ORM 21.1.2010

Místo konání

 • 20.1.2010 18.00 hod, kancelář OSH PT

Přítomni:

 • Vlas Jaroslav, Zaunmuller Václav, Tesař František, Jiraň Jan, Rokůsek František,
 • + Starostka OSH – Fiedlerová Helena, + vedoucí MH dle prezenční listiny

Program:

 1. Volby ORM 2010
 2. Příprava jarního kola hry Plamen a soutěž dorostu
 3. Různé
 4. Diskuze
 5. Usnesení
 6. Závěr

Volby ORM 2010

Na dnešním jednání a jednání 16.12.2009 projevila zájem práci v ORM tato SDH a členové:

 • Benešova Hora – Mašláň Zdeněk
 • Chroboly – Tesař František
 • Netolice – Soukupová Valerie
 • Staré Prachatice – Jiraň Jan
 • Vacov – Roučka Michal
 • Vlachovo Březí – Kallová Dagmar
 • Volary – Rokůsek František
 • Zbytiny – Václavík Josef
 • Žernovice – Zaunmuller Václav

Ktiš – Mikeš František – jelikož stávající ORM navrhuje devítičlennou radu František Mikeš se vzdává členství v ORM a bude zván na jednání rady s hlasem poradním.

Navrhovaný počet členů ORM pro odbornou konferenci mládeže je 9 členů.

Na odbornou konferenci mládeže budou pozváni všichni vedoucí mládeže uvedení v registračních listech roku 2010 odevzdaných do 31.1.2010.

Vyplnění a odevzdání registračních listů v termínu do 31.1.2010 je velmi důležité !!!

Výkonný výbor OSH svolá odbornou konferenci mládeže na 27.2.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vlachově Březí. Začátek 9.00 hod.

2. Jarní kolo hry Plamen a soutěž dorostu

Dorost a jednotlivci – na dnešním jednání bylo dohodnuto, že soutěž dorostu proběhne při konání soutěže dospělých.

Mladí hasiči – Nová Pec 29.-30.5.2010

kapacitně mají cca 280 lůžek (chaty 11 x 7lůžek, všechny ostatní po 4)

 • – sebou si musí vzít spacák a prostěradla (nebo deky ) kvůli tomu aby neumazali matrace
 • – auta mají kde parkovat, neplatí se za ně
 • – jsou to čtyři tábory vedle sebe, 4 ohniště, v případě nepřízně v každém táboře klubovna s krbem
 • – dříví na oheň je k dispozici v lese kolem (doporučujeme každému sboru přivést pytel suchého dříví)
 • – na výdej jídla potřebuje při 270 lidech dvě hodiny

85,-Kč strava = 50,- oběd, 50,-Kč večeře, 35,-Kč snídaně, 50,-Kč oběd

chaty pro 4 osoby = 440,-Kč (BEZ OHLEDU NA TO KOLIK V NÍ SPÍ LIDÍ)

11x chata pro 7 osob = 770,-Kč (BEZ OHLEDU NA TO KOLIK V NÍ SPÍ LIDÍ)

OSH uhradí sobotní a nedělní oběd. Starostka OSH přislíbila, že sežene vuřty na sobotní večer. Ostatní náklady (ubytování – případná večeře a snídaně) si budou hradit zúčastněné sbory z vlastních zdrojů.

Všichni přítomní dnešního jednání s těmito podmínkami souhlasí. SDH Budilov a Volary své rozhodnutí oznámí do konce měsíce ledna náměstkovi pro mládež.

Chaty pro sedm osob budou přednostně poskytnuty pro kategorii mladších. Zbylé budou přidělovány kolektivům kategorie starší od posledního místa z podzimního kola hry Plamen.

Pro případné fanoušky a doprovody družstev mladých hasičů je možné zajistit jak ubytování tak stravu – na vlastní náklady. Tyto požadavky nahlaste do konce měsíce ledna náměstkovi pro mládež. ( email zaunmullerv@seznam.cz)

Vyjádření jednotlivých SDH

Ano – ne SDH Vedoucí Družstva
ANO Vitějovie Zimandl Josef st+ml
ANO Šipoun Říha Marcel st
ANO Nová Pec Judlová Štěpánka st
NEVÍ Budilov Mareš Jaroslav st
ANO Vacov Roučka Michal st
ANO Zbytiny Václavík Zdeněk st
ANO Žernovice Zaunmuller Václav st+ml
ANO Ktiš Mikeš František st+ml
ANO Netolice Soukupová Valerie st+ml+ml
ANO SvatáMaří Stejskal Vladimír st+ml
NEVÍ Volary Šimek Vladimír st+ml+ml
ANO Stachy Ernestová Kristýna st
ANO Vlacovo Březí Kallová Dagmar ml+ml

12x starší + 9x mladší

21 družstev    cca 210 dětí    21 vedoucích   21 řidičů ( rozhodčích )

Štáb soutěže 5    Celkem – 257

Přihlášené kolektivy na podzimní kolo:

MH Starší: Vedoucí Rozhodčí
1. Vitějovice Zimandl Josef ——–
2. Šipoun Říha Marcel Mikešová Marie
3. Nová Pec Judlová Štěpánka Stanek Ján
4. Budilov Mareš Jaroslav ——-
5. Vacov Roučka Michal ——-
6. Zbytiny Václavík Zdeněk ——-
7. Žernovice Zaunmuller Václav Tomek Jiří
8. Ktiš Mikeš František ——-
9. Netolice Kopf Petr Šavrda Pavel
10. Svatá Maří Stejskal Vladimír Mráz Pavel
11. Volary Štumbauer Stanislav ——–
12. Stachy Ernestová Kristýna Havlová Anna
MH Mladší:
13. Vitějovice Zimandl Josef Jiráň Jan
14. Netolice A Faltejsková Jana Hanušová Růžena
15. Vlacovo Březí B Kallová Dagmar Hůrská Miriam
16. Žernovice Zaunmuller Václav Miesbauerová Lucie
17. Vlacovo Březí A Kallová Dagmar Smolen Dan
18. Volary A Šimek Vladimír Šimková Drahomíra
19. Svatá Maří Vyskočil Pavel Mráz Pavel
20. Volary B Pešek Jiří Kulhánek Kamil
21. Netolice B Soukupová Alena —–
Dorostenci družstva:
30. Chroboly Šíma Petr Tesař František
31. Žernovice Sedlecký Vladislav Krotký Václav
Dorostenky družstva:
32. Vlachovo Březí Fiedlerová Helena Fiedler Jan
Dorostenci jednotlivci:
Šipoun 33. Perlík Jaroslav Říha Marcel ——–
34. Buchta Vladimír
35. Bauer Jiří
36. Vozandych Petr
Nová Pec 37. David Šanda Martiňák Pavel Hošek Jakub
Dorostenky jednotlivci:
Stachy 38. Ernestová Kristýna Haubelt Jiří ——
Nová Pec 39. Markéta Stanková Martiňák Pavel ——

3. Různé

 • Reg. listy – odevzdáno zatím tak polovina

4. Diskuze probíhala průběžně při projednávání jednotlivých bodů programu

5. Usnesení :

 • – ORM schvaluje všemi hlasy přítomných projednávaný bod č.1 a bod č.2 dnešního jednání.

6. Příští ORM 27.2.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vlachově Březí.

 • Začátek 8.45 hod.
Tomáš Marek