ORM 22.2.2011

Místo a čas konání: 22. 2. 2011 v kanceláři OSH v Prachaticích

Přítomni : Zaunmuller Václav, Soukupová Valerie, Rokůsek František, Tesař František, Kallová Dagmar, Roučka Michal, (s hlasem poradním ) – Mikeš František

Omluveni : Jiráň Jan, Mašláň Zdeněk, Václavík Josef

Hosté

 • SDH Vitějovice – Tremmelová Libuše
 • SDH Vlachovo Březí – Fiedlerová Helena, Tischlerová Markéta, Fiedler Jan

PROGRAM

 1. Uvítání – seznámení s programem
 2. Vyhodnocení školení vedoucích v Žernovicích
 3. Vyhodnocení podzimního kola hry Plamen v Budilově
 4. Registrační listy na rok 2011
 5. Jarní kolo hry Plamen + OZ dorostu
 6. Letní tábor
 7. Různé
 8. Usnesení a závěr

1)
Po uvítání byli všichni přítomni seznámeni s programem.
2) Školení vedoucích mládeže – Žernovice

Toto dvoudenní školení vedoucích vyhodnotili členové ORM jako velmi podařené.
Byl dodržen program navržený na schůzi ORM ze dne 27. 7. 2010. Bylo přihlášeno 58 vedoucích a školení se účastnilo 54 vedoucích – 27 vedoucích získalo osvědčení III.stupně,

8 –II. stupně, 10 vedoucích si udělalo obnovu III.stupně a 9 vedoucích obnovu II.stupně.

Na okrese máme po tomto školení celkem 144 vedoucích, z toho má 114 vedoucích osvědčení III. stupně a 30 vedoucích osvědčení II. Stupně. Školitelé byli velmi dobře připraveni, v sobotu dopoledne probíhalo teoretické školení, v odpoledních hodinách bylo praktické cvičení sportovních disciplin a zdravovědy. V neděli se pokračovalo teorií a celé školení bylo zakončeno testy.
Velké poděkování patří všem školitelům a organizátorům, kteří toto školení pečlivě připravili.
3) Vyhodnocení podzimního kola hry Plamen, které se konalo v Budilově dne 9.10.2010.

Plamenu se zúčastnilo 9 družstev mladších a 12 družstev starších hasičů. Pro letošní kolo podzimního Plamenu byly zařazeny discipliny : štafeta požárních dvojic, štafeta 4 x 60 metrů a ZPV. Jako doplňující a nepovinná disciplina byl zařazen běh na 60 metrů s překážkami. Této discipliny se zúčastnil překvapivě velký počet dětí, což motivovalo ORM rozdělit soutěžící podle věkové kategorie a na chlapce-dívky.

ORM navrhla a schválila posunutí začátku podzimního kola Plamenu o 2 hodiny později a to ze dvou důvodů.

a ) Ráno se rozhodovalo, zda se poběží přes překážky, neboť byly mokré a pro děti nebezpečné .Po vyjádření vedoucích za každý sbor bylo rozhodnuto, že mladší děti si můžou vedoucí přes zdolávání kladiny vést za ruku a starší přizpůsobí rychlost povaze překážky.
b ) Sbory, které to mají daleko musí brzy ráno vyjíždět a malé děti mají potíže ráno se vstáváním a odpoledne jsou unavené.

Pořadí družstev

Kategorie STARŠÍ

1. místo SDH Svatá Maří
2. místo SDH Volary
3. místo SDH Žernovice

Kategorie MLADŠÍ

1. místo SDH Svatá Maří
2. místo SDH Žernovice
3. místo SDH Jáma
Bohužel, i tento pěkný den měl svůj černý puntík a to v podobě nevhodného chování jednoho z vedoucích vůči malé závodnici. Aby se toto již nikdy neopakovalo předkládá ORM toto opatření: V případě nevhodného ( vulgárního) chování vedoucího nebo jiné osoby bude tento člověk okamžitě vykázán velitelem soutěže nebo hlavním rozhodčím z celého prostoru závodiště až do konce celé soutěže. Děti budou pokračovat v soutěži pod vedením jiného vedoucího nebo některého člena ORM.

4)
Registrační listy na rok 2011 měly být odevzdány do 31.ledna 2011, což se některým sborům opět nepodařilo. Prosím touto cestou o nápravu. Děkuji.

5) Jarní kolo hry Plamen + OZ Dorostu
Ve dnech 21.-22.5.2011 proběhne jarní kolo okresní soutěže hry Plamen pro kategorie starších a mladších hasičů, které se bude konat v Netolicích a pro soutěž dorostu bude toto kolo uspořádáno v Parchaticích dne 28.5.2011. ORM projednala a schválila OZ pro obě soutěže. ( obě OZ jsou samostatnou přílohou )

Dne 19.4. 2011 od 18.hodin se koná rozšířená ORM, na které budou pozváni vedoucí kolektivů zúčastňujících se hry Plamen a soutěže dorostu. Budou zde podány podrobné informace týkající se těchto soutěží. Účast všech vedoucích je velice důležitá, neboť se bude projednávat otázka materiálního zabezpečení, rozdělení rozhodčích, ubytování, strava, doprovodný program a další záležitosti ke zdárnému průběhu jarního kola hry Plamen a soutěže dorostu.
Prosím všechny vedoucí, aby do 10.4. 2011 zaslali náměstkovi přes mládež přihlášky na jarní kolo Plamenu a soutěže dorostu z důvodu rozdělení chatek a objednání stravy .Označte také v přihlášce děti, které budou soutěžit v běhu na 60 m s překážkami. ( třeba křížkem )
Přihlášky zasílejte na email zaunmullerv@seznam.cz ( nejlépe vyplněné v došlé přihlášce v počítači a poslané zpět v tom samém formátu )

6) Letní tábor

OSH Parchatice pořádá ve dnech 25.6.-2.7.2011 celo okresní tábor mladých hasičů Po úvodních jednáních vedoucích mladých hasičů kteří budou na táboře působit jako oddíloví vedoucí popřípadě jako instruktoři vyplynulo následující:

 • tábor je nyní obsazen z 1/3 dětmi, ve 100% vedoucími a instruktory
 • starostka OSH Prachatice prosí ORM aby rozeslala přihlášku společně se základními informacemi o táboře jednotlivým sborům z okresu Prachatice kteří s dětmi pracují bez ohledu na to, zda se účastní celoroční hry PLAMEN (rozeslání přislíbil bratr Václav Zaunmuller)
 • pokud nebude tábor obsazen mladými hasiči z okresu Prachatice bude doplněn dětmi z okresu Český Krumlov, jejichž vedoucí nás na táboře doplňují
 • pokud by se nepodařilo tábor obsadit mladými hasiči bude doplněn i nehasičskými dětmi prostřednictvím škol
 • pokud někdo potřebuje bližší informace je mu k dispozici hlavní vedoucí tábora Josef Václavík na tel: 723413183

7) Různé

 1. tzv.půjčování dětí – v případě že není celé družstvo kompletní je možno si půjčit pouze dvě děti z jiného kolektivu.Tyto půjčené děti nesmí v dané soutěži závodit za svůj kolektiv.
 2. Návrh Markéty Tischlerové na hodnocení celoroční činnosti kolektivů mladých hasičů bude projednán na příštích ORM. Pokud by byl tento návrh přijat, platil by až pro ročník 2011 – 2012
 3. LŠI – Letní škola instruktorů
  Termíny na tento tábor jsou vyvěšeny na stránkách dh, avšak přihlášky tam zatím nejsou.

  Termíny
  17.-30.7.2011 Jánské Koupele
  30.7.-13.8.2011 Malé Svatoňovice

 4. Kurs pro hlavní vedoucí táborů se koná ve dnech 1.-3.4. 2011 nebo 6.-8.5. 2011
  Z našeho okresu se zúčastní Josef Václavík z SDH Zbytiny.
 5. Soutěž – Požární ochrana očima dětí – propozice soutěže byly rozeslány na všechna SDH pracující s mládeží.
 6. Příští ORM rozšířená o vedoucí kolektivů účastnících se hry Plamen bude 19.4. 2011 od 18.00 hod
 7. Usnesení : ORM schvaluje OZ jarní části hry Plamen a OZ soutěže dorostu

Zapsala: Vedoucí ORM Valerie Soukupová

Tomáš Marek