ORM 2.9.2009

Místo konání

 • kancelář OSH, 17.30 hod

Přítomni

 • Zaunmuller Václav, Rokůsek František, Tesař František, Hes Václav
 • + Hlavní vedoucí MH (dle prezenční listiny)
 • + Starostka OSH – Fiedlerová Helena, člen VV – Fiedler Jan

Program

 1. Seznámení s výsledky postupujících ve hře Plamen
 2. Příprava podzimního kola hry Plamen
 3. Vnitro organizační záležitosti – příprava na volby 2010
 4. Různé – Registrační listy – Letní škola instruktorů
 5. Dotace – MŠMT
 6. Diskuse
 7. Usnesení
 8. Závěr

1. OSH Prachatice bylo na krajských soutěžích reprezentováno velmi dobře.

6.6.2009 – Český Krumlov

 • Žernovice – 1.místo
 • dorostenky Vlachovo Březí – 2. místo
 • dorostenci jednotlivci – 1.místo (Václav Krotký – SDH Žernovice )
 • dorostenky jednotlivkyně – 1.místo (Kristýna Ernestová – SDH Stachy)

1.-5.7.2009 MČR Třebíč

 • Žernovice – 14. místo ( Krotká Marie – 7. místo v běhu 60m s překážkami )
 • Kristýna Ernestová – SDH Stachy – kolem 20. místa
 • Krotký – SDH Žernovice – pro zranění nestartoval

2. Podzimní kolo hry Plamen Vlachovo Březí 31.10.2009

3. Vnitroorganizační záležitosti – příprava na volby 2010

 • S průběhem seznámila starostka OSH – Helena Fiedlerová
 • V jarních měsících výkonný výbor OSH svolá odbornou konferenci mládeže. Tato konference rozhodne o počtu členů odborné rady mládeže a tyto členy zvolí. ( představa je asi taková,že v ORM by mohlo mít zastoupení každé SDH pracující s mládeží a účastní se celostátní hry Plamen, ale i SDH pracující s mládeží a této soutěže se neúčastní – podmínkou je zavázání se k aktivní práci a pravidelné účast na jednáních této rady ) Poté si členové rady mezi sebou zvolí vedoucího ORM. Tohoto zvoleného vedoucího odborné rady potvrdí (nebo nepotvrdí) Shromáždění delegátů sborů .

4. Různé – Registrační listy – Letní škola instruktorů

 • Registrační listy – ORM žádá všechny přítomné o řádné vyplňování těchto dokumentů.
  Registrační list by mělo vyplnit a odevzdat každé SDH které má registrované na OSH děti od 6. let do 18. let.
 • Letní škola instruktorů – Podrobnou informaci podala starostka OSH – Helena Fiedlerová

5. Dotace – MŠMT

 • Školení vedoucích – 7.808,- Kč – Vyčerpáno
 • Na mládež pro OSH – 16.000,-Kč – Vyčerpáno
 • Na mládež pro SDH – 42.800,- Kč – Vyčerpáno
 • na 4 SDH – každé 10.700,- Ktiš, Netolice, Budilov, Nová Pec – Vyčerpáno

6. Diskuse

 • ORM poděkovala hasičům SDH Netolice za vzornou přípravu dvoudenního jarního kola hry Plamen a soutěže dorostu. Patří jim opravdu veliké poděkování .
 • Půjčování dětí do neúplných družstev – je možné zapůjčit dvě děti z jiného kolektivu, ale podmínkou je, že tyto děti necvičí za své družstvo.

7. Usnesení

Schválení organizační zabezpečení hry Plamen a dorost.

Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných členů ORM

8. Závěr

Tomáš Marek