ORM 20.5.2018

ZÁPIS ZE SCHŮZE ORM KONANÉ V PRACHATICÍCH 10.5.2018

Přítomni: V. Zaunmüller, V. Soukupová, Fr. Rokůsek, J. Jiráň, Fr. Mikeš, M. Študlar, L.Tremmelová

Omluveni: Fr. Tesař, M. Ferusová

Program

 1. Plamen Budilov
 2. Soutěž dorostu
 3. Dotace
 4. Ruzné
 5. Usnesení
 6. Závěr

Po uvítání byli členové ORM seznámeni s programem.

 

1. Plamen Budilov
Strava na okresní kolo hry Plamen se bude upřesňovat až podle počtu osob na přihláškách. 25.5. sraz v Žernovicích v 17:30, přesun do Prachatic a v 18:30 odvoz překážek do Budilova. Ostatní je již zajištěno. Okresního kola hry Plamen se letos nezúčastní mladí hasiči ze Ktiše, Lipovic a ze Stach. SDH Lažiště přijede jen na disciplínu PÚ.

 

2. Soutež dorostu
19.5.2018 proběhne soutěž dorostu na kterou musíme dodat PHP-5kg, přivést barieru 150 cm. Ostatní překážky budou zajištěny ze soutěže dospělých. Stravu pro soutěžící zajistí ORM.

 

3. Dotace z MŠMT
navrhla ORM rozdělit mezi sbory Staré Prachatice, Vitějovice, Volary, Dub u Prachatic a Tvrzice. V případě, že některý sbor nebude mít o dotace zájem, budou nabídnuty SDH Žernovice. Tyto dotace lze vyúčtovat v jednoduchém účetnictví a to do konce měsíce září. V případě nejasností lze požádat o pomoc sestru Ing. Miriam Hůrskou.

 

4. Různé

 • ceny na soutěže zajišťuje naše Majdička Tischlerová
 • v pátek 18.5. sraz na HZS v 17:00 nakládání překážek
 • dva rozhodčí z Volar můžou pomoci na Plamenu, nezapomenout jim nahlásit stravu
 • okres Prachatice zajišťuje na krajských soutěžích časomíru
 • na krajské soutěži mladých hasičů bude na disciplíně PÚ CTIF start na „hříbku“, mladí hasiči okresu Prachatice mají vylosované startovní číslo 1.
 • SDH Svatá Maří musí na krajskou soutěž přivést zapůjčenou okresní mašinu Rosenbauer Fox III.
 • družstvo dorostenců na krajské soutěži startuje jako první a družstvo dorostenek má sedmé startovní pořadí.

 

5. Usnesení
ORM navrhla a schválila rozdělit dotace MŠMT jak uvedla v bodě3.

 

6. Závěr
ORM předloží své usnesení VV OSH ke schválení

 

Zápis provedla
Soukupová Valerie (vedoucí ORM)

Kontrola zápisu
Zaunmüller Václav (náměstek pro mládež)

 

Tomáš Marek