ORM 22.1.2013

Zápis z jednání ORM konané 22.1.2013 v kanceláři OSH v Prachaticích od 18. hodin

Přítomni: Zaunmüller v.,Soukupová V., Rokůsek Fr., Jiráň J.

Omluveni: Fiedlerová h., Tesař Fr., Tischlerová M., Mašláň Zd., Roučka M., Václavík J., Mikeš Fr

Hosté: Tremmelová Libuše – SDH Vitějovice

Program

 1. Uvítání členů ORM a seznámení s programam
 2. Školení rozhodčích mládeže
 3. Navržení pracovní OZ na Plamen a soutěž dorostu
 4. Různé
 5. Usnesení
 6. Závěr

 

1)
Po uvítání byli všichni členové ORM seznámeni s programem.

 

2) Školení rozhodčích mládeže
se bude konat v Netolicích 23.února 2013 od 9.hodin v sále hasičské zbrojnice. Školitelem je Jiří Valenta z Českých Budějovic. Přihlášky na školení a dodatek ke změně Směrnic byly již rozeslány náměstkem pro mládež Václavem Zaunmüllerem. Na tomto školení se budeme řídit dle změn ve Směrnicích. ORM navrhla , aby SDH účastnící se hry Plamen a soutěže dorostu poslaly na školení dva rozhodčí a ostatní sbory pracující s mládeží – jednoho rozhodčího. Strava je zajištěna.

 

3) Jarní kolo hry Plamen
se bude konat 18. – 19.5.2013 ve Zdíkově. OZ bude vypracovaná na rozšířené ORM, která se bude konat 19.3.2013 od 18.hodin. Na tuto rozšířenou ORM budou pozvány vedoucí všech zaregistrovaných sborů. Soutěž dorostu se bude konat 1.6.2013 v Prachaticích. OZ bude vypracovaná a schválená na rozšířené ORM.

 

4) Různé

 • Memorial Pavla Bače se koná v Žernovicích 27.4.2013
 • Rozšířená ORM se bude konat 19.3.2013 od 18.hodin. Nutno pozvat bratra Žižku ze Zdíkova a domluvit podrobně stravu, nocleh
 • Termíny soutěží
  Jarní kolo hry Plamen – 18.-19.5.2013 ve Zdíkově
  Okresní soutěž dorostu – 1.6.2013 v Prachaticích
  Krajské kolo hry Plamen MH – 15.6.2013 Zliv
  Krajská soutěž dorostu – 23.6.2013 Č. Budějovice
 • Žádám všechny sbory, které ještě neodevzdaly registrační listy, aby tak učinily co nejdříve. Termín na odevzdání RL byl do 31.1.2013

 

5) Usnesení
Z důvodů nemoci většiny členů nebyla ORM usnesení schopná.

 

6) Závěr
ORM předloží VV OSH ke schválení změnu ve složení členů ORM. Z osobních důvodů odstupuje Dagmar Kallová a na její místo je doporučena Markéta Tischlerová z Vlachova Březí.

 

Zapsala: Valerie Soukupová – Vedoucí OORM

Tomáš Marek