ORM 2.9.2014

ZÁPIS Z ORM KONANÉ 2.9.2014 V KANCELÁŘI OSH PRACHATICE

Přítomni: Soukupová V., Zaunmüller V., Rokůsek Fr., Mikeš Fr., Jiráň J., Tesař Fr., Tischlerová M.,

Omluveni: Roučka M., Mašláň Zd.,Václavík J., Fiedlerová H.

Hosté: SDH Tvrzice – Študlar M., PavelkaJ., SDH Sv. Maří – Vyskočil, SDH Šipoun – Říha M., SDH Vitějovice – Tremmelová Libuše

Program

  1. Uvítání členů ORM a hostů, seznámení s programem
  2. Dotace
  3. OZ podzimní kolo hry Plamen
  4. Volby 2015
  5. Školení vedoucích mládeže
  6. Různé
  7. Usnesení – závěr

 

1)
Na úvod byli všichni členové ORM a hosté přivítáni a seznámeni s programem.

 

2)
Sbory, které byly navrženy a schváleny na čerpání dotací na předešlé ORM, využily tyto dotace k zakoupení potřebného materiálu ve prospěch mladých hasičů. SDH Ktiš se vzdal dotací ve prospěch navrženého náhradního sboru SDH Netolice, z důvodu neúčasti na letošním kole hry Plamen.

 

3)
ORM vypracovala OZ pro konání podzimního kola hry Plamen, který se bude konat v Tvrzicích 4.října 2014. Vypracovaná OZ bude rozeslána v elektronické podobě všem sborům pracujících s mladými hasiči.

 

4)
Rok 2015 je rokem volebním. OORM pracuje v devítičlenném složení + jedním hlasem poradním. Oslovení členů ORM, aby se do konce roku vyjádřili, zdali budou v ORM pracovat i v příštím volebním období. Před Shromážděním představitelů okresu Prachatice 2015 bude ORM svolána Konference vedoucích mládeže okresu Prachatice , kde předloží seznam kandidátů ORM pro příští volební období.

 

5)
Ve dnech 13.-14. září se ve Svaté Maří koná školení instruktorů a vedoucích mládeže. Celé školení organizačně zpracovala Markéta Tischlerová . Pozvánka a metodický pokyn na toto školení bylo již do jednotlivých sborů rozesláno.

 

6) Různé

  • Školení rozhodčích mládeže I. stupně zatím nebylo vyhlášeno.
  • Výdělek ze stánku na noční PHL je k dispozici u pracovnice OSH, výtěžek bude použit ve prospěch mladých hasičů.

7) Usnesení

  • ORM schválila OZ pro podzimní kolo hry Plamen pro ročník 2014 – 2015

 

Zápis: Valerie Soukupová

Kontrola zápisu: Václav Zaunmüller

Vedoucí OORM náměstek přes mládež

Tomáš Marek