ

Startovní čísla + razítko OSH – OSH Hůrská
Praporky 20+20+2x startovací – OSH Hůrská
Čísla na CTIF – Zaunmuller
Rozdělovník rozhodčích pro hl.rozhodčí – Zaunmuller
Tabulky pro zapisovatele – Zaunmuller
Časomíra na 60m překážek, štafeta CTIF a PÚ – zajistí Fiedler Jan, nástřikové (sklopky v případě špatného počasí)
Přístřešky pro zapisovatele 2x – SDH Netolice
Prezence, stravenky(obědy), prez.listina – OSH Helena Fiedlerová
2x stůl + 2x židle pro zapisovatele – SDH Netolice
Folie na ohraničení soutěžních prostorů – SDH Zbytiny – Václavík Josef
Počítač+SW+tiskárna+papír – OSH Helena Fiedlerová
Vesta pro hlavní rozhodčí disciplin – Každý vlastní
Dřevo na opékání vuřtů – SDH Netolice
Stojan na průběžné výsledky – SDH Žernovice
Media Zaunmuller – Prachatické listy + Prachatickonews
Polní kuchyně SDH Volary dopraví do Netolic

Štafeta CTIF

Žebřík – SDH Žernovice
Podložka 80x80cm 2x – SDH Žernovice
Příčné břevno 80 cm s výplní – SDH Vlachovo Březí
Hadice C 15m s nosičem – SDH Žernovice
Laťka na podbíhání – SDH Netolice
Hasící přístroj práškový 6 kg prázdný – SDH Netolice

Útok CTIF

Spojka C – do země –SDH Žernovice
Označující čáry – SDH Žernovice
Bariera 70cm – SDH Vlachovo Březí
Tunel – SDH Žernovice
Lávka – SDH Žernovice
Džberovka+had.+pr. – Žernovice a Staré Prachatice ( Žernovice hadice a proudnice )
(náhradní Volary a Stachy) – povinnost použít jednotný materiál
2x kropáč na vodu – SDH Žernovice
Káď na vodu – SDH Netolice
Terče+baterie 12V – SDH Žernovice
Stojan tech.prostř. – SDH Netolice
Stojan uzle – SDH Netolice
Technické prostř. – SDH Netolice
Provazy na uzle – SDH Žernovice
Obrázky na stojany – SDH Netolice
Bedna na nosiče – SDH Netolice
4x hadice na půjčování – SDH Vlachovo Březí Kallová
Startovní čísla 2x -OSH Zaunmuller

Požární útok

PS – 12 – OSH Fiedler
PS – 12 – SDH Vlachovo Březí (záložní SDH Žernovice)
Základna – SDH Netolice
Základna – OSH Prachatice
Káď – SDH Netolice
Káď – OSH Prachatice
Přetlakový ventil – SDH Vlachovo Březí
Přetlakový ventil – SDH Stachy ( záložní SDH Žernovice)
Proudnice 2x – OSH Prachatice
Hadice na čáry – SDH Netolice
Koberce pod zákl. 1x- SDH Žernovice 1x SDH Netolice ( Vitějovice )

Běh 60m překážek

Kladina 4m x 0,8m – OSH Zaunmuller
Bariera 0,8m s výplní – SDH Vlachovo Březí

Král střelců

Vzduchovky – SDH Netolice ( 5 ks)
Terče + lapače – SDH Netolice – Jarda Petrášek
Diabolky – SDH Netolice – Jarda Petrášek
Celta – koberec -SDH Netolice – Jarda Petrášek
Cena – Starostka OSH Prachatice – medaile

Lanové centrum – SDH Netolice

Ceny

 • MH Starší – Štafetová sada, hadice B, hadice C, medaile, diplom
 • MH Mladší- Monterky, štafetová sada, hadice C, medaile, diplom, tašky s překvapením
 • Přípravka – 2x dort + medaile z Fidorek
 • 60m překážek
  • Mladší dívky a chlapci 3+3 medaile
  • Starší dívky a chlapci 3+3 medaile

STRAVA – Fiedlerová Helena + Soukupová Valerie

SOBOTA

 • oběd – hradí OSH – polévka, rizoto z vepř.masa
 • večeře – vuřty, chléb, hořčice – hradí OSH

NEDĚLE

 • snídaně – možnost objednat v kempu za cca 29,- až 39,- Kč – nebo vlastní
 • oběd – hradí OSH – polévka, rajská omáčka s těstovinou
 • Průběžně po celou dobu soutěže bude k dispozici čaj z polní kuchyně.

Požadavky na případné objednání stravy pro další účastníky soutěže (nebo snídaně, večeře ) je možné v místní restauraci u paní Staňkové Bedřišky tel. 775 233 852 . Restaurace má své webové stránky www Restaurace-nacampu.com ( tuto přiobjednanou stravu si hradí jednotlivá SDH )

Stánek s občerstvením a restaurace je v areálu kempu a po oba dva dny bude fungovat i stánek SDH Netolice

Rozdělení chatek

 • SDH Šipoun – Nespí
 • SDH Netolice – Chata IRENA + stany ( při nepřízni počasí klubovna nebo chatky MDU )
 • SDH Vitějovice – Chata GIZELA + stany ( při nepřízni počasí klubovna nebo chatky MDU )
 • SDH Ktiš – Ubytovna 3x
 • SDH Žernovice – Chata GIZELA + Ubytovna 2x
 • SDH Vlachovo Březí – Chata ŠUMAVANKA 2x + Ubytovna 1x
 • SDH Volary – Chata GIZELA 1x + Ubytovna 1x
 • SDH Zbytiny – Chata ŠUMAVANKA 1x
 • SDH Stachy – Chata IRENA 1x
 • SDH Svatá Maří – Chata IRENA 1x
 • SDH Vacov – stany ( při nepřízni počasí klubovna )
 • SDH Čkyně – Chata GIZELA + stany ( při nepřízni počasí klubovna nebo chatky MDU )
 • SDH Jáma – Chata GIZELA + stany ( při nepřízni počasí klubovna nebo chatky MDU )

6) Diskuse

 • Návrh na účast přípravek na jarním kole v Netolicích. ORM souhlasí s účastí. Družstva přípravek Vlachova Březí a Vitějovic přijedou v neděli ve 12.30 hod. Od 13.00 hod začnou soutěžit v disciplinách štafeta požárních dvojic a štafeta CTIF. Poté se zúčastní vyhodnocení hry Plamen.
 • Zaunmuller rozešle na jednotlivá SDH účastnící se hry Plamen rozpis rozhodčích na jednotlivé discipliny.

Zápis
Soukupová Valerie

Tomáš Marek