ORM 22.5.2012

Zápis z ORM konané 22.5.2012 od 18.hod. v kanceláři OSH Prachatice

Přítomni: Zaunmuller V., Soukupová V., Rokůsek Fr., Jiráň J., Mašláň Z., Roučkq M., Mikeš Fr.

Omluveni: Fiedlerová H., Kallová D., Tesař Fr., Václavík J.

Hosté:
SDH Svatá Maří – Stejskal V., Vyskočil,
SDH Vitějovice – Tremmelová L.,
SDH Šipoun – Říha M., Vozandych

Program

 1. Uvítání, seznámení s programem
 2. Vyhodnocení hry Plamen
 3. Soutěž dorostu
 4. Dotace
 5. Navržení rozhodčích na krajskou soutěž 23.-24.6.2012
 6. Noční soutěž PHL – zajištění občerstvení
 7. Různé

1. Po uvítání byli všichni přítomni seznámeni s programem

 

2. Vyhodnocení hry Plamen
Ve dnech 12.-13.5.2012 se v Netolicích konalo jarní kolo okresní hry Plamen, které se zúčastnila družstva mladých hasičů mladší a starší kategorie.

Ubytování – kemp Podroužek, toto ubytování si hradily sbory ze svých finančních prostředků.

Strava – restaurace na kempu p. Staňková. Sobotní obědy, večeře a nedělní obědy byly hrazeny OSH Prachatice.

Pro nepřízeň počasí se v sobotu ráno ORM rozhodla neplnit disciplinu štafetového běhu na 400 m s překážkami CTIF. Po ubytování a obědě i přes mírný déšť, začali soutěž mladší hasiči požárním útokem CTIF a současně starší hasiči plnili disciplinu 4 x 60 metrů.

Letošního jarního kola hry Plamen se zúčastnilo 11 družstev starších 7 družstev mladších hasičů.

Výsledky soutěže:

kategorie mladších

1. Svatá Maří, 2. Žernovice, 3. Zbytiny, 4. Vlachovo Březí, 5. Vitějovice, 6. Volary, 7. Netolice

kategorie starší

1. Svatá Maří, 2. Netolice, 3. Žernovice, 4. Vitějovice, 5. Vlachovo Březí a Vacov, 7. Volary, 8. Stachy, 9. Ktiš, 10. Zdíkov

Starší ze Svaté Maří si svým výkonem zajistili postup na krajské kolo hry Plamen, které se koná v Bechyni 23.6.2012. Blahopřejeme.

Lanové centrum a oblíbená soutěž Král střelců byly pro nepřízeň počasí z hlediska bezpečnosti dětí zrušeny. V neděli pokračovala soutěž disciplinou požární útok. Po nástupu následovalo vystoupení družstva přípravky z Vitějovic. Naši nejmenší si pro nás připravili ukázku záchrany netolického lesa a zvířátek. Na závěr svého vystoupení nám krásně zazpívali. Děkujeme vedoucím z Vitějovic za obětavou práci s těmi nejmenšími.

 

3. Soutěž dorostu

Soutěž dorostu se koná 2.6.2012 v Prachaticích. Na tuto soutěž se přihlásila čtyři družstva a to z SDH Čkyně, SDH Vitějovice, SDH Svatá Maří a SDH Šipoun. Dorostenky jednotlivkyně z SDH Budilov, SDH Vlachovo Březí, SDH Vacov, SDH Vitějovice a SDH Žernovice.

Dorostenci jednotlivci z SDH Budilov, SDH Žernovice a SDH Vacov. Na krajskou soutěž dorostenců postupují tři vítězná družstva , tři dorostenci jednotlivci a tři dorostenky jednotlivkyně z každého okresu.

 

4. Dotace
SH ČMS zatím neposlalo žádné podklady k čerpání dotací pro letošní rok. ORM navrhla čtyři sbory pro čerpání dotací MŠMT a to: SDH Vacov, Ktiš, Netolice, Zbytiny. V případě, že některý z těchto sborů nebude mít o tyto dotace zájem, tak budou nabídnuty jinému sboru. Podmínkou pro čerpání dotací je odevzdaný registrační list na rok 2012, účast na hře Plamen. V letošním roce je poslední možnost čerpat dotace přes OSH. Od roku 2013 musí mít všechny sbory zřízené podvojné účetnictví .

 

5. Na krajskou soutěž byli navrženi tito rozhodčí
Zaunmüller, Fiedlerová, Tremmelová, Soukupová, Říha, Tomek. Na tuto soutěž také zajišťuje prachatický okres časomíru.

 

6. Noční soutěž PHL
25.8.2012 se koná noční soutěž PHL. ORM bude i letos na této soutěži zajišťovat občerstvení. Výtěžek bude použit ve prospěch mladých hasičů. Na příští ORM bude sepsáno OZ občerstvení.

 

7. Různé

 1. Příští schůze ORM je 31.7.2012 od 18.hodin.
 2. Děkuji všem za spolupráci při hře Plamen.
 3. SDH Ktiš se nabídl uspořádat příští jarní kolo hry Plamen.
 4. Hlavní rozhodčí na požárních útocích mladých hasičů na PHL v Tvrzicích bude Jiraň Jan SDH Staré Prachatice

 

8. Usnesení

ORM dává VV OSH Prachatice ke schválení návrh rozdělení dotací MŠMT na rok 2012.

 

Zapsal: Vedoucí OORM – Soukupová Valerie

Tomáš Marek