ORM 19.4.2016

ROZŠÍŘENÁ SCHŮZE ORM DNE 19. 4. 2016 V KANCELÁŘI OSH PRACHATICE

Přítomni: Zaunmüller Václav, Soukupová Valerie, Študlar Marek, Tremmelová Libuše, Ferusová Markéta, Mikeš František, Rokůsek František, Jan Jiráň, František Tesař,

Omluveni: Ing. Bc. Helena Fiedlerová, Tischlerová Markéta

Hosté: SDH Staré Prachatice – Talafous, SDH Svatá Maří – Stejskal, Smola, SDH Chroboly – Šíma, SDH Tvrzice – Chroňáková, SDH Volary – Štumbauer st., SDH Jáma – Schwingerová

Program:

 1. Uvítání členů ORM a hostů, seznámení s programem
 2. Jarní kolo hry Plamen
 3. Soutěž dorostu
 4. Přibyslav – celorepublikový sraz vedoucích OORM
 5. Dotace MŠMT + Program VIII
 6. Delegování rozhodčích na krajská kola
 7. Vyhodnocení PO očima dětí
 8. Různé
 9. Závěr

1. Uvítání členů ORM a hostů, seznámení s programem

Po uvítání členů ORM a hostů byli všichni přítomni seznámeni s programem.

2. Jarní kolo hry Plamen

 • OZ pro konání jarního kola hry Plamen byly již rozeslány elektronicky vedoucím mládeže.
 • Soutěž bude zahájena disciplinou štafeta 400m CTIF, v pořadí první kategorie mladší, oba pokusy a pak kategorie starší, také oba pokusy. Po obědě bude následovat disciplina požární útok CTIF, ve stejném pořadí.
 • Sbory, které nebudou přespávat, nastoupí na provedení discipliny 400m CTIF jako první, aby mohly dříve odjet domů.
 • Strava – je možnost si přiobjednat. Tato přiobjednaná strava se bude platit ráno při prezenci
 • Parkování – řídit se pokyny technické čety. Platí zákaz přejíždění atletické dráhy.
 • Nocleh – stany rozložit až po odběhnutí štafety CTIF
 • Překážky – sbor, který veze nějaké překážky, musí přijet o něco dříve než ostatní, předá překážky technické četě a pomůže s jejich rozestavění na dráhu.
 • Porada vedoucích již v 16:00, v sobotu se připraví dráhy na nedělní požární útok.
 • Požární útok – v kategorii mladší žádná pomoc vedoucích při provedení útoku, mají dospělého strojníka. Vedoucí bude stát ve vymezeném prostoru. Mladší mohou mít k provedení discipliny svoje proudnice.
 • Při špatném počasí je možnost zrušení nedělního oběda, ale tato změna musí být nahlášena nejpozději do pátku 12:00 hodin. Jmenování krizového štábu pro rozhodování při špatném počasí: Soukupová V., Zaunmüller V., Fiedlerová H., Paulík Fr., Haubelt J.
 • Kontrola průkazů. Kdo měl na podzimním kole v průkazu nějaký nedostatek a při kontrole se zjistí, že nebyl odstraněn, bude mít závodník zakázáno startovat.
 • Půjčování závodníků – bylo schváleno na schůzi VV OSH dne 14.3.2016. Je možno si zapůjčit od jiného sboru dvě děti, které na jarním kole nesoutěží za svůj sbor. (Sbor je má navíc)

3. Soutěž dorostu

 • Soutěž dorostu se koná 28.5.2016 v Prachaticích zároveň se soutěží požárního sportu Muži I a Ženy I.

4. Přibyslav – celorepublikový sraz vedoucích OORM

 • V Přibyslavi, v pátek 8.dubna se konal sjezd vedoucích OORM, na kterém byli vedoucím podány nové informace na úseku mládeže
 • Liga proti rakovině proběhne letos 11.května a bude to již 20. Ročník. Přihlásit se na prodej kvítků pro příští ročníky je možnost vždy do poloviny března. Bližší informace naleznete na webových stránkách www.cdpr.cz nebo na www.lpr.cz
 • Směrnice hry Plamen budou v elektronické podobě na www.dh.cz (dokumenty). Na OSH bude možnost si je zakoupit po předchozí domluvě.
 • Na podzimní kolo hry Plamen se budeme řídit novými Směrnicemi, ve kterých budou nové přílohy na: přihlášky, přestupy, protest . Ústředí chce docílit udržet nové Směrnice beze změn po dobu pěti let.
 • Institut podpory sportu – rozhodčí má právo rozhodnout ve prospěch závodníka není-li jasné posouzení při provedení pokusu ( nepodá-li pomocný rozhodčí přesné informace,
 • Při plnění nepovinné discipliny běhu na 60 metrů s překážkami je možno použít koncovky ROT, ale pouze v kategorii starších.
 • Ústředí směřuje k používání jednotných PS 12. Některé sbory používají na dětských soutěžích stroje s vyšším výkonem a hrozí tak těžká zranění závodníků. Podle znaleckého posudku není přetlakový ventil omezovačem průtoku. Do přihlášek dopsat čestné prohlášení od vedoucího,že používá materiál, který odpovídá Směrnicím pro celoroční činnost mladých hasičů a dorostu, včetně všech dodatků. Přihláška musí být orazítkovaná a podepsaná!
 • V roce 2017 je 45.výročí založení hry Plamen. Ústředí chystá nějaké překvapení pro děti a také se připravuje celostátní setkání zakladatelů.

5. Dotace MŠMT + Program VIII

 • Dotace MŠMT se mohou vyúčtovávat v jednoduchém účetnictví (zákon 563/1991 Sb.) Prioritou MŠMT je čerpání dotací na volnočasové aktivity a vzdělávání.
 • Program VIII – vyhlášeno druhé kolo pro sbory co nežádaly nebo neuspěly v prvním kole. Na stránkách www.dh.cz naleznete všechny potřebné informace. Peníze budou vypláceny až do 31.12.2016 (některé sbory již je mají na účtu).
 • Vyúčtování dotací Programu VIII je také v jednoduchém účetnictví. Jedná se o smluvním vztahu mezi SDH a ministerstvem školství. Jak lze dotace použít najdete na www.msmt.cz/sport-1/rozdeleni-statniho-rozpoctu-2016-v-oblasti-sportu . Není možno zakoupení věcí, které podléhají inventarizaci.

6.  Delegování rozhodčích na krajská kola

Na krajská kola jsou delegováni tito rozhodčí:

 • 12.června – Český Krumlov – soutěž dorostu: R1 Tremmelová, R2 Zaunmüller, R3 Študlar, R4 Tischlerová, R5 Tomek
 • 18.června – Kaplice – Plamen: R1 Tremmelová, R2 Zaunmüller, R3 Študlar, R4 Tischlerová, R5 Soukupová

7.  Vyhodnocení PO očima dětí

 • O vyhodnocení PO očima dětí se stará bratr J. Žižka ze Zdíkova, vedoucí OR prevence a ochrany obyvatelstva.
 • Zúčastnilo se asi sto dětí, nejvíce z okolí Vimperku. Některé sbory zapojily do soutěže i základní školy. Byly vybrány nejlepší práce, které byly poslány na krajské sdružení.

8. Různé

 • na dotaz, proč se na jarním kole hry Plamen neběží obě discipliny současně, podal vysvětlení bratr Zaunmüller: Většina vedoucích je současně i rozhodčími a na obě discipliny nemáme potřebný počet rozhodčích.
 • N a MČR, které se koná v Českých Budějovicích od 1.7. až do 5. 7. se každý okres musí podílet na spolupráci ohledně technického zabezpečení pracovní silou v počtu deseti osob. Jmenovaní se hlásí sestře Tremmelové z Vitějovic
 • Nástěnky na MČR s fotografiemi připravuje sestra Markéta Tischlerová. Máte-li nějaké pěkné fotografie mladých hasičů můžete je poslat Markétě

9. Závěr

 • Další schůze ORM bude po ukončení okresního kola hry Plamen a soutěži dorostu.

 

Zápis vypracovala Soukupová Valerie
(vedoucí ORM OSH Prachatice)

Kontrola zápisu Zaunmüller Václav
(náměstek pro mládež OSH Prachatice)

Tomáš Marek