ORM 2.12.2014

ZÁPIS Z ORM KONANÉ 2. 12. 2014 V KANCELÁŘI OSH PRACHATICE

Přítomni: Soukupová V., Zaunmüller V., Rokůsek Fr., Mikeš Fr., Jiráň J., Tesař Fr., Fiedlerová H.,

Omluveni: Roučka M., Mašláň Zd.,Václavík J., Tischlerová M.

Hosté: SDH Vitějovice – Tremmelová Libuše

Program

 1. Uvítání členů ORM a hostů, seznámení s programem
 2. Vyhodnocení podzimního kola hry Plamen
 3. Sestavení návrhu členů OORM pro volby na období 2015 / 2020
 4. Příprava OKVM 31. 1. 2015
 5. Různé
 6. Usnesení – závěr

 

1) Na úvod byli všichni členové ORM a hosté přivítáni a seznámeni s programem.

 

2) Podzimní kolo hry Plamen se konalo v Tvrzici
Organizačně měli místní hasiči vše dobře připravené. Bohužel se v průběhu soutěže zranila dvě děvčata, rodiče obou dívek neuplatňují nárok na pojistnou událost. Na disciplinu Štafeta požárních dvojic se nedostavili rozhodčí, kteří byli na tuto disciplinu určeni.

ORM děkuje SDH Tvrzice za přípravu a technickou pomoc při konání podzimního kola hry Plamen.

 

3) Členové ORM se vyslovili, zda budou kandidovat na příští volební období. Někteří ukončí svou práci v ORM ze zdravotních důvodů nebo pro pracovní zaneprázdněnost. ORM předloží na OKVM návrh kandidátky pro volební období 2015/2020

 

4) OKVM se bude konat 31. 1. 2015 ve Vlachově Březí od 14:00 v hasičské zbrojnici. Pozvánka na konferenci bude rozeslána hlavním vedoucím kolektivů. Žádáme proto hlavní vedoucí kolektivů o zajištění účasti všech vedoucích a instruktorů Vašich SDH.

 

5) Různé

 • ORM by ráda pracovala s novými mladými vedoucími, a tak je připravovala na práci v ORM
 • Na krajská kola si zapůjčíme dvě 170 bariery ze Strakonic
 • Oprava zápisu v sešitu Zapůjčování technického materiálu ( překážek atd.)
 • 30.11.2014 získali v Přibyslavy osvědčení I. Stupně rozhodčího soutěží mládeže SH ČMS Tremmelová Libuše, Zaunmuller Václav a Ing. Bc. Helena Fiedlerová osvědčení I. Stupně vedoucí mládeže SH ČMS

 

6) Usnesení:

 • ORM navrhla a schválila kandidáty ORM pro OKVM.
 • ORM navrhla a schválila termín a místo konání OKVM.
 • ORM předloží své usnesení ke schválení VV OSH.

 

Závěrem mi dovolte, abych poděkovala všem členům ORM za jejich práci nejen za tento rok, ale i za celé volební období. Také bych ráda poděkovala všem vedoucím a instruktorům za jejich práci s dětmi, všem sborům, které podporují své vedoucí a hlavně rodinným příslušníkům za jejich toleranci a shovívavost.

Přeji Vám všem, šťastné a veselé prožití Svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví a úspěchů v Novém roce. Děkuji.

Zprávu vypracovala: Soukupová Valerie v.r. (Vedoucí ORM)

Kontrola zápisu: Zaunmüller Vác lav v.r. (Náměstek pro mládež)

Tomáš Marek